15 - წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი

წიგნი

გაზიარება :

მათემატიკის ტესტები

ფასი : 7.99 ლარი
გვერდების რაოდენობა : 1
ასაკი : 6 - 12 წლამდე
ISBN : 978-9941-24-463-6
აღწერა :
ოქსფორდის უნივერსიტეტში შექმნილი ტესტები მოამზადებს მოსწავლეებს სხვადასხვა ტიპის გამოცდისა თუ კონკურსისათვის და დაეხმარება საშუალო სკოლის ტესტების უკეთ ჩაბარებაში.მოსწავლეებს დავალებების შესრულებისას განუვითარდებათ სხვადასხვა უნარ-ჩვევა, აუმაღლდებათ თვითშეფასება. წიგნში მოცემული სავარჯიშოები მრავალფეროვანი და საინტერესოა,რაც ეფექტური სწავლის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორია. სწორედ მრავალფეროვნება ეხმარება ბავშვებს, სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილებები და გაუმკლავდნენ მოულოდნელ სიტუაციებს. თითოეული ტესტი 50 წუთიანია. შეზღუდული დრო ბავშვს უვითარებს მოკლე დროში დავალებების შესრულების უნარს