წიგნი
არავერბალური მსჯელობა
ფასი : 7.99 ლარი
ISBN : 978-9941-24-465-0
აღწერა :

ოქსფორდის უნივერსიტეტში შექმნილი ტესტები მოამზადებს მოსწავლეებს       სხვადასხვა ტიპის გამოცდისა თუ კონკურსისათვის და დაეხმარება საშუალო   სკოლის ტესტების უკეთ ჩაბარებაში.მოსწავლეებს დავალებების შესრულებისას განუვითარდებათ სხვადასხვა უნარ-ჩვევა, აუმაღლდებათ თვითშეფასება. წიგნში მოცემული სავარჯიშოები მრავალფეროვანი და საინტერესოა,რაც ეფექტური სწავლის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორია. სწორედ მრავალფეროვნება ეხმარება ბავშვებს, სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილებები და გაუმკლავდნენ მოულოდნელ სიტუაციებს. თითოეული ტესტი 30- წუთიანია. შეზღუდული დრო ბავშვს უვითარებს მოკლე დროში დავალებების შესრულების უნარს

 

Email