წიგნი
დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია
ფასი : 64.99 ლარი
ფორმატი : 20/25.5
ISBN : 978-9941-21-733-3
აღწერა :

მკითხველთა ფართო წრისთვის განკუთვნილი „დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია“
18 თემადაა დაყოფილი, თითოეული თემა, თავის მხრივ, სპეციფიკურ ქვეთემებად
იყოფა.
თემატურად დალაგებულ თითოეულ ტერმინსა და განმარტებას ახლავს
შესაბამისი,
ზუსტი ილუსტრაცია, რაც საგნებისა თუ მოვლენების უკეთ აღქმის საშუალებას იძლევა. ილუსტრაციებით შევსებული განმარტებებით ნაჩვენებია ობიექტის ან ფენომენის არსებითი თვისებები, ფუნქციები, მახასიათებლები, ამის საშუალებით მკითხველი მეტ ინფორმაციას იგებს იმის შესახებ, რაც არ ჩანს ან მხოლოდ სიტყვით აღწერა არასაკმარისია. „დიდ ვიზუალურ ენციკლოპედიაზე“ მუშაობა 25 წლის წინ, პარიზში დაიწყეს და მალევე გამოსცეს. მას შემდეგ ლექსიკონი იხვეწებოდა და ახალ-ახალი ინფორმაციით ივსებოდა. ბოლო გამოცემა უკვე ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომია. მასში სრულყოფილად არის წარმოდგენილი თანამედროვე ტექნოლოგიური თუ ჰუმანიტარული ტერმინები, რომელთაც დღესდღეობით იყენებს ის საზოგადოება, რომლის ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია მეცნიერება, ტექნოლოგია და მათი პროდუქტი.


 

Email