15 - წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი

წიგნი

გაზიარება :

დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია ტომი 2

ფასი : 15 ლარი
სერია : დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია
ყდა : რბილი
გვერდების რაოდენობა : 174
ISBN : 9789941321399
აღწერა :

იგი ფასდაუდებელ სამსახურს გაუწევს ყველას და ყველგან _ შინ თუ ოფისში;

შვიდტომეულის სახით შეუცვლელ დამხმარეს შეიძენს ნებისმიერი ტექნიკური თუ ჰუმანი-

ტარული დარგის პროფესიონალი, დიასახლისი, მეურნე, ფერმერი, ტექნიკოსი და ა.შ.

მასში თავმოყრილი და თემატურად დალაგებულია სამედიცინო, სამშენებლო, საგამო-

მცემლო, საყოფაცხოვრებო, სპორტის, ხელოვნების, მეცნიერებისა და ნებისმიერი სხვა

სფეროს ტერმინები ქართულ და ინგლისურ ენებზე და მათი განმარტებები.