წიგნი
ცხოველები
ფასი : 34.99 ლარი
ფორმატი : 24/31
ISBN : 978-99940-42-71-5
აღწერა : შთმბეჭდავი, ინფორმაციით მდიდარი, საინტერესო საკითხავი და ხატოვნად გაფორმებული ეს წიგნი გაცნობთ, თუ ვინ ვინ არის ცხოველთა სამყაროში.
1500ზე მეტი ილუსტრაცია; საინტერესო ფაქტები, ცხოველთა ძირითადი ჯგუფების გავრცელების რუკები, ცხოველთა შინაგანი აგებულების ამსახველი სურათები, ცხოველებისა და მათი ჰაბიტატების (საცხოვრებელი გარემოსა და სივრცის) ამსახველი ფოტოები უახლესი მონაცემები ცხოველთა კონსერვაციისა და სამეცნიერო გამოკვლევების შესახებ, ყველა განხილული ცხოველის სამეცნიერო და ზოგადი სახელწოდება და მათი ზომები, განმარტებითი ლექსიკონი და სახელთა საძიებელი.
Email