მხატვარი
დიურერი 1462
ალბრეხტ დიურერი (1471-1528) ევროპის რენესანსის თვალსაჩინო წარმომადგენელია. გერმანელი ფერმწე­რი და გრაფიკოსი, უდიდესი ქსილოგრაფი იყო. მან თავისი აზროვნებითა და ხელოვნებით დროს გაუსწრო. თანაუგრძნობდა რეფორმატორებს, იყო ჰუმანისტი და მკვლევარი, სამეცნიერო შრომების ავტორი: "ოთხი წიგნი პროპორციაზე", "ქალაქების", ციხესიმაგრეებისა და სასახლეების გამაგრების სახელმძღვანელო", "განზომილების სახელმძღვანელო". ის იყო პირველი, რომელმაც ფლორა და ფაუნა განსულიერებული წარმოადგინა. დიურერმა საფუძველი ჩაუყარა ახლებურ ინტელექტუალურ მიდგომას თავის თანამედროვე ფერწერაში.
1462
დიურერი 11
169
დიურერი 10
89
დიურერი 9
18
დიურერი 8
149
დიურერი 7
171
დიურერი 6
12
დიურერი 5
11
დიურერი 4
38
დიურერი 3
146
დიურერი 2
53
დიურერი 1
13