წიგნი
ოსტატი და მარგარიტა
ფასი : 12.99 ლარი
ISBN : 978-9941-24-925-9
აღწერა : „ოსტატი და მარგარიტა“ მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალებით მოცული რომა- ნია, რომლის არსის ამოხსნაზე დღე- მდე მსჯელობენ და კამათობენ კრიტი- კოსები, ფილოსოფოსები, მწერლები. ამ ნაწარმოებში ნებისმიერი გემოვნე- ბის მკითხველი იპოვის მისთვის სა- ინტერესოს: სახელწოდება იმთავითვე გვაუწყებს, რომ ხელოვნების რაობაზე დაფიქრება და ამაღლებულ სიყვარუ- ლთან ზიარება მოგვიწევს; „წიგნი წიგნში“ – ახალი აღთქმის მოტივებზე მოთხრობილი ამბავი პილატესა და იეშუას (იესოს) ურთიერთობაზე – სი- კეთისა და ბოროტების მარადიულ ჭი- დილს კიდევ ერთხელ დაგვანახვებს; რომანის მესამე შრე – ეშმაკი ვოლან- დისა და მისი ამალის თავგადასავალი კი ჯადოქრობისა და მისნობის ასევე ოდინდელ თემებს ავითარებს. ამგვარად, თქვენ წინაშეა მარადიული წიგნი მარადიულ საკითხებზე.
Email