კონტაქტი
იოსებიძის ქ. №49
0160 თბილისი, საქართველო
konkursi@palitra.ge
კონტაქტი
საკონტაქტო ფორმა
კონტაქტი