15 - წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი

წიგნი

გაზიარება :

მეფრინველეობა

ფასი : 30 ლარი
ყდა : რბილი
გვერდების რაოდენობა : 416
ფორმატი : 17x23
ISBN : 9789941322952
ყიდვა
აღწერა :

გეილ დეიმროუს "მეფრინველეობა" - სახელმძღვანელო ქათმის ჯიშების, მოშენების, მოვლისა და ორგანული პროდუქტის მიღების შესახებ.


ამომ­წუ­რა­ვი პასუხები ყველა კითხვაზე! ნე­ბის­მი­ე­რი თე­მა და­წე­რი­ლია გა­საგებად და ზედ­მი­წევ­ნით“.


წარ­მოდ­გე­ნი­ლი წიგ­ნის დახ­მა­რე­ბით ად­ვი­ლად შეძლებთ თქვე­ნი ფრინ­ვე­ლე­ბის ჯან­მრთე­ლად და უსაფრთხოდ შე­ნახ­ვას _ არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, რამ­დე­ნი­მე ქა­თამს ზრდით თუ გუნდს, რო­მელ­შიც 100 ფრთა ში­ნაუ­რი ფრინ­ვე­ლი­ა. წიგ­ნში ნა­ხავთ უახ­ლეს ინ­ფორ­მა­ცი­ას ში­ნა­ურ ფრინ­ველ­თა თავ­შე­საფ­რე­ბის, საკ­ვე­ბის, კვერცხე­ბის, და­ა­ვა­დე­ბა­თა მკურ­ნა­ლო­ბის და ხორ­ცის შე­სახებ. დრო­ში გა­მოც­დი­ლი ეს სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო გა­მო­ა­‑ დ­გე­ბა რო­გორც დამ­წყებ, ისე გა­მოც­დილ მეფ­რინ­ვე­ლეებს თა­ვი­ან­თი მიზ­ნე­ბის წარ­მა­ტე­ბით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში.