წიგნი
მონეტა N6 - დრამა
ფასი : 6 ლარი
სერია : ქართული მონეტების ოქროს კოლექცია
აღწერა : დრამა. ვერცხლი. დავით III კურაპალატი (978-1001)
Av. ქართული ასომთავრული ზედწერილი: „ქრისტე, შეიწყალე დავით“.
Rv. გამოსახულია ჯვარი. ქართული ასომთავრული ზედწერილი: „კურაპალატი“.


Email