"თბილისის წიგნის დღეები 2018" ახლოვდება. 8-11 ნოემბერს გამოფენების ცენტრში, ExpoGeorgia-ში თბილისის წიგნის ფესტივალი გაიმართება. ჩვენ წელს ტრადიციულად დიდი ფასდაკლებით ვიქნებით წარმოდგენილი. გთავაზობთ წიგნების სიას შესაბამისი ფასდაკლებებით.


სიის სანახავად მიჰყევით ბმულს
: https://issuu.com/759487/docs/sia?e=0
2018-11-05 09:46:58

თა­ნა­მედ­რო­ვე მშობ­ლე­ბის­თვის დიდი გა­მოწ­ვე­ვაა ბავ­შვებს შე­აყ­ვა­რონ წიგ­ნის კი­თხვა, მი­თუ­მე­ტეს იმ პი­რო­ბებ­ში, როცა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბის მთა­ვარ სა­შუ­ა­ლე­ბად კომ­პი­უ­ტე­რი აღიქ­მე­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უფ­რო­სე­ბის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვია გა­მო­ნა­ხონ გზა, თუ რო­გო­რი წიგ­ნე­ბი და ავ­ტო­რე­ბი შე­ურ­ჩი­ონ შვი­ლებს იმი­სათ­ვის, რომ კი­თხვის ინ­ტე­რე­სი გა­უღ­ვი­ძონ. ამ მხრივ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა პა­ლიტ­რა L მუდ­მი­ვად ანე­ბივ­რებს მკი­თხველს და მათ­თვის გა­მორ­ჩე­ულ და სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნებს გა­მოს­ცემს. ამ­ჯე­რა­დაც ბავ­შვე­ბის­თვის ახა­ლი წიგ­ნე­ბის სე­რია გა­მო­დის, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც, გა­მომ­ცემ­ლო­ბის მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი, მაია ალუ­და­უ­რი გვე­სა­უბ­რე­ბა:

ჩვენ ვამ­ზა­დებთ წიგ­ნე­ბის სე­რი­ას, რო­მელ­საც ჰქვია "კლა­სი­კო­სე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის". ამ სე­რი­ის­თვის მო­ვი­ძი­ეთ მსოფ­ლიო კლა­სი­კო­სე­ბის, მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბი­ლი მწერ­ლე­ბის ის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მათ ბავ­შვე­ბის­თვის და­წე­რეს. სე­რია გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია, რად­გან ამ შემ­თხვე­ვა­ში საქ­მე გვაქვს იმ ავ­ტო­რებ­თან, რომ­ლე­ბიც არ ით­ვლე­ბი­ან სა­ბავ­შვო მწერ­ლე­ბად, შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენ­თვი­საც და მკი­თხვე­ლის­თვი­საც ორ­მა­გად სა­ინ­ტე­რე­სოა, გა­ვეც­ნოთ მათი შე­მოქ­მე­დე­ბის იმ ნა­წილს, რო­მე­ლიც ბავ­შვებს მი­უ­ძღვნეს. სწო­რედ ასე­თი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი შევ­კრი­ბეთ და გა­ვა­ერ­თი­ა­ნეთ ერთ სე­რი­ა­ში.

- თუ შე­იძ­ლე­ბა გაგ­ვიმ­ხი­ლეთ, რო­მე­ლი მწერ­ლე­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი შევა ამ სე­რი­ა­ში

- სე­რი­ა­ში "კლა­სი­კო­სე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის" ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო და გა­მორ­ჩე­უ­ლი ავ­ტო­რე­ბი მოხ­ვდნენ, მაგ. ლევ ტოლსტოი, ვირ­ჯი­ნია ვულ­ფი, ჯეკ ლონ­დო­ნი, უა­ლი­ამ ფოლკ­ნე­რი. ამ მცი­რე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი­თაც კი ად­ვი­ლად მიხ­ვდე­ბა მკი­თხვე­ლი, თუ რო­გო­რი კა­ლიბ­რის მწერ­ლე­ბის სა­ბავ­შვო ნა­წარ­მო­ე­ბებს ვთა­ვა­ზობთ. ზო­გი­ერ­თი შემ­თხვე­ვა ნამ­დვი­ლი აღ­მო­ჩე­ნა იყო. მა­გა­ლი­თად, მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში გა­ირ­კვა, რომ ფოლკ­ნე­რის სა­ბავ­შვო ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე წარ­მოდ­გე­ნა არ ჰქონ­დათ ისეთ ადა­მი­ა­ნებ­საც კი, რომ­ლე­ბიც სხვებ­ზე უკეთ იც­ნო­ბენ მის შე­მოქ­მე­დე­ბას. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა


2018-10-31 08:59:31

ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის სი­ცო­ცხლე­ში "დედა ენა“ 33-ჯერ გა­მო­ი­ცა, გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ 25-ჯერ. გა­მო­ცე­მის­თა­ნა­ვე "დედა ენა“ ვე­ფხის­ტყა­ოს­ნის ბა­და­ლი უწო­დეს, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან მალე ხალ­ხი­სათ­ვის ყვე­ლა­ზე საყ­ვა­რე­ლი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი წიგ­ნი გახ­და. ამ ავ­ტო­რის წიგ­ნე­ბი ათი ათა­სო­ბით ვრცელ­დე­ბო­და. ყო­ველ­წლი­უ­რად 20-25 ათა­სი "დედა ენა“ და 5-6 ათა­სი "ბუ­ნე­ბის კარი“ იყი­დე­ბო­და. ხოლო ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის 100 წლის­თა­ვის იუ­ბი­ლეს­თვის, მა­სობ­რი­ვი ტი­რა­ჟით გა­მო­ვი­და გო­გე­ბაშ­ვი­ლის "დედა ენი­სა“ და "ბუ­ნე­ბის კა­რის“ აღ­დგე­ნი­ლი გა­მო­ცე­მე­ბი.

გო­რის, თბი­ლი­სის სა­სუ­ლი­ე­რო სას­წავ­ლებ­ლი­სა, აქვე სა­სუ­ლი­ე­რო სე­მი­ნა­რი­ი­სა და კი­ე­ვის სა­სუ­ლი­ე­რო სე­მი­ნა­რი­ა­ში გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი სა­ეკ­ლე­სიო ცხოვ­რე­ბის­თვის ემ­ზა­დე­ბო­და, მაგ­რამ ბო­ლოს­მა­ინც სა­ზო­გა­დებ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბა ამ­ჯო­ბი­ნა. სუს­ტი ჯან­მრთე­ლო­ბის ია­კო­ბი კი­ევ­ში ტუ­ბერ­კუ­ლი­ო­ზით და­ა­ვა­და, ექი­მე­ბის და­ჟი­ნე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნით, იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და სწავ­ლა მე­სა­მე კურ­სზე მი­ე­ტო­ვე­ბი­ნა და სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყო. რო­გორც ჩანს მისი და­ა­ვა­დე­ბა გე­ნე­ტი­კუ­რი იყო, რად­გან ია­კო­ბის მშობ­ლებ­სა და და-ძმა­საც სუს­ტი ფილ­ტვე­ბი ჰქონ­დათ.

სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ქარ­თვე­ლებს ბევ­რი ღვაწლ­მო­სი­ლი ადა­მი­ა­ნი გვყავ­და, რო­მე­ლებ­მაც ბევ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით და­ტო­ვეს სა­სი­კე­თო კვა­ლი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ა­ში. პირ­ვე­ლი ასეთ მოღ­ვა­წედ ალ­ბათ ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე გვახ­სენ­დე­ბა, მაგ­რამ აქვე არ უნდა დაგ­ვა­ვი­წყდეს ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლიც. მეც­ნი­ე­რუ­ლი პე­და­გო­გი­კის ფუ­ძემ­დე­ბე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, პუბ­ლი­ცის­ტი, სა­ბავ­შვო მწე­რა­ლი და სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი, აქ­ტი­უ­რად იყო ჩაბ­მუ­ლი ეროვ­ნულ-გან­მა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბელ მოძ­რა­ო­ბა­ში, რო­მელ­საც ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე და აკა­კი წე­რე­თე­ლი მე­თა­უ­რობ­დნენ. ამა­ვე დროს, ის სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ხალ­ხოს­კო­ლე­ბის შექ­მნა-დამ­კვიდ­რე­ბი­სათ­ვის იბ­რძო­და. გან­სა­კუთ­რე­ბით დი­დია მისი ღვაწ­ლი ქარ­თველ­თა შო­რის წერა-კი­თხვის გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის და­არ­სე­ბა­სა და მის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. გო­გე­ბაშ­ვი­ლის სას­კო­ლო სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­მა: "ქარ­თუ­ლი ენის ან­ბა­ნი და პირ­ვე­ლი სა­კი­თხა­ვი წიგ­ნი მოს­წავ­ლე­თათ­ვის“, "ბუ­ნე­ბის კარი“, "დედა ენა“, "რუს­კოე სლო­ვო“, დიდი როლი ითა­მა­შეს ახა­ლი ქარ­თუ­ლი სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ენის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და დამ­კვიდ­რე­ბა­ში.

ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი არ იშუ­რებ­და სახ­სრებს სა­ხალ­ხო გა­ნათ­ლე­ბი­სათ­ვის; იგი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად ეხ­მა­რე­ბო­და ღა­რიბ მოს­წავ­ლე­ებს, ცალ­კე­ულ სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე­ებს, პო­ე­ტებს, მწერ­ლებს. ბევ­რმა მისი შუ­ამ­დგომ­ლო­ბით სტი­პენ­დია მი­ი­ღო, მათ შო­რის იყ­ვნენ შემ­დგომ­ში გა­მო­ჩე­ნი­ლი ქარ­თვე­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რე­ბი ზა­ქა­რია ფა­ლი­აშ­ვი­ლი და დი­მიტ­რი არა­ყიშ­ვი­ლი. სის­ტე­მა­ტუ­რად უგ­ზავ­ნი­და ფულს რუ­სეთ­სა და სა­ზღვარ­გა­რეთ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში მოს­წავ­ლე ქარ­თველ სტუ­დენ­ტებს, ციმ­ბირ­ში გა­და­სახ­ლე­ბულ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ-პო­ლი­ტი­კურ მოღ­ვა­წე­ებს. ასე­ვე მო­ნა­წი­ლე­ობ­და ზე­პირ­სი­ტყვი­ე­რე­ბის შეგ­რო­ვე­ბა­ში, სა­ბავ­შვო ჟურ­ნა­ლე­ბის გა­მო­ცე­მა­ში, ხალ­ხუ­რი სიმ­ღე­რე­ბის ნო­ტებ­ზე გა­და­ტა­ნა­ში, ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის და­არ­სე­ბა­ში და ა.შ.

სიკ­ვდი­ლის წინ ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვილ­მა მთე­ლი თა­ვი­სი ქო­ნე­ბა "ქარ­თველ­თა შო­რის წერა-კი­თხვის გა­მავ­რცე­ლე­ბელ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას“ გა­დას­ცა. ია­კო­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე­თა თქმით, "ქარ­თველ­თა შო­რის წერა-კი­თხვის გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა“ მისი ოჯა­ხი იყო. ია­კობ­მა 300 თუ­მა­ნი თა­ვის და­საფ­ლა­ვე­ბი­სა და ძეგლის და­სად­გმე­ლი ხარ­ჯე­ბის და­სა­ფა­რა­ვად გა­და­დო. და­ნარ­ჩე­ნი ქო­ნე­ბა კი ასე გაყო: გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

2018-10-31 08:56:44

სულ მალე ბას­ტი და ბუბუ ტე­ლე­ეკ­რა­ნე­ბი­დან ბავ­შვე­ბის ხელ­ში გა­და­ი­ნაც­ვლებს. გა­მომ­ცემ­ლო­ბა პა­ლიტ­რა L-ისა და ბას­ტი-ბუ­ბუს თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­დე­გად მშობ­ლე­ბი­სა და შვი­ლე­ბის საყ­ვა­რე­ლი პერ­სო­ნა­ჟე­ბი ფუმ­ფუ­ლა თო­ჯი­ნე­ბად იქ­ცნენ.

ბას­ტი და ბუბუ 25 წელ­ზე მე­ტია, ყვე­ლა თა­ო­ბის საყ­ვა­რელ პერ­სო­ნა­ჟე­ბად მო­ი­აზ­რე­ბი­ან. მათი თო­ჯი­ნე­ბად ქცე­ვის პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი, ქარ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ერ­თად, პერ­სო­ნა­ჟე­ბის ახალ თა­ო­ბას­თან კი­დევ უფრო და­ახ­ლო­ვე­ბაა. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში 4 სა­ხის თო­ჯი­ნა ორი­გი­ნა­ლუ­რი ილუსტრა­ცი­ე­ბის მი­ხედ­ვით შე­იქ­მნა.

