მხატვარი
დიურერი 1543
ალბრეხტ დიურერი (1471-1528) ევროპის რენესანსის თვალსაჩინო წარმომადგენელია. გერმანელი ფერმწე­რი და გრაფიკოსი, უდიდესი ქსილოგრაფი იყო. მან თავისი აზროვნებითა და ხელოვნებით დროს გაუსწრო. თანაუგრძნობდა რეფორმატორებს, იყო ჰუმანისტი და მკვლევარი, სამეცნიერო შრომების ავტორი: "ოთხი წიგნი პროპორციაზე", "ქალაქების", ციხესიმაგრეებისა და სასახლეების გამაგრების სახელმძღვანელო", "განზომილების სახელმძღვანელო". ის იყო პირველი, რომელმაც ფლორა და ფაუნა განსულიერებული წარმოადგინა. დიურერმა საფუძველი ჩაუყარა ახლებურ ინტელექტუალურ მიდგომას თავის თანამედროვე ფერწერაში.
1543
დიურერი 11
196
დიურერი 10
177
დიურერი 9
18
დიურერი 8
177
დიურერი 7
181
დიურერი 6
12
დიურერი 5
13
დიურერი 4
39
დიურერი 3
231
დიურერი 2
58
დიურერი 1
13