გაერთიანებული საქართველო თითოეულ ოჯახში - სწორედ ეს არის გამომცემლობა „პალიტრა L-ის“ ახალი პროექტის „საქართველოს ინტერაქციული რუკის“ მთავარი იდეა. ეს არ იქნება რუკა მისი სტანდარტული გაგებით, რომელიც წიგნის თაროზე დაიკავებს ადგილს. მას სრულიად განსხვავებული სტრუქტურა და კონცეფცია აქვს.
"საქართველოს ინტერაქციული რუკა“ არის სამგანზომილებინი რუკა, რომელიც თავად უნდა ააწყოთ და მერე კედელზე  მიამაგროთ ან მაგიდაზე მოათავსოთ. ის არის ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული რუკის ანალოგი, თუმცა მისი თითოეული კუთხე პაზლია. პაზლებზე კი დატანილია ადმინისტრაციული ერთეულები, სოფლები, დაბები და კულტურული ძეგლები. ასევე, პაზლს თან ახლავს ფიგურების ნაკრები, რომლებიც შეგიძლიათ განათავსოთ ან დაამაგროთ. რუკა 12 ადმინისტრაციულ რეგიონად, შესაბამისად, 12 პაზლადაა დაყოფილი, თითოეული მათგანი ეტაპობრივად გაიყიდება.<
პროექტი საქართველოს, მისი კუთხეების, ტრადიციებისა და კუტურული ძეგლების მეტად დაფასებას და შეყვარებას ისახავს მიზანად. საქართველოს თემატიკის გარშემო ოჯახის წევრები თან იმსჯელებენ და თან ერთად ააწყობენ, გააერთიანებენ ქვეყანას.
საერთო ჯამში, რუკა 12 პაზლისა და 192 ტრადიციულ-კულტურული შინაარსის რუკაზე დასამაგრებელი ფიგურისგან შედგება. ერთ პაზლს 16 სიმბოლო მოჰყვება. მაგალითად, შიდა ქართლის რეგიონის პაზლს ატენის სიონის, უფლისციხის, ყინწვისის ანგელოზისა თუ გორის ციხის მინიატიურული ფიგურებით  გააცოცხლებთ. ...და იქვე ნახავთ 5 ზოგად ფიგურას, მაგ: „დედა ენას“, რომელიც შეგიძლიათ განათავსოთ როგორც შიდა ქართლის პაზლზე, ასევე მიუჩინოთ ადგილი, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, რადგან ეს წიგნი ზოგადქართული ფასეულობაა.
პაზლს თან ახლავს ბროშურაც, სადაც წაიკითხავთ კონკრეტული მხარის მოკლე მიმოხილვას და იმ ძეგლების ისტორიას, რომლებიც რუკაზე უნდა განალაგოთ. საერთო ჯამში, თქვენ ააწყობთ საქართველოს სამგანზომილებიან რუკას და, ამავდროულად, მიიღებთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის შესახებ.
"საქართველოს ინტერაქციული რუკის“ პირველი ნაწილის - „იმერეთის“ შეძენას 23 ივლისიდან გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად შეძლებთ. რუკის სპეციალური ფასი 8.5 ლარია. გაზეთთან ერთად კი მას 10 ლარად შეიძენთ. თვეში 2 ნაწილის შეძენა იქნება შესაძლებელი და, საბოლოოდ, ნახევარ წელიწადში თქვენ მთლიანი რუკის მფლობელი გახდებით.
რუკის ნაწილების გამოსვლის თანმიმდევრობა ასეთია :
 1. იმერეთი
 2. რაჭა-ლეჩხუმი
 3. შიდა ქართლი
 4. სამცხე-ჯავახეთი
 5. სამეგრელო
 6. სვანეთი
 7. გურია
 8. ქვემო ქართლი
 9. მცხეთა-მთიანეთი
 10. კახეთი
 11. აჭარა
 12. აფხაზეთი
2018-07-12 09:15:13

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L"-ის მო­რი­გი უპ­რე­ცე­დენ­ტო პრო­ექ­ტის - "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" ფარ­გლებ­ში და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის მე­ფო­ბის შე­სა­ხებ მო­რი­გი ტომი გა­მო­ი­ცე­მა. შე­გახ­სე­ბეთ, პრო­ექ­ტი "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" 24 ტო­მე­ულ­ში 28 მე­ფის ის­ტო­რია გა­ცო­ცხლდე­ბა და მკი­თხველს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა ამა თუ იმ ეპო­ქის სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ში­ნაო და სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კურ ვი­თა­რე­ბას, მე­ფე­ე­ბის პი­როვ­ნულ თვი­სე­ბებ­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ვან ფაქ­ტებს გა­ეც­ნოს, რომ­ლებ­მაც სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში გარ­დამ­ტე­ხი როლი შე­ას­რუ­ლეს. წიგ­ნე­ბი, რო­მელ­ზეც ცნო­ბილ­მა მეც­ნი­ერ­თა ჯგუფ­მა იმუ­შა­ვეს, გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად თვე­ში ერთხელ იყი­დე­ბა, ამ­ჯე­რად კი, რო­გორც უკვე გი­თხა­რით, და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის პო­ლი­ტი­კურ თუ სამ­ხედ­რო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებ­ზე, მის ტაქ­ტი­კა­სა და მმარ­თვე­ლო­ბის სა­ო­ცარ უნარ­ზე მი­ი­ღებთ წიგ­ნი­დან ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მელ­საც სხვა­გან ვერ­სად ამო­ი­კი­თხავთ. დე­ტა­ლებ­ზე პრო­ექ­ტის ხელ­ძღვა­ნე­ლი ჯაბა სა­მუ­შია გვე­სა­უბ­რა:

-0:15

- "პა­ლიტ­რა L"-ის მო­რი­გი პრო­ექ­ტის - "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" მსგავ­სი სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა - ეს არის მარ­თლაც პირ­ვე­ლი მცდე­ლო­ბა, რომ მკი­თხველს ყვე­ლა ცნო­ბილ ქარ­თველ მე­ფე­ზე წარ­მოდ­გე­ნა შე­ექ­მნას და გა­ა­ა­ნა­ლი­ზოს მათი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, მმარ­თვე­ლობს ტაქ­ტი­კა და ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი, რომ­ლებ­მაც, რა თქმა უდნა, ქვეყ­ნის გან­ვთა­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნეს. ამ­ჯე­რად, წიგ­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს გა­მა­ერ­თი­ა­ნე­ბელ მე­ფეს- და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელს მი­ე­ძღვნე­ბა. და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი 16 წლის ასაკ­ში ისეთ პე­რი­ოდ­ში ავი­და მე­ფის ტახ­ტზე, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლაც უმ­ძი­მე­სი ჟამი ედგა. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, სულ მალე ქვეყ­ნის ღირ­სე­ულ მე­ფეს „აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი“ უწო­დეს. მა­შინ, რო­დე­საც და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი გა­მეფ­და, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ასე­თი ვი­თა­რე­ბა იყო: ქვე­ყა­ნა თურქ-სელ­ჩუ­კე­ბის მიერ აოხ­რე­ბუ­ლი იყო, არა­ვის ჰქონ­და იმე­დი, რომ ვინ­მე მათ ქვეყ­ნი­დან გან­დევ­ნას მო­ა­ხერ­ხებ­და. მეფე და­ვით­მა ეს შეძ­ლო და 1121 წელს დიდ­გო­რის ბრძო­ლა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­მარ­ჯვე­ბით თურქ-სელ­ჩუ­კე­ბი გან­დევ­ნა. მის მიერ არ­მი­ა­ში და მმარ­თვე­ლო­ბის სის­ტე­მა­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა რე­ფორ­მებ­მა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მის­ცა ქვე­ყა­ნა გა­ე­ერ­თი­ა­ნე­ბი­ნა და მთე­ლი კავ­კა­სი­ის მი­წე­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში შე­მო­ეყ­ვა­ნა.

- აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელს გან­სა­კუთ­რე­ბით უყ­ვარ­და კი­თხვა...

- დიახ, მეფე და­ვი­თი სა­დაც უნდა წა­სუ­ლი­ყო, ომში, სა­ნა­დი­როდ თუ სა­მოგ­ზა­უ­როდ, რჩე­უ­ლი წიგ­ნე­ბი ყო­ველ­თვის თან დაჰ­ქონ­და. რო­გორც კი და­სას­ვე­ნებ­ლად მუხლს ჩახ­რი­და, მა­შინ­ვე წიგნს მო­არ­თმევ­დნენ. თვა­ლი რომ და­ეღ­ლე­ბო­და, სხვას აკი­თხებ­და ხმა­მაღ­ლა. და­ვი­თი კი­თხუ­ლობ­და ღვთის­მე­ტყველ­თა ნაშ­რო­მებს. ასე­ვე ეც­ნო­ბო­და ან­ტი­კურ ავ­ტორ­თა ნა­წარ­მო­ე­ბებს, რო­გორც სა­ეკ­ლე­სიო და სამ­ხედ­რო, ისე ეკო­ნო­მი­კურ, არ­ქი­ტექ­ტუ­რულ, სა­მარ­თლებ­რივ სფე­რო­ში. მი­სი­ვე ის­ტო­რი­კო­სის ცნო­ბით, ერთხელ ისე გა­ერ­თო კი­თხვით, რომ ვერ გა­ი­გო, მტე­რი თავს რო­გორ წა­მო­ად­გა. ალ­ბათ, წიგ­ნი­ე­რე­ბის გა­ნუ­ზო­მელ­მა სიყ­ვა­რულ­მაც, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქ­ტო­რებ­თან ერ­თად, გა­ნა­პი­რო­ბა მის მიერ იყალ­თოს, გე­ლა­თის, გრე­მის აკა­დე­მი­ე­ბის და­არ­სე­ბა, სა­დაც ის­წავ­ლე­ბო­და ფი­ლო­სო­ფია, რი­ტო­რი­კა, არით­მე­ტი­კა, გე­ო­მეტ­რია, გრა­მა­ტი­კა, მუ­სი­კა, ას­ტრო­ნო­მია. ამ მო­ნას­ტრებ­ში სა­მოღ­ვა­წე­ოდ მან სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან ჩა­მო­იყ­ვა­ნა ქარ­თვე­ლი მწერ­ლე­ბი, მეც­ნი­ე­რე­ბი, ფი­ლო­სო­ფო­სე­ბი, მათ შო­რის, იო­ა­ნე პეტ­რი­წი და არ­სენ იყალ­თო­ე­ლი. აქ­ტი­უ­რად ეხ­მა­რე­ბო­და სა­ზღვარ­გა­რეთ არ­სე­ბულ ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის ცენ­ტრებს. და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი ხელს უწყობ­და ვაჭ­რო­ბი­სა და ხე­ლოს­ნო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. მან შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბი შე­უქ­მნა ვაჭ­რებს, ააგო ხი­დე­ბი, გზე­ბი, აა­შე­ნა ფუნ­დუ­კე­ბი, სა­დაც სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ვაჭ­რებს უფა­სოდ შე­ეძ­ლოთ ღა­მის­თე­ვა. ამის შე­დე­გად XII სა­უ­კუ­ნის I მე­ო­თხედ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ქა­ლა­ქო ცხოვ­რე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით და­წი­ნა­ურ­და. და­ვით არ­მა­შე­ნებ­ლის სა­ხელ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გე­ლა­თის ტაძ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა. მან­ვე და­ა­არ­სა ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის ერთ-ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კერა - გე­ლა­თის აკა­დე­მია. და­ვით IV-ის გან­კარ­გუ­ლე­ბით აა­გეს ღვთის­მშობ­ლის სა­ხე­ლო­ბის ეკ­ლე­სია ში­ომ­ღვი­მე­ში. დიახ, და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელ­მა თა­ვი­სი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნა ქარ­თუ­ლი ჰიმ­ნოგ­რა­ფი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­შიც. მას ეკუთ­ვნის ორი­გი­ნა­ლუ­რი პო­ე­ტუ­რი ნა­წარ­მო­ე­ბი "გა­ლო­ბა­ნი სი­ნა­ნუ­ლი­სა­ნი", რო­მე­ლიც შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის იდე­ო­ლო­გი­უ­რი და ეს­თე­ტი­კუ­რი მრწამ­სის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბაა.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ წიგ­ნის შე­ძე­ნა 16 ივ­ლი­სი­დან გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად შე­გეძ­ლე­ბათ. სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი 5.5 ლარი, გა­ზეთ­თან ერ­თად 7 ლარი. მო­ი­კი­თხეთ წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­სა და პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში.