თო­ჯი­ნე­ბი „ბას­ტი-ბუ­ბუ­სა“ და გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ის“ ერ­თობ­ლი­ვი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­დე­გია. გა­მომ­ცემ­ლო­ბა­ში გვპირ­დე­ბი­ან, რომ სა­მო­მავ­ლოდ გმი­რებს პა­ტა­რე­ბი წიგ­ნებ­შიც შეხ­ვდე­ბი­ან. „ბას­ტი-ბუ­ბუს“ დი­რექ­ტო­რის თა­მარ ახვლე­დი­ა­ნის გან­მარ­ტე­ბით, ამი­ე­რი­დან ბას­ტი და ბუბუ ბავ­შვებს კი­დევ უფრო და­უ­მე­გობ­რდე­ბი­ან.

„სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ორი ბრენ­დი გა­ერ­თი­ან­და და ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­დუქ­ტი შე­იქ­მნა. ჩემ­თვის ძა­ლი­ან სა­სი­ხა­რუ­ლოა, რომ ეს გმი­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც წლე­ბია, არ­სე­ბო­ბენ და ძა­ლი­ან უყ­ვართ უკვე სხვა ფორ­მი­თაც ხელ­მიწ­ვდო­მია და ბავ­შვებს ბას­ტი და ბუ­ბუს თო­ჯი­ნე­ბი ეყო­ლე­ბათ. ჩვე­ნი გმი­რე­ბით უკვე და­ბეჭ­დი­ლია ბლოკ­ნო­ტე­ბი, სტი­კე­რე­ბი, ბა­ლი­შე­ბი. ამი­ე­რი­დან კი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა ახალ ეტაპ­ზე გა­და­დის. სა­მო­მავ­ლო­დაც ვგეგ­მავთ არა­ერ­თი სი­ახ­ლის შე­თა­ვა­ზე­ბას. იქ­ნე­ბა ინ­ტე­რაქ­ტი­უ­ლი სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი. „პა­ლიტ­რა L-თან“ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით შე­იძ­ლე­ბა დიდი შო­უ­ე­ბი და გა­და­ცე­მე­ბიც დავ­გეგ­მოთ,“ - გან­მარ­ტავს თა­მარ ახვლე­დი­ა­ნი.

palitraL

"პა­ლიტ­რა L-ის­თვის" კი ბას­ტი­სა და ბუ­ბუს შექ­მნა ქარ­თველ გმი­რებ­თან მუ­შა­ო­ბის პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა არაა. გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ თოვ­ლის გუნ­და უკვე აქ­ცია წიგ­ნის გმი­რად, მისი პაზ­ლე­ბი, სტი­კე­რე­ბი, ბა­ლი­შე­ბი, ჭი­ქე­ბი და სა­თა­მა­შო­ე­ბიც კი შექ­მნა, რა­მაც გმი­რის პო­პუ­ლა­რო­ბა ახალ თა­ო­ბა­შიც გა­ზარ­და.

ბას­ტი­სა და ბუ­ბუს თო­ჯი­ნე­ბის წარ­დგე­ნა 31 ოქ­ტომ­ბერს 19:00 სა­ათ­ზე ჭავ­ჭა­ვა­ძის „ბიბ­ლუ­სი გა­ლე­რე­ა­ში“ გა­ი­მარ­თე­ბა. მხი­ა­რულ პრე­ზენ­ტა­ცი­ას წა­იყ­ვანს ბა­ბი­ლი­ნა, ბას­ტი, ბუბუ და ბავ­შვე­ბი. პა­ტა­რებს სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ურპრი­ზე­ბი ელით: სა­ხა­ლი­სო გა­თა­მა­შე­ბა, სა­ხის მო­ხატ­ვა და მუ­სი­კა­ლუ­რი შოუ. სა­თა­მა­შო­ე­ბი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იქ­ნე­ბა „ბიბ­ლუ­სის“ მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ბმუ­ლი

2018-10-31 08:54:45
თვის ბესტსელერები