ხშირად დასმული კითხვები
ხშირად დასმული კითხვები
ხშირად დასმული კითხვები
17 მარტი, 2017 წ.
I ტური
 1. როდემდე გაგრძელდება საკონკურსო ნაწარმოებების მიღება ?
  საკონკურსონაწარმოებებისშემოტანისბოლოვადაა 30 აპრილი,  მანამდე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ რომ გამოგზავნოთ შემდეგ მისამართზე ნაწარმოებები:  konkursi@palitra.ge, რის შემდეგაც კონკურსის კურატორი დაგიდსტურებთ ფაილის მიღებას. თუ ასე არ მოხდა გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე: 551622643
 2. რა სიდიდის უნდა იყოს ნაწარმოები და რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს?
  ნაწარმოები უნდა იყოს აუცილებლად რომანი - ხოლო I ტურში უნდა გამოაგზავნოთრომანისდასაწყისი 20-დან 50 Word-ისგვერდამდე 12-იანი sylfaen-ით. თუ გამოზაგვნილი ტექსტი გადააჭარბებს Word-ის 50 გვერდს, არ მიიღება, და შესაბამისად ხელმეორედ უნდა მოგვაწოდოთ შემოკლებული ნაწარმოები.
 3. რომელი ჟანრისა და თემატიკის ნაწარმოებები განიხილება ?
  ლიტერატურული ჟანრი -რომანი
  თემატიკა - თავისუფალი.
 4. როდის დაიწყება და რამდენ ხანს გასტანს ხმის მიცემის პროცედურა?
  ხმისმიცემადაიწყება 2 მაისიდანდაგაგრძელდება 20 მაისისჩათვლით. გამოგზავნილი ნაწარმოებები აიტვირთება 2 მაისს ჩვენს ვებგვერდზე: http://www.palitral.ge/literaturuli-konkursi, რის შემდეგაც ყველას შეეძლება 24 საათში ერთხელ მისცეს ხმა მისთვის სასურველ ნაწარმოებს (ან ნაწარმოებებს).  ამის პარალელურად ჟიურიც შეაფასებს ნაწარმოებებს და შეარჩევს 5 ნაწარმოებს.
 5. როდის გახდება ცნობილი I ტურის შედეგები და რამდენი კონკურსანტი გადავა მეორე ტურში?
  22 მაისსგამოვლინდებიან  I ტურისგამარჯვებულები  (მაქსიმუმ 15 კონკურსანტი: 10 ხალხისმიერშერჩეული, 5 კი  - კონკურსისჟიურის).
 6. როდის  დაიწყება II ტური?
  23 მაისიდანდაიწყება II ტური.
 7. რა ევალებათ II ტურში გადასულ კონკურსანტებს?

II ტურში გადასულმა კონკურსანტებმაუნდაგამოგზავნონუკვემოწოდებული საკონკურსონაწარმოებისგაგრძელება 30-დან 60 Word-ისგვერდამდედა ასევე ნაწარმოების სრული ფაბულა.

8. საბოლოოდგაიმარჯვებს 5 კონკურსანტი, რომელთაგან 3-სხალხიაარჩევს, ხოლო 2 ჟიურისრჩეულიიქნება.
ელფოსტაბეჭდვა