2018-07-11 12:36:42

ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი, გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძე, ნა­თია ჯა­გოდ­ნიშ­ვი­ლი, ვახ­ტანგ ვახ­ტან­გა­ძე და იაგო თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი - ეს ის ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან, რომ­ლე­ბიც დიდი, სა­ხალ­ხო ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის ”გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2018-ის” გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი გახ­დნენ.

კონ­კურსს გა­მომ­ცემ­ლო­ბა ”პა­ლიტ­რა L” მე­ო­რე წე­ლია ატა­რებს. გა­სუ­ლი წლის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი რო­მა­ნე­ბი უკვე რე­ა­ლუ­რი ბესტსე­ლე­რე­ბი არი­ან და მათ­მა გა­ყიდ­ვებ­მა ქარ­თულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში გა­ყიდ­ვე­ბის რე­კორ­დე­ბიც მოხ­სნა.

კონ­კურ­სის მი­ზა­ნია აღ­მო­ა­ჩი­ნოს ახა­ლი სა­ხე­ე­ბი და და­ეხ­მა­როს ქარ­თველ მწერ­ლებს წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში არამ­ხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, არა­მედ მსოფ­ლიო მას­შტა­ბით.

წელს კონ­კურ­სის ფარ­გლებ­ში 3 რჩე­უ­ლი რო­მა­ნი ხალ­ხმა გა­მო­ავ­ლი­ნა. ესე­ნია: ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლის "შვი­დი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა", გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძის "შუ­ლა­მე­ლი გო­გო­ნე­ბი" და ნა­თია ჯა­გოდ­ნიშ­ვი­ლის "ცდუ­ნე­ბა“. ჟი­უ­რის რჩე­უ­ლე­ბი კი არი­ან ვახ­ტანგ ვახ­ტან­გა­ძის "ალა­ჰი ჩემი მე­გო­ბა­რია" და იაგო თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლის "ტრან­სმუ­ტა­ცია".

-0:07

”ძა­ლი­ან და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბით ვარ დატ­ვირ­თუ­ლი. წიგ­ნის გა­მო­ცე­მის მო­ლო­დი­ნი საკ­მა­ოდ დი­დია. გარ­შე­მო ყვე­ლა მგულ­შე­მატ­კივ­რობს, რაც პო­ზი­ტი­ვით მავ­სებს. წიგ­ნი კონ­კურ­სის­თვის არ და­მი­წე­რია. რამ­დე­ნი­მე თვით ადრე და­ვას­რუ­ლე მისი წერა, რამ­დენ­ჯერ­მე გა­მო­ცე­მაც ვცა­დე, მაგ­რამ უშე­დე­გოდ. კონ­კურ­სის შე­სა­ხებ რომ გა­ვი­გე, ჩავ­თვა­ლე რომ ჩემ­თვის ძა­ლი­ან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იყო. ამ კონ­კურ­სის ერთ-ერთი დიდი უპი­რა­ტე­სო­ბა ის არის, რომ რჩე­ულს გა­მო­ავ­ლენს სწო­რედ ის, ვინც შემ­დეგ ამ წიგ­ნის რე­ა­ლუ­რი მკი­თხვე­ლი იქ­ნე­ბა. ამი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა და აშ­კა­რად სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იყო. ამ ტი­პის კონ­კურ­სი კი არის სა­უ­კეთ­სო რამ, რაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ ერთი მხრივ მწერ­ლებს და მე­ო­რე მხრივ, მკი­თხვე­ლებს შეს­თა­ვა­ზოს. რაც შე­ე­ხე­ბა ჩემს რო­მანს, ის არის დე­ტექ­ტი­უ­რი. მთა­ვა­რი გმი­რია ეან კლა­ი­ნი, რო­მე­ლიც დე­ტექ­ტი­ვე­ბის­თვის დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბის ფო­ტო­რო­ბო­ტებს ხა­ტავს. მათ ქა­ლაქ­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლად 3 მკვლე­ლო­ბა ხდე­ბა. ია­ნის მიერ და­ხა­ტუ­ლი პორ­ტრე­ტე­ბის მiხედ­ვით კი დამ­ნა­შა­ვე თა­ვად არის, ამას­ვე მი­უ­თი­თებს სხვა ნიშ­ნე­ბიც. რო­მან­ში შე­მო­დის 7 მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა: მო­ნატ­რე­ბა, მო­ლო­დი­ნი, შიში, ტკი­ვი­ლი, ბრა­ზი, მარ­ტო­ო­ბა და იმედ­გაც­რუ­ე­ბა. 7-ივეს გან­ცდის შემ­დეგ კი ჩნდე­ბა 7 ეჭ­ვმი­ტა­ნი­ლი, რომ­ლე­ბიც თი­თო­ე­ულ ამ გრძნო­ბას გა­მო­ხა­ტა­ვენ. მკი­თხვე­ლიც ხვდე­ბა რო­მელ გრძნო­ბას შე­უძ­ლია მოკ­ლას ადა­მი­ა­ნი ჯერ სუ­ლი­ე­რად და მერე - ხორ­ცი­ე­ლად,” - გან­მარ­ტავს კონ­კურ­სის ერთ-ერთი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი.

