მხატვარი
დიურერი 1139
ალბრეხტ დიურერი (1471-1528) ევროპის რენესანსის თვალსაჩინო წარმომადგენელია. გერმანელი ფერმწე­რი და გრაფიკოსი, უდიდესი ქსილოგრაფი იყო. მან თავისი აზროვნებითა და ხელოვნებით დროს გაუსწრო. თანაუგრძნობდა რეფორმატორებს, იყო ჰუმანისტი და მკვლევარი, სამეცნიერო შრომების ავტორი: "ოთხი წიგნი პროპორციაზე", "ქალაქების", ციხესიმაგრეებისა და სასახლეების გამაგრების სახელმძღვანელო", "განზომილების სახელმძღვანელო". ის იყო პირველი, რომელმაც ფლორა და ფაუნა განსულიერებული წარმოადგინა. დიურერმა საფუძველი ჩაუყარა ახლებურ ინტელექტუალურ მიდგომას თავის თანამედროვე ფერწერაში.
1139
დიურერი 11
122
დიურერი 10
40
დიურერი 9
17
დიურერი 8
108
დიურერი 7
124
დიურერი 6
8
დიურერი 5
11
დიურერი 4
33
დიურერი 3
94
დიურერი 2
44
დიურერი 1
13