წიგნი
მათემატიკის შეფასების ტესტები
ფასი : 7.99 ლარი
ISBN : 978-9941-24-460-5
აღწერა :

ოქსფორდის უნივერსიტეტში შექმნილი ტესტები მოამზადებს მოსწავლეებს სხვადასხვა ტიპის გამოცდისა თუ კონკურსისათვის და დაეხმარება საშუალო  სკოლის ტესტების უკეთ ჩაბარებაში.მოსწავლეებს დავალებების შესრულებისას განუვითარდებათ სხვადასხვა უნარ-ჩვევა, აუმაღლდებათ თვითშეფასება. წიგნში მოცემული სავარჯიშოები მრავალფეროვანი და საინტერესოა,რაც ეფექტური სწავლის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორია. სწორედ მრავალფეროვნება ეხმარება ბავშვებს,სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილებები დაგაუმკლავდნენ მოულოდნელ სიტუაციებს.

 

Email