palitraL

”სა­ოც­რად და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბით მავ­სებს ის ფაქ­ტი, რომ სრუ­ლი­ად უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბი მეხ­მი­ა­ნე­ბი­ან და გა­მოთ­ქვა­მენ ინ­ტე­რესს ჩემი რო­მა­ნის მი­მართ, გა­მო­ხა­ტა­ვენ და­დე­ბით შე­ფა­სე­ბას, კი­თხუ­ლო­ბენ, რო­დის იქ­ნე­ბა გაგ­რძე­ლე­ბა, რო­დის და­ი­ბეჭ­დე­ბა წიგ­ნი, სად შეძ­ლე­ბენ მის შე­ძე­ნას. ვფიქ­რობ, მწერ­ლის უმ­თავ­რე­სი მო­ლო­დი­ნი ის არის, გა­ი­ზარ­დოს ასე­თი მკი­თხვე­ლე­ბის რი­ცხვი. ეს გავ­სებს და გაგ­რძნო­ბი­ნებს, რომ წერ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ადა­მი­ა­ნებ­ზე. კონ­კურ­სი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ ძა­ლი­ან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა დამ­წყე­ბი მწერ­ლე­ბის­თვის, გა­მო­ი­ჩი­ნონ გამ­ბე­და­ო­ბა და გა­დად­გან უდი­დე­სი ნა­ბი­ჯი წინ. რაც შე­ე­ხე­ბა მის მნიშ­ვნე­ლო­ბას ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი წრე­ე­ბის­თვის, არის ის, რომ აქამ­დე სრუ­ლი­ად უც­ნო­ბი, ნი­ჭი­ე­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ხდე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვე­ნი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სამ­ყა­როც უფრო ფარ­თოვ­დე­ბა. ბევრ დამ­წყებ მწე­რალს არ აქვს იმის ფუ­ფუ­ნე­ბა, თა­ვი­სი ნა­წარ­მო­ე­ბი ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­აც­ნოს, არც იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით გა­მოს­ცეს წიგ­ნი. სხვა სა­კი­თხია კი­დევ, ამ და­ბეჭ­დილ წიგნს რამ­დე­ნად მი­ი­ტანს მკი­თხვე­ლამ­დე. “პა­ლიტ­რა L-ის” კონ­კურ­სი კი ეხ­მა­რე­ბა მათ ამ ყვე­ლა­ფერ­ში. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, ხელს უწყობს დამ­წყებ მწერ­ლებს ოც­ნე­ბა აის­რუ­ლონ. ჩემი რო­მა­ნის სა­ხე­ლია „შუ­ლა­მე­ლი გო­გო­ნე­ბი“. ეს არის ნა­წარ­მო­ე­ბი ორ სხვა­დას­ხვა პე­რი­ოდ­ში მცხოვ­რებ გო­გო­ნა­ზე, ქალ­ზე. ჩვენ ვხე­დავთ მათი ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა პე­რი­ოდს. გა­მოწ­ვე­ვებს, რო­მელ­თა წი­ნა­შეც მათ ეპო­ქა აყე­ნებს. თუმ­ცა, რად­გან ტექ­სტე­ბი, იგი­ვე ამ­ბე­ბი, ძა­ლი­ან ჰგავს ერ­თმა­ნეთს, მათი ის­ტო­რი­ე­ბიც სა­ერ­თო შტრი­ხებს ავ­ლენს. მკი­თხვე­ლი ხე­დავს, რომ პრობ­ლე­მე­ბი, რო­მელ­თა წი­ნა­შეც XVI სა­უ­კუ­ნის სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვ­რე­ბი ქალი დგას, ნაც­ნო­ბია XXI სა­უ­კუ­ნე­ში მცხოვ­რე­ბის­თვი­საც. სა­ბო­ლო­ოდ, ნა­წარ­მო­ებ­ში ცხა­დად და ნათ­ლა­დაა ნაჩ­ვე­ნე­ბი ადა­მი­ა­ნის ში­ნა­გა­ნი ბრძო­ლა მო­ვა­ლე­ო­ბა­სა და სიყ­ვა­რულს შო­რის, რო­მელ­საც ფო­ნად გა­მო­უ­ვა­ლი გა­რე­მო­ე­ბა და რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია ახ­ლავს,” - გან­მარ­ტავს კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძე.

კონ­კურ­სის ჟი­უ­რის წევ­რე­ბის ვი­ნა­ო­ბა მის დას­რუ­ლე­ბამ­დე ანო­ნი­მუ­რი იყო. ახლა კი უკვე ცნო­ბი­ლია, რომ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი რო­მა­ნე­ბის შერ­ჩე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღეს: მწე­რალ­მა თე­ო­ნა დო­ლენ­ჯაშ­ვილ­მა, ლი­ტე­რა­ტუ­რის თე­ო­რე­ტი­კოს­მა რა­მაზ ჭი­ლა­ი­ამ, ლი­ტე­რა­ტორ­მა ივა­ნე ამირ­ხა­ნაშ­ვილ­მა, მწე­რალ­მა დი­ა­ნა ან­ფი­მი­ად­მა და ლი­ტე­რა­ტორ­მა ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვილ­მა.

palitraL

”ყვე­ლა კონ­კურსს ახ­ლავს სპე­ცი­ფი­კუ­რი სიძ­ნე­ლე და, კაც­მა რომ თქვას, ეს სრუ­ლი­ად ბუ­ნებ­რი­ვია, რად­გან საქ­მე გვაქვს სხვა­დას­ხვა ხა­სი­ა­თის, ზოგ­ჯერ რა­დი­კა­ლუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის შე­მოქ­მე­დე­ბას­თან, სი­ტყვას­თან, მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბას­თან, გე­მოვ­ნე­ბას­თან, ბო­ლოს და ბო­ლოს, ადა­მი­ა­ნებ­თან, ავ­ტო­რებ­თან, პი­როვ­ნე­ბებ­თან და მათ ფიქ­რებ­თან, მიზ­ნებ­თან, ამ­ბი­ცი­ებ­თან. წლე­ვან­დე­ლი კონ­კურ­სი, შარ­შან­დელ­თან შე­და­რე­ბით, მხო­ლოდ ტექ­ნი­კუ­რად იყო იოლი: შარ­შან თუ 300 ტექ­სტი გვქონ­და წა­სა­კი­თხი, წელს მხო­ლოდ 100-ის წა­კი­თხვამ მოგ­ვი­წია, რად­გან გა­მომ­ცემ­ლო­ბის რე­დაქ­ტო­რებ­მა გა­ცხრი­ლეს, ჩვე­ნამ­დე აღარ გა­მო­უშ­ვეს აშ­კა­რად სუს­ტი ტექ­სტე­ბი. სა­ერ­თო­დაც, არ­ჩე­ვა­ნი ყო­ველ­თვის ძნე­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან, რო­გორც ვაკ­ვირ­დე­ბი, დღე­ვან­დელ ქარ­თულ პრო­ზა­ში ძა­ლე­ბი მე­ტად თა­ნა­ბა­რია, მკვეთ­რად გა­მორ­ჩე­უ­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლის­ტე­ბი არ ჩა­ნან, ამი­ტომ თა­ნა­ბა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე 10-15 ავ­ტო­რი­დან გვი­წევს ხოლ­მე 2-3 ფა­ვო­რი­ტის გა­მორ­ჩე­ვა. ვინც უნდა გა­ი­მარ­ჯვოს, უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა და კა­მა­თი ყო­ველ­თვის იქ­ნე­ბა. მაგ­რამ, დაე, იყოს კა­მა­თი. კა­მათ­ში იბა­დე­ბა ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაც და სხვა, ახა­ლი კონ­კურ­სე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის იდე­აც. მთა­ვა­რია, კონ­კურ­სი წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ტარ­და და კი­დევ ერთხელ და­ვი­ნა­ხეთ, რომ „პა­ლიტ­რა-L-ის” ამ პრო­ექ­ტმაც სავ­სე­ბით გა­ა­მარ­თლა,” - აცხა­დებს ლი­ტე­რა­ტო­რი ივა­ნე ამირ­ხა­ნაშ­ვი­ლი.

”წელს არ­ჩე­ვა საკ­მა­ოდ რთუ­ლი იყო. ბევ­რი ისე­თი ნა­წე­რი იყო, რო­მელ­საც ეტყო­ბო­და, რომ წერა მა­ნამ­დე და­ი­წყეს, ვიდ­რე კი­თხვას და­ი­წყებ­დნენ. ჟი­უ­რიმ გან­სხვა­ვე­ბულ ტექ­სტებს მი­ვე­ცით შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. ისეთ ავ­ტო­რებს, რომ­ლებ­საც თა­ვი­სი ენა ჰქონ­დათ. ეს საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხია. ასე­ვე ყუ­რა­დღე­ბას ვაქ­ცევ­დით იმას, თუ ნა­წე­რე­ბი რამ­დე­ნად იყო მორ­გე­ბუ­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რულ მო­თხოვ­ნებს. შერ­ჩე­ულ ნა­წარ­მო­ე­ბებ­ში ნამ­დვი­ლად იგ­რძნო­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა. ვით­ვა­ლის­წი­ნებ­დით ავ­ტო­რე­ბის პერ­სპექ­ტი­ვა­საც. მათ ამ ტექ­სტებ­ზე კი­დევ უნდა იმუ­შა­ონ და მე ვფიქ­რობ, რომ ავ­ტო­რებს ამ პრო­ცეს­ში დიდი პო­ტენ­ცი­ა­ლი და პერ­სპექ­ტი­ვა აქვთ. ზო­გა­დად, ამ კონ­კურ­სის გან­ვი­თა­რე­ბად კი ის წარ­მო­მიდ­გე­ნია, რომ მო­ნა­წი­ლე­ებს ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სე­მი­ნა­რე­ბი ჩა­უ­ტარ­დეთ,” - გან­მარ­ტავს მწე­რა­ლი დი­ა­ნა ან­ფი­მი­ა­დი.

გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი რამ­დე­ნი­მე თვე­ში და­ი­ბეჭ­დე­ბა.

2018-07-09 06:02:12

სკო­ლებ­ში 2018 წლი­დან პირ­ვე­ლი­დან მე­ექ­ვსე კლა­სის ჩათ­ვლით ყვე­ლა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო შე­იც­ვლე­ბა. გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრომ წიგ­ნე­ბის შეც­ვლის სა­ჭი­რო­ე­ბა ახ­ლან­დე­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის სირ­თუ­ლით ახ­სნა. შე­სა­ბა­მი­სად, გა­ნახ­ლდა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის პრო­ცე­სიც, რო­მელ­შიც ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით სხვა­დას­ხვა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა ჩა­ერ­თო. გრი­ფი­რე­ბის­თვის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი წა­რად­გი­ნა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L"-მაც და და­დე­ბი­თი შე­ფა­სე­ბე­ბიც უკვე მი­ი­ღო. "მუ­სი­კა", "მედა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა", "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლო", "სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბა" - ეს იმ წიგ­ნე­ბის არას­რუ­ლი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რო­მე­ლიც "პა­ლიტ­რა L"-მა გა­მოც­დილ ავ­ტო­რებ­თან ერ­თად მო­ამ­ზა­და.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია,რომ "პა­ლიტ­რა L"-ი უკვე სამი წე­ლია ახა­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის შექ­მნა­ზე მუ­შა­ობს, რო­მე­ლიც თა­ნა­მედ­რო­ვე სწავ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნებ­ზეა მორ­გე­ბუ­ლი და მა­გა­ლი­თად, სა­ზე­პი­რო­ე­ბის გა­რე­შე აძ­ლევს მოს­წავ­ლეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია გა­ი­აზ­როს და მი­ი­ღოს. სწავ­ლე­ბის რა მე­თო­დი­კით შე­იქ­მნა წიგ­ნე­ბი და რამ­დე­ნად მი­სა­ღე­ბი იქ­ნე­ბა ისი­ნი მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სა და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თვის წიგნის ავტორებს ვესაუბრეთ:

-0:14

მა­რი­ნა ბე­რა­ძე, მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რი:

- მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ზე დიდ­ხანს ვმუ­შა­ობ­დით. შევ­ქმე­ნით I-VI კლა­სე­ბის მას­წავ­ლებ­ლი­სა და III-VI კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლის წიგ­ნე­ბი თან­დარ­თუ­ლი აუ­დიო-ვი­დე­ო­რე­სურ­სით. სა­ერ­თოდ, მუ­სი­კის ახა­ლი სტან­დარ­ტი მუ­სი­კის სწავ­ლე­ბი­სად­მი ახ­ლე­ბურ და თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მას ით­ვა­ლის­წი­ნებს - მუ­სი­კის სწავ­ლე­ბა ახა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ჩვე­ნი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბიც სწო­რედ ამ სტან­დარ­ტი­თაა შედ­გე­ნი­ლი, სა­დაც მი­ნი­მუ­მამ­დეა დაყ­ვა­ნი­ლი მა­სა­ლა, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლე­თა­გან და­ზე­პი­რე­ბას ან ტექ­სტე­ბის სის­ტე­მა­ტურ სწავ­ლას მო­ი­თხოვს. გაკ­ვე­თი­ლე­ბი, ძი­რი­თა­დად, შედ­გე­ბა პრაქ­ტი­კუ­ლი და სა­ხა­ლი­სო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის­გან, რაც აა­მაღ­ლებს მოს­წავ­ლე­თა მო­ტი­ვა­ცი­ას. ტექ­სტე­ბი ისეა შედ­გე­ნი­ლი, რომ მოს­წავ­ლეს არ გა­უ­ჭირ­დე­ბა მათი გაც­ნო­ბა - მო­ცე­მუ­ლია ლა­კო­ნი­უ­რად და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.

დას­მუ­ლია კი­თხვე­ბი, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლეს მსჯე­ლო­ბის სწორ გზას უჩ­ვე­ნებს, გა­უ­ად­ვი­ლებს მა­სა­ლის აღ­ქმა­სა და შეს­წავ­ლას. მას­წავ­ლებ­ლის წიგნ­ში მრავ­ლა­დაა რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი ბავ­შვის ასა­კობ­რი­ვი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის, გაკ­ვე­თი­ლის მსვლე­ლო­ბის, მოს­წავ­ლე­ე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბის შე­სა­ხებ. მი­თი­თე­ბუ­ლია მოს­წავ­ლის­თვის მი­სა­ცე­მი და­ვა­ლე­ბე­ბი და მათი შეს­რუ­ლე­ბის გზე­ბი. სა­ჭი­რო სა­კი­თხებ­ზე მო­ცე­მუ­ლია და­მა­ტე­ბი­თი ცნო­ბე­ბი და დაწ­ვრი­ლე­ბი­თაა გა­წე­რი­ლი სა­მო­დე­ლო გაკ­ვე­თი­ლე­ბის სცე­ნა­რე­ბი. დიდი ყუ­რა­დღე­ბა ეთ­მო­ბა სხვა­დას­ხვა ხერ­ხით ცოდ­ნის გან­მტკი­ცე­ბას. მო­ცე­მუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბი და აქ­ტი­ვო­ბე­ბი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია. ხში­რად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა სწავ­ლე­ბა თა­მა­შით, დაკ­ვირ­ვე­ბა, კვლე­ვა, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. გაკ­ვე­თი­ლის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლა­დაა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი მოს­მე­ნა, დაკ­ვირ­ვე­ბა, აღ­მო­ჩე­ნა, მუ­სი­კის ფონ­ზე ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, პრო­ექ­ტით სწავ­ლე­ბა, სე­ზო­ნუ­რი სპექ­ტაკ­ლე­ბის დად­გმა და სხვა. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ში სის­ტე­მა­ტუ­რად არის მო­ცე­მუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლე­თა ბუ­კე­ბი­სა და მუ­სი­კა­ლურ-კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი პროგ­რა­მა LMMS-ის სა­შუ­ა­ლე­ბით უნდა შეს­რულ­დეს. ასე­ვე მო­ცე­მუ­ლია პროგ­რა­მებ­ში მუ­შა­ო­ბის ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბი.

მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბი ხელს უწყობს ტო­ლე­რან­ტუ­ლი პი­როვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას. უქ­მნის რა პი­რო­ბებს გა­მო­ავ­ლი­ნონ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, მოს­წავ­ლე­ებს უვი­თა­რებს საგ­ნის შე­სას­წავ­ლად სა­ჭი­რო გო­ნებ­რივ და ფი­ზი­კურ უნარ-ჩვე­ვებს. მიზ­ნად ისა­ხავს იმ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და უნარ-ჩვე­ვე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას, რომ­ლე­ბიც ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის ეროვ­ნულ მიზ­ნებ­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. წი­ნას­წარ მად­ლო­ბას ვუხ­დით მუ­სი­კის მას­წავ­ლებ­ლებს, რომ­ლე­ბიც მო­ი­წო­ნე­ბენ და აირ­ჩე­ვენ ჩვენს სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებს. ავ­ტორ­თა ჯგუ­ფის სის­ტე­მა­ტუ­რი თა­ნად­გო­მით, ისი­ნი სრულ­ყო­ფი­ლად გა­ი­თა­ვი­სე­ბენ მუ­სი­კის ახა­ლი სტან­დარ­ტით შექ­მნილ წიგ­ნებს. ამ მიზ­ნით ჩა­ვუ­ტა­რებთ ტრე­ნინ­გებს, სა­დაც შე­ვას­წავ­ლით მუ­სი­კა­ლურ-კომ­პი­უ­ტე­რულ პროგ­რა­მას LMMS. და­ვეხ­მა­რე­ბით მუ­სი­კის გაკ­ვე­თი­ლებ­ზე ამ პროგ­რა­მის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ში და მი­ვა­წო­დებთ LMMS-ის სას­წავ­ლო ვი­დე­ო­ტუ­ტო­რი­ალს.

ლია შა­ლვაშ­ვი­ლი, გამომცემლობა "შემეცნების" დირექტორი:

- სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტის I, II, III და IV კლა­სებ­ში მოს­წავ­ლე­ე­ბი ეც­ნო­ბი­ან სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის სა­ფუძ­ვლებს. სწავ­ლო­ბენ სახ­ვი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის სხვა­დას­ხვა დარ­გს, ეც­ნო­ბი­ან ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებს, წარ­მოდ­გე­ნა ექ­მნე­ბათ ფერ­ზე, ფორ­მა­ზე, კომ­პო­ზი­ცი­ის და სივ­რცის ელე­მენ­ტებ­ზე. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ხელს უწყობს მოს­წავ­ლე­ებ­ში ხე­ლოვ­ნე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სის გაღ­ვი­ძე­ბას და გარ­კვე­უ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტი "ხე­ლოვ­ნე­ბა და შე­მოქ­მე­დე­ბა" უვი­თა­რებს ბავ­შვებს ფან­ტა­ზი­ას, თვალ­სა­წი­ერს, მხატ­ვრულ გე­მოვ­ნე­ბა­სა და ეს­თე­ტი­კუ­რი ტკბო­ბის უნარს. აგ­რეთ­ვე ზო­გად უნა­რებს, რო­გო­რი­ცაა: დაკ­ვირ­ვე­ბა, მეხ­სი­ე­რე­ბა, წარ­მო­სახ­ვა, ყუ­რა­დღე­ბა, ნე­ბის­ყო­ფა, სა­მე­ტყვე­ლო ლექ­სი­კის გამ­დიდ­რე­ბა, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის უნა­რი. სას­წავ­ლო კურ­სი მიზ­ნად არ უნდა ისა­ხავ­დეს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მხატ­ვრის მომ­ზა­დე­ბას. უპირ­ვე­ლეს ამო­ცა­ნად მიგ­ვაჩ­ნია, გან­ვა­ვი­თა­როთ ბავ­შვის შე­მეც­ნე­ბის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­სა და მოვ­ლე­ნის არ­სის გა­გე­ბის უნა­რი. ყო­ვე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი ბავ­შვის­თვის არის სა­ხა­ლი­სო და სა­სი­ა­მოვ­ნო. იგი ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ აღიქ­ვამს, ეც­ნო­ბა, სწავ­ლობს მშვე­ნი­ე­რე­ბის აღ­ქმას რო­გორც ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში, ასე­ვე ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში. V და VI კლა­სე­ბის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ეყ­რდნო­ბა და აგ­რძე­ლებს წინა წლე­ბის (I-IVკლ) სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს პრინ­ცი­პებს, მიზ­ნებ­სა და ამო­ცა­ნებს. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო მთლი­ა­ნად ეყ­რდნო­ბა ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის პრინ­ცი­პებ­სა და მო­თხოვ­ნებს, ით­ვა­ლის­წი­ნებს ამ ასა­კის მოს­წავ­ლე­თა უნა­რებს, შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­სა და ინ­ტე­რე­სებს. მოს­წავ­ლე­ებს უმუ­შავ­დე­ბათ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მუ­შა­ო­ბის, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის, სწავ­ლის მი­მართ და­დე­ბი­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის, ინ­ტე­რე­სის, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი და ჯგუ­ფუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის, სა­კუ­თა­რი და სხვა ნა­მუ­შევ­რის შე­ფა­სე­ბის უნა­რე­ბი.

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ში ნაჩ­ვე­ნე­ბია ის გრძე­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო გზა, რო­მე­ლიც გან­ვლო ხე­ლოვ­ნე­ბამ პირ­ველ­ყო­ფი­ლი ადა­მი­ა­ნის კედ­ლის (მღვი­მე­ე­ბის) მხატ­ვრო­ბი­დან თა­ნა­მედ­რო­ვე ხე­ლოვ­ნე­ბამ­დე. ყო­ვე­ლი ეპო­ქის ხე­ლოვ­ნე­ბის შეს­წავ­ლი­სას მოს­წავ­ლე­ე­ბი ეც­ნო­ბი­ან ამ პე­რი­ო­დის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებს - მეც­ნი­ე­რე­ბის მიღ­წე­ვებს, მუ­სი­კა­ლურ და ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ნი­მუ­შებს, ვარ­ცხნი­ლო­ბას, ჩაც­მუ­ლო­ბას. აგ­რეთ­ვე, ქვეყ­ნე­ბის შე­სა­ხებ მოკ­ლე ის­ტო­რი­ულ და გე­ოგ­რა­ფი­ულ ცნო­ბებს. ავ­ტო­რე­ბის მი­ზა­ნი არ არის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მხატ­ვრის, მო­ქან­და­კის ან არ­ქი­ტექ­ტო­რის აღ­ზრდა, მაგ­რამ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვართ, რომ ყვე­ლას შე­უძ­ლია გა­ნი­ვი­თა­როს მშვე­ნი­ე­რე­ბის და­ნახ­ვის და აღ­ქმის უნა­რი. ამის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გარ­კვე­უ­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა, უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა და გე­მოვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა. სწო­რედ ამას შე­უ­წყობს ხელს ჩვე­ნი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტი "ხე­ლოვ­ნე­ბა და შე­მოქ­მე­დე­ბა". აქვე, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია გა­მომ­ცემ­ლო­ბის მიერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მი­ხედ­ვით შექ­მნი­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტე­ბი ბუ­ნე­ბის­მე­ტყვე­ლე­ბა­ში (I-IV და V-VI კლა­სე­ბი) "ჩვე­ნი გა­რე­მო". წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სა­გაკ­ვე­თი­ლო თე­მა­ტი­კა, სას­წავ­ლო მიზ­ნე­ბი, აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, პრაქ­ტი­კუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ინო­ვა­ცი­უ­რი ელექტრო­ნუ­ლი სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბი, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი თვალ­სა­ჩი­ნო­ე­ბა, დი­დაქ­ტი­კუ­რი ბა­რა­თე­ბი თუ აუ­დი­ო­მა­სა­ლა პა­სუ­ხობს თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­და­გო­გი­კი­სა და ფსი­ქო­ლო­გი­ის მო­თხოვ­ნებს, სწავ­ლე­ბა-სწავ­ლის უახ­ლეს მე­თო­დი­კას. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტე­ბის კონ­ცეფ­ცია ეფუძ­ნე­ბა ავ­ტო­რე­ბის 18-წლი­ან გა­მოც­დი­ლე­ბას. იგი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია "აღ­მო­ჩე­ნე­ბის გზით სწავ­ლე­ბა­ზე", მოს­წავ­ლე სწავ­ლობს დაკ­ვირ­ვე­ბის, ცდე­ბის, ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით, ვი­თარ­დე­ბა ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ, რად­გან თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლად ნაც­ნო­ბი­დან უც­ნობ­ზე, მარ­ტი­ვი­დან რთულ­ზე გა­დას­ვლის პრინ­ცი­პით მი­ე­წო­დე­ბა სა­გაკ­ვე­თი­ლო მა­სა­ლა; სა­კი­თხე­ბი მუ­შავ­დე­ბა მრა­ვალ­მხრი­ვად და სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად, რაც ხელს უწყობს მოს­წავ­ლის ეტა­პობ­რივ მის­ვლას სა­კი­თხის და­უფ­ლე­ბამ­დე. მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და სხვა­დას­ხვა სირ­თუ­ლის სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით მოს­წავ­ლე ამოწ­მებს სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, უჩ­ნდე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნა, სტი­მუ­ლი ეძ­ლე­ვა მის შე­მოქ­მე­დე­ბით ინი­ცი­ა­ტი­ვას, რაც უბიძ­გებს და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კვლე­ვა-ძი­ე­ბი­სა­კენ.

