15 - წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი

ახალი წიგნებითვის ბესტსელერებიბლოგი


ოჯახური გართობა, შემეცნება და ქვეყნის სიყვარული - რუკა, რომელიც საქართველოს აერთიანებს

გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო თი­თო­ე­ულ ოჯახ­ში - სწო­რედ ეს არის ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­ექ­ტის, „სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი რუ­კის“ მთა­ვა­რი იდეა. ეს არ არის რუკა, მისი სტან­დარ­ტუ­ლი გა­გე­ბით, რო­მე­ლიც წიგ­ნის თა­რო­ზე და­ი­კა­ვებს ად­გილს. მას სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სტრუქ­ტუ­რა და კონ­ცეფ­ცია აქვს. „სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი რუკა“ არის სამ­გან­ზო­მი­ლე­ბი­ნი რუკა, რო­მე­ლიც თა­ვად უნდა აა­წყოთ, კე­დელ­ზე მი­ა­მაგ­როთ ან მა­გი­და­ზე მო­ა­თავ­სოთ. ის არის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი რუ­კის ანა­ლო­გი, თუმ­ცა მისი თი­თო­ე­უ­ლი კუ­თხე პაზ­ლია. პაზ­ლებ­ზე კი და­ტა­ნი­ლია ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ერ­თე­უ­ლი, ქა­ლა­ქი, დაბა, სოფ­ლე­ბი და კულ­ტუ­რუ­ლი ძეგ­ლე­ბი. პრო­ექ­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს, ქარ­თუ­ლი კუ­თხე­ე­ბის, ტრა­დი­ცი­ე­ბი­სა და კულ­ტუ­რუ­ლი ძეგ­ლე­ბის მე­ტად და­ფა­სე­ბას და შეყ­ვა­რე­ბას ისა­ხავს მი­ზა­ნად. სა­ქარ­თვე­ლოს თე­მა­ტი­კის გარ­შე­მო ოჯა­ხე­ბი გა­ერ­თი­ან­დე­ბი­ან და ერ­თად აა­წყო­ბენ, გა­ა­ერ­თი­ა­ნე­ბენ ქვე­ყა­ნას.სა­ერ­თო ჯამ­ში რუკა 12 პაზ­ლი­სა და 192 ტრა­დი­ცი­ულ-კულ­ტუ­რუ­ლი ში­ნა­არ­სის რუ­კა­ზე და­სა­მაგ­რე­ბე­ლი ფი­გუ­რის­გან შედ­გე­ბა.ერთ პაზლს 16 სიმ­ბო­ლო მოჰ­ყვე­ბა. 11 ძი­რი­თა­დი და 5 პი­რო­ბი­თი. მა­გა­ლი­თად, შიდა ქარ­თლის რე­გი­ო­ნის პაზლს ატე­ნის სი­ო­ნის, უფ­ლის­ცი­ხის, ყინ­წვი­სის ან­გე­ლო­ზი­სა თუ გო­რის ცი­ხის მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი ფი­გუ­რე­ბით გა­ა­ცო­ცხლებთ. იქვე ნა­ხავთ 5 ზო­გად ფი­გუ­რას, მაგ,. „დედა ენას“, რო­მე­ლიც შე­გიძ­ლი­ათ გა­ნა­თავ­სოთ რო­გორც შიდა ქარ­თლის პაზლზე, ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს ნე­ბის­მი­ერ კუ­თხე­ში მი­უ­ჩი­ნოთ ად­გი­ლი, რად­გან ეს წიგ­ნი ზო­გად­ქარ­თუ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბაა. პაზლს თან ახ­ლავს ბრო­შუ­რაც, სა­დაც წა­ი­კი­თხავთ კონ­კრე­ტუ­ლი მხა­რის მოკ­ლე მი­მო­ხილ­ვას და იმ ძეგ­ლე­ბის ის­ტო­რი­ას, რომ­ლე­ბიც რუ­კა­ზე უნდა გა­ნა­ლა­გოთ. სა­ერ­თო ჯამ­ში, თქვენ აა­წყობთ სა­ქარ­თვე­ლოს სამ­გან­ზო­მი­ლე­ბი­ან რუ­კას და ამავდრო­უ­ლად მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო და სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ას ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ი­სა და კულ­ტუ­რის შე­სა­ხებ. რუ­კა­ზე ის­ტო­რი­კოს­მა და კარ­ტოგ­რაფ­მა მა­ნა­ნა შე­ყი­ლა­ძემ იმუ­შა­ვა, კონ­სტრუქ­ცი­ის ავ­ტო­რი კი ქა­ღალ­დის ინ­ჟი­ნე­რი და უამ­რა­ვი კრე­ა­ტი­უ­ლი პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი კოტე იანტბე­ლი­ძეა, ტექ­სტე­ბის ავ­ტო­რია თეა ბა­რა­მაშ­ვი­ლი. პრო­ექ­ტში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ფო­ტო­მა­სა­ლის ავ­ტო­რე­ბი არი­ან ყვე­ლას­თვის საყ­ვა­რე­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ფო­ტო­ხე­ლო­ვა­ნე­ბი: ბად­რი ვა­და­ჭ­კო­რია, გოგა ჩა­ნა­დი­რი, ირაკ­ლი გე­დე­ნი­ძე და მათ­თან ერ­თად სხვა გა­მოც­დი­ლი თუ დამ­წყე­ბი ფო­ტოგ­რა­ფე­ბი. ასე­ვე შეხ­ვდე­ბით ხე­ლოვ­ნე­ბის სა­სახ­ლის დი­რექ­ტო­რის, ის­ტო­რი­კოს გი­ორ­გი კა­ლან­დი­ა­სა და ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მის მიერ მო­წო­დე­ბულ ფო­ტო­მა­სა­ლა­საც. „პრო­ექ­ტის მთა­ვა­რი იდეა იყო “სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი რუ­კის” შექ­მნა, რო­მე­ლიც იქ­ნე­ბო­და შე­მეც­ნე­ბი­თიც, სა­ხა­ლი­სოც, ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლიც და ძა­ლი­ან მოქ­ნი­ლი, ვი­ნა­ი­დან მისი აწყო­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია რო­გორც მა­გი­და­ზე, ასე­ვე კე­დელ­ზე. შე­გიძ­ლია, როცა გინ­და და­შა­ლო და შე­ი­ნა­ხო, შემ­დეგ ისევ აა­წყო. პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნია, სა­ქარ­თვე­ლოს კუ­თხე­ე­ბი­სა და რე­გი­ო­ნე­ბის, ღირ­სშე­სა­ნიშ­ნა­ვი ად­გი­ლე­ბის, კულ­ტუ­რუ­ლი ძეგ­ლე­ბის, ბუ­ნე­ბის ძეგ­ლე­ბის და ა.შ. პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია. გა­მო­ი­ძებ­ნა ოქ­როს შუ­ა­ლე­დი, რომ­ლის წყა­ლო­ბი­თაც იდე­ა­ლუ­რად და­ბა­ლანსდა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ცუ­ლო­ბა და თა­მა­შის, ოჯა­ხუ­რი გარ­თო­ბის, შე­მეც­ნე­ბის ელე­მენ­ტე­ბი. სწო­რედ ამი­ტომ არის "სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი რუკა" ასე­თი შთამ­ბეჭ­და­ვი და სა­ხა­ლი­სო რო­გორც პა­ტა­რე­ბის, ასე­ვე დი­დე­ბის­თვის." _ კოტე იანტბე­ლი­ძე.

25 მაისი, 2020 წ.

Liberkids - სერია, რომელიც 8-12 წლის ბავშვებისთვის აღმოჩენაა

საკუთარ ბავშვობას თუ გადახედავთ, ალბათ უმრავლესობას ეზოში თამაში ერჩივნა წიგნის კითხვას, ახლა კი ეზო თანამედროვე ტექნოლოგიებმა ჩაანაცვლა. ასეთ დროს მშობელი ზრუნავს, რომ შვილს მხატვრული ლიტერატურა შეაყვაროს და იწყებს შესაბამისი წიგნის შერჩევას. პირველ წიგნზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული.  მნიშვნელოვანია, რომ წიგნი მაქსიმალურად ზუსტად შეეფერებოდეს ბავშვის ასაკს. სპეციალისტები, რომლებიც  საგამომცემლო  სფეროში საქმიანობენ, პერიოდულად, ადგენენ ნაწარმოებების ჩამონათვალს ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით. ერთ-ერთი ასეთი პროექტია „ლიბერქიდსი“,  რომელიც გამომცელობა “პალიტრა  L”- მა შექმნა და რომელშიც ყველა წიგნი შერჩეულია მაქსიმალური სიფრთხილით, დაკვირვებით, ასაკზე მორგებული. ეს სერია, მშობლებს, ფაქტობრივად, გამზადებულ სიას აწვდის, თუ რომელი წიგნებით უნდა დაიწყონ ბავშვებმა ლიტერატურულ თავგადასავლებში მოგზაურობა. ამ სერიის მრავალფეროვანი არჩევანიდან კი დღეს გთავაზობთ სამ  ბესტსელერს, რომლებიც  8-12 წლის ასაკის ბავშვებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს:   შენონ ჰეილი - პრინცესების აკადემია შონონ ჰეილი არის  „New-york Times“-ის  ერთ-ერთი გაყიდვადი ავტორი. ის ბავშვობიდან წერდა და ქმნიდა პატარა პიესებს. მან 10 წლიდან დაიწყო წერა და მეოთხე კლასში გადაწყვიტა, რომ სურდა ყოფილიყო მწერალი.  მისი წიგნები მრავალი ჯილდოს მფლობელია, მათ შორის ყველაზე ცნობილია : „პრინცესების აკადემია“, რომელიც “New-york Times “-ის ყველაზე გაყიდვად წიგნების სიაშია. „ეს ამბავი ერთ პატარა სოფელში დაიწყო – იმ დღეს, როდესაც ხმა გავრცელდა, მეფის ქურუმმა ბრძანა, მომავალი პრინცესა სწორედ ამ სოფელში ცხოვრობსო. ჰოდა, ახლა უფლისწულმა სოფლის გოგონებიდან უნდა აირჩიოს საცოლე. მანამდე კი მეფის დესპანმა მთაზე აკადემია დაარსა, სადაც თითოეული გოგონა ისწავლის, როგორ გახდეს პრინცესა. ვის გაუმართლებს? რომელს აირჩევს უფლისწული? ერთი შეხედვით თითქოს მარტივად გამოსაცნობია, მაგრამ მოულოდნელობა სწორედ იქ „ჩასაფრებულა“, სადაც არ ელით.“ დევიდ უოლიამსი - საძაგელი მამიდა ეს დევიდ უილიამსის მეშვიდე წიგნია. საძაგელი მამიდა გამოქვეყნებიდან ერთ კვირაში გაიყიდა 50 000 ეგზემპლარი, ხოლო 4 კვირის შემდეგ ის გახდა წლის ბესტსელერი საბავშვო წიგნი. გამოირჩეოდა იმით, რომ საუკეთესო რეცენზიები მიიღო.  წიგნის გამოსვლის შემდეგ 2 წელიწადში დაიგეგმა თეატრალური ტურნე, რომელიც 2 წლის განმავლობაში არ კარგავდა აქტუალობას. „მამიდა, ალბათ, ყველას მოსიყვარულე და მზრუნველი წარმოგიდგენიათ, მაგრამ ცდებით.თუ ის არ გაძლევს უფლებას, საყვარელ ტელეგადაცემას უყურო, გაიძულებს, ჭამო საზიზღარი ჭარხლის წვნიანი, ყველაზე გემრიელ შოკოლადს თვითონ მიირთმევს, გაიძულებს, თავისი მოქსოვილი, ჩხვლეტია ჯემპრი ჩაიცვა, შენ კი პატარა ობოლი გოგონა ხარ, რა უნდა გააწყო? მაგრამ ნუ დაგავიწყდება, რომ ადამიანი არასდროს არის მარტო და სიკეთეც ყოველთვის იმარჯვებს... „ წაიკითხე დევიდ უოლიამსის "საძაგელი მამიდა" და სტელასა და ჭვარტლასთან ერთად იბრძოლე ბოროტების დასამარცხებლად.   დევიდ ბედიელი - საოცნებო მშობლები დევიდ ბედიელი ბრიტანელი კომიკოსია, რომანისტი და ტელეწამყვანი. ის მუდმივად იღებს მონაწილეობას შოუებში და არის პანელური დისკუსიების მუდმივი სტუმარი. ის დიდი ხანი მიშაობდა რობ ნიუმანთან ერთად და წერდნენ სცენარებს შოუებისთვის. ბადიელმა დაწერა 4 რომანი, ერთი საბავშვო, „საოცნებო მშობლები“, რომელმაც მოიპოვა LOLLIE  ჯილდო. (LOLLIE   გადაეცემათ, სასაცილო წიგნებს). ამ წიგნში, 9 წლის ბიჭი, სახელად ბარი, მიდის მშობელთა სააგენტოში, სადაც მოცემულია 10 მიზეზი, რის გამოც მას არ მოსწონს მშობლები. მას ეძლევა 5-დღიანი  მშობლების საცდელი პაკეტი , რათა მან შეძლოს გადაწყვიტოს, რომელ მშობლებთან სურს მომავალში ცხოვრება. ის შემდეგ 5 დღეს ატარებს სხვადასხვა ოცნების მშობლებთან … ბარი ამბობს: "მე მინდა მყავდეს უკეთესი მშობლები" და უცებ მთელი ოთახი რყევას იწყებს. ბარი ბენეტს თავისი სახელი სძულს. ეს მეორე პუნქტია იმ სიაში, რომელშიც ჩამოთვლილია, რას უწუნებს მშობლებს. სულ კი ათი მიზეზი აქვს, რატომაც უკეთეს დედ-მამაზე ოცნებობს. თუმცა, ისეთი სამყაროც არსებობს, სადაც პატარების მშობლებს თვითონ ირჩევენ. ამ სამყაროში მოხვედრა ბარისთვის სანუკვარი ოცნების ახდენას ნიშნავს. თუმცა, ყველაფერი არც ისე მარტივია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს...    

22 მაისი, 2020 წ.

"მარილი გემოვნებით" - ბებოს ნამზითვი ქვაბის ამბები

კულინარიული ამბები, რომლებსაც მწერლისა და პოეტის, მარიამ ხუცურაულის ახალ წიგნში შეხვდებით, თავდაპირველად, "ფეისბუქ" დღიურების სახით იწერებოდა. ცოტა ხანში, ავტორს ქართველმა ემიგრანტმა  ტიერი ბერიშვილმა ორი მონათხრობის - "დამბალი ხაჭოს ამბისა" და "KAKABEL-TEA"-ს ფრანგულ ელექტრონულ ჟურნალში გამოქვეყნება შესთავაზა; ცოტა მოგვიანებით კი ათი ასეთი ამბის პატარა საინფორაციო ბუკლეტად გამოცემა. თუმცა მარიამმა ბუკლეტს წიგნის გამოცემა ამჯობინა, რადგან უკვე ბევრი ასეთი ამბავი ჰქონდა მოყოლილი. მერე კი იყო შეფასება იაპონელი ქართველოლოგის ჰაიატე სოტომესგან, რომელმაც ავტორს უთხრა, თქვენს მოყოლილ გემრიელ ამბებში საქართველოს ვხედავო. "წიგნის სახით რომ დავალაგე ამბები, წელიწადის დროების მიხედვით, თვითონაც გამიკვირდა - ერთი ოჯახისა და საახლობლო-სამეგობროს ცხოვრების აღწერის ფონზე, მართლა შეიძლება დაინახო საქართველო - მისი ტრადიციებით, რიტუალებით, რამდენიმე თაობის თანაცხოვრების წესებით, გემოებით, ფერებით, მთით, ზღვითა და წარსულსა და მომავალს შორის უწყვეტი კავშირის არსებობით", - მარიამ ხუცურაული. "მარილი გემოვნებით"  ასე ჰქვია წიგნს, რომელსაც ავტორი "ბებოს ნამზითვი ქვაბის ამბებსაც" უწოდებს: "ბებოს ნამზითვი ქვაბის ამბები" იმიტომ, რომ ყველა ამბავში აღწერილი რეცეპტი ტრადიციული, მრავალი წლისა და ბევრი ბებოს გამოცდილია; ბებოს, დედის, ოჯახის ქალის ხელების სითბო და მადლი მოსდევს", - აღნიშნავს ის. წიგნში შეხვდებით “პილპილ-მარილით” გემრიელად შეზავებულ ნამდვილ ამბებს მამულის სიყვარულზე, დედაშვილობაზე, დაძმობაზე, მეგობრობაზე, ნათესაობაზე, ნაცნობობასა და მეზობლობაზე. აქ არის ამბები საქართველოზე... და იმაზე, რომ ყველაზე გემრიელი კერძები ოჯახში მზადდება. „მარილი გემოვნებით“ უჩვეულო წიგნია - ბავშვობის ტკბილი მოგონებებით, სასაცილო თუ სევდიანი ისტორიებითა და გემრიელი რეცეპტებით შეზავებული წიგნი, რომელიც ერთი დიდი და მეგობრული სანათესაოს შესახებ მოგვითხრობს. რეალური ამბები, ნამდვილი პერსონაჟები, თხრობის მანერა, რომელსაც მსუბუქად დაჰკრავს ფშაური დიალექტისთვის დამახასიათებელი შტრიხები, წიგნს განსაკუთრებულ ხიბლს ჰმატებს. და, რაც მთავარია, „მარილი გემოვნებით“  ნამდვილი საგანძურია კულინარიის მოყვარულთათვის, რადგან ყველა ამბავი ამა თუ იმ გემრიელ, ძირძველ, ტრადიციულ ქართულ კერძს უკავშირდება და მათი მომზადების საიდუმლოსაც გვიმხელს“, - ირმა იანტბელიძე, რედაქტორი. მარიამ ხუცურაულის ლექსები პირველად გამოქვეყნდა ჟურნალ „ლიტერატურულ პალიტრაში“ 2009 წელს და მას შემდეგ მისი ნაწარმოებები ხშირად იბეჭედება საქართველოს სხვადასხვა ლიტერატურულ ჟურნალ-გაზეთებში. გამოცემული აქვს შვიდი პოეტური და პროზაული კრებული. მისი ახალი წიგნის შეძენა კი უკვე შესაძლებელია "ბიბლუსის" მაღაზიებში.      