გი­ორ­გი გე­თი­აშ­ვი­ლი, "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს" სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რი:

- "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს" მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, მოს­წავ­ლე­ებს გა­ნუ­ვი­თა­როს ის უნა­რე­ბი და მის­ცეს ის ცოდ­ნა, რაც ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მი­თაა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი. წიგ­ნის შექ­მნის დროს ავ­ტო­რე­ბი ვცდი­ლობ­დით, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ყო­ფი­ლი­ყო მარ­ტი­ვად გა­სა­გე­ბი და მისი გაც­ნო­ბის შემ­დეგ მოს­წავ­ლეს ჰქო­ნო­და წარ­მოდ­გე­ნა იმა­ზე, თუ რო­გო­რია სამ­შობ­ლო - სა­ქარ­თვე­ლო. გვეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა ის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა, რომ­ლი­თაც გა­მორ­ჩე­უ­ლია ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა. ამ წიგ­ნით სწავ­ლა მოს­წავ­ლე­ებს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს გა­იც­ნონ ის გა­რე­მო, რო­მელ­შიც ცხოვ­რო­ბენ. რა უნდა მო­ი­მოქ­მე­დონ გა­რე­მოს და­სა­ცა­ვად, რო­გორ უნდა და­იც­ვან თა­ვი­ან­თი უფ­ლე­ბე­ბი, რითი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან სა­ქარ­თვე­ლოს კუ­თხე­ე­ბი. ვფიქ­რობთ, ეს ინ­ფორ­მა­ცია და უნა­რე­ბი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ყვე­ლა მოს­წავ­ლი­სა და ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი­სათ­ვის. ხა­თუ­ნა ხა­ჟო­მია, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო "მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის" ავ­ტო­რი:

- სხვა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, წიგ­ნი "მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა" ბავ­შვებს კონ­კრე­ტუ­ლი მა­გა­ლი­თე­ბის გან­ხილ­ვით უმუ­შა­ვებს უნა­რებს, რა­ტომ არ უნდა და­ყა­როს ნა­გა­ვი, რო­გორ მო­უფრ­თხილ­დეს კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ძეგ­ლებს, რო­გორ მარ­თოს ემო­ცი­ე­ბი და ა.შ. წიგნ­ზე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ფსი­ქო­ლო­გე­ბი, და­წყე­ბი­თი კლა­სე­ბის პე­და­გო­გე­ბი და ის­ტო­რი­კო­სე­ბი მუ­შა­ობ­დნენ, ერ­თობ­ლი­ვად ჩა­მოვ­ყა­ლიბ­დით სწავ­ლე­ბის იმ მე­თოდ­ზე, რომ­ლის მი­ზა­ნიც მა­ღა­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის, აქ­ტი­უ­რი მო­ქა­ლა­ქის აღ­ზრდაა. გვინ­დო­და ეს რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის ნაც­ნო­ბი მო­თხრო­ბე­ბის გან­ხილ­ვით მიგ­ვე­წო­დე­ბი­ნა, ანუ, მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც ვსა­უბ­რობთ კონ­ფლიქტზე, მხო­ლოდ იმის თქმა, რომ არ შე­იძ­ლე­ბა გაბ­რა­ზე­ბის დროს ძა­ლა­დობ­რი­ვი ფორ­მით პა­სუ­ხის გა­ცე­მა, არ არის საკ­მა­რი­სი, ბავ­შვი კონ­კრე­ტულ მა­გა­ლით­ზე მსჯე­ლო­ბით თა­ვად უნდა მი­ვი­დეს დას­კვნამ­დე, რო­გორ მო­იქ­ცეს რთულ ვი­თა­რე­ბა­ში. რაც მთა­ვა­რია, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო არ ით­ვა­ლის­წი­ნებს რთულ და­ვა­ლე­ბებს, დატ­ვირ­თვაა სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ზე, სა­დაც მას­წავ­ლე­ბე­ლი მსჯე­ლო­ბი­თა და კონ­კრე­ტუ­ლი სი­უ­ჟე­ტე­ბის მი­წო­დე­ბით ბავ­შვებს ძი­რი­თად მი­ზან­ზე აქ­ცენ­ტებს სთა­ვა­ზობს.


სახელმძღვანელოების ელ. ვერსიები ხელმისაწვდომია მოცემულ ბმულებზე:

ხელოვნება
https://drive.google.com/drive/folders/1hADktA6Pd2fvW2tIO-qhvc40JbW7vtKh?usp=sharing

ჩვენი საქართველო
https://drive.google.com/drive/folders/1dKt88uczajhgDCbJh67efCVb197Hd7BS?usp=sharing

მუსიკა
https://drive.google.com/open?id=1AV9IxGXXaSEqwq5B3ktrUz3M-Qte6xkl

მე და საზოგადოება
https://drive.google.com/open?id=1_XAQh0Tcm3z9FGcH7CL3fLA6W8XBP6yE2018-07-06 13:08:36
თვის ბესტსელერები