19 მაისი, 2020 წ.

ქართველი ავტორების 3 ახალი წიგნი უკვე „ბიბლუსის“ მაღაზიათა თაროებზე

„ბიბლუსის“ მაღაზიები გაიხსნა და მკითხველს უკვე აქვს შესაძლებლობა, გაეცნოს მისთვის სასურველ ახალ ლიტერატურას. მათ შორის, იმ ახალ გამოცემებსაც, რომლის შეძენაც, ბოლო პერიოდში შექმნილი ვითარების გამო, ვერ ხერხდებოდა. გთავაზობთ ქართველი ავტორების სამ ახალ წიგნს, რომლებიც, შესაძლოა, მხედველობიდან გამოგრჩათ: ელის დოჯსონი - „ამ მთისა და იმ ბარისა“ ელის დოჯსონი, ლიტერატურული კონკურსის „გახდი ბესტსელერის ავტორი 2017-ის“ ფარგლებში, ჟიურის რჩეული გახდა. „ამ მთისა და იმ ბარისა“ ელისის რიგით მესამე რომანია. „ეს წიგნი არის იმაზე, თუ როგორ უნდა შევიყვაროთ საკუთარი თავი. დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს სხვა თვალით დაანახვებს, თუნდაც, მის „ტოქსიკურ“ ურთიერთობებსა და საკუთარ თავს“, - ელის დოჯსონი. სიყვარულში იმედგაცრუებული ახალგაზრდა ქალი დიდ ტკივილსა და დიდი ქალაქის აურზაურს მთაში გაურბის, სადაც უჩვეულო სიწყნარეს, სილამაზეს და მიტოვებული სოფლის ლანდებს აფარებს თავს. სწორედ აქ, მითებისა და ლეგენდების საუფლოში, მისტიკისა და რეალობის, წარსულისა და აწმყოს მიჯნაზე, აღათოს ამბებში პოულობს შვებას, საკუთარ თავს და დიდ სიყვარულს... წიგნში ავტორი ხევსურულ დიალექტს იყენებს, ტექსტი გამართა და დაამუშავა ლიტერატორმა ამირან არაბულმა. „ელის დოჯსონის ამ ნაწარმოებმა ჩემს ხელში გაიარა და შესანიშნავი წიგნია. ავტორის წერის მანერა და აზროვნება აბსოლუტურად განსხვავებულია, ორიგინალურია, არ არის მასობრივი და ჩვეულებრივი, ყოველდღიური. ჩვენ ძალიან კარგ ნაწარმოებთან გველის შეხვედრა, წიგნთან, რომელიც ბევრ რამეს შეგვახსენებს და ახლებურად, სხვანაირად ჩაგვახედებს“, - ამირან არაბული.   მარიამ  ხუცურაული - „მარილი გემოვნებით“ მარიამ ხუცურაულის ლექსები პირველად გამოქვეყნდა ჟურნალ „ლიტერატურულ პალიტრაში“ 2009 წელს და მას შემდეგ მისი ნაწარმოებები ხშირად იბეჭედება საქართველოს სხვადასხვა ლიტერატურულ ჟურნალ-გაზეთებში. გამოცემული აქვს შვიდი პოეტური და პროზაული კრებული. მარიამ ხუცურაულმა 2011 წელს დააარსა პოეტ ქალთა ლიტერატული კონკურსი „ხვარამზეობა“ და მას შემდეგ არის მისი უცვლელი ორგანიზატორი. მის ახალ წიგნში „მარილი გემოვნებით“ (ბებოს ნამზითვი ქვაბის ამბები) შეხვდებით “პილპილ-მარილით” გემრიელად შეზავებულ ამბებს მამულის სიყვარულზე, დედაშვილობაზე, დაძმობაზე, მეგობრობაზე, ნათესაობაზე, ნაცნობობასა და მეზობლობაზე. აქ არის ამბები საქართველოზე... და იმაზე, რომ ყველაზე გემრიელი კერძები ოჯახში მზადდება. „მარილი გემოვნებით“ უჩვეულო წიგნია - ბავშვობის ტკბილი მოგონებებით, სასაცილო თუ სევდიანი ისტორიებითა და გემრიელი რეცეპტებით შეზავებული წიგნი, რომელიც ერთი დიდი და მეგობრული სანათესაოს შესახებ მოგვითხრობს. რეალური ამბები, ნამდვილი პერსონაჟები, თხრობის მანერა, რომელსაც მსუბუქად დაჰკრავს ფშაური დიალექტისთვის დამახასიათებელი შტრიხები, წიგნს განსაკუთრებულ ხიბლს ჰმატებს. და, რაც მთავარია, „მარილი გემოვნებით“  ნამდვილი საგანძურია კულინარიის მოყვარულთათვის, რადგან ყველა ამბავი ამა თუ იმ გემრიელ, ძირძველ, ტრადიციულ ქართულ კერძს უკავშირდება და მათი მომზადების საიდუმლოსაც გვიმხელს“, - ირმა იანტბელიძე, რედაქტორი.   ლალი მოროშკინა - „სამი დღე ვაქცინამდე“ პრო­ფე­სო­რი­სა და მწე­რალ ლალი მო­როშ­კი­ნას წიგ­ნის „სამი დღე ვაქ­ცი­ნამ­დე“ ბიბ­ლუ­სის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში შე­ძე­ნა უკვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია. მსოფ­ლი­ოს ახა­ლი გა­და­ნა­წი­ლე­ბა, სა­ტახ­ტო თა­მა­შე­ბი, პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტრი­გე­ბი, და­ხუ­რუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბი, გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვირუ­სუ­ლი ეპი­დე­მია და რა თქმა უნდა, სიყ­ვა­რუ­ლი, ლალი მო­როშ­კი­ნას პო­ლი­ტი­კურ რო­მან­ში "სამი დღე ვაქ­ცი­ნამ­დე". „მე დიდი ხა­ნია ვმუ­შა­ობ გა­სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბუ­ლი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბის თე­მა­ტი­კა­ზე, გე­ნე­ტი­კო­სის შვი­ლი ვარ და შე­სა­ბა­მი­სად დიდი ინ­ფორ­მა­ცია მაქვს. ეს მა­სა­ლე­ბი მზად­დე­ბო­და და ახლა ტრი­ლო­გი­ად გა­მო­ი­ცე­მა. დღეს რაც მსოფ­ლი­ო­ში ხდე­ბა ბი­ო­ლო­გი­უ­რი ომია, გავ­ლე­ნე­ბის გა­და­ნა­წი­ლე­ბის თე­მა­ზე. აქ მთა­ვა­რი მო­თა­მა­შე­ე­ბი ამე­რი­კე­ლე­ბი და ბრი­ტა­ნე­ლე­ბი არი­ან. მე რო­მანს მხატ­ვრუ­ლი სახე მი­ვე­ცი, მაგ­რამ ფაქ­ტე­ბი უტყუ­ა­რია. ვფიქ­რობ, მა­ლე­ვე გა­მოვ­ცემ მე­ო­რე და მე­სა­მე ნა­წილს. მთა­ვა­რია გა­ვაც­ნო­ბი­ე­როთ, რომ რე­ა­ლუ­რად ეს ბაქ­ტე­ტი­ო­ლო­გი­უ­რი ომია და არ დავ­მარ­ცხდეთ ამ ომში! სა­ქარ­თვე­ლოს გა­დარ­ჩე­ნის ყვე­ლა შან­სი აქვს“,  - პრო­ფე­სო­რი, PRტექ­ნო­ლო­გი და მწე­რა­ლი ლალი მო­როშ­კი­ნა.    

15 მაისი, 2020 წ.