ლიტერატურული კონკურსი

ლიტერატურული კონკურსი

„გახდი საბავშვო ბესტსელერის ავტორი“ კონკურსი იწყება.

30 მარტი 2023 წ.

კონკურსი „გახდი საბავშვო ბესტსელერის ავტორი“ იწყება.


განაცხადების მიღება 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით.

·        კონკურსზე მიიღება როგორც საბავშვო პროზა, ასევე პოეზია და ინოვაციური პროექტები სამ ასაკობრივ კატეგორიაში: 

0-3 წწ., 4-6 წწ., 7-10 წწ.

·        ჟანრი და თემატიკა თავისუფალია;

·        კონკურსზე მიიღება როგორც ინდივიდუალური, ასევე, ჯგუფური პროექტები, მაგ.: მხატვარი და მწერალი; რამდენიმე ავტორი და ა.შ.

·        კონკურსანტს შეუძლია წარმოადგინოს ერთი ან მეტი განაცხადი;

·        კონკურსზე მიიღება მხოლოდ ამ კონკურსისთვის შექმნილი ან ბეჭდური სახით გამოუქვეყნებელი ნაწარმოებები.

 

*კონკურსის მთავარი მიზანია ქართული საბავშვო  მწერლობის პოპულარიზაცია და ახალი ნიჭიერი ავტორების აღმოჩენა

 

კონკურსში „გახდი საბავშვო ბესტსელერის ავტორი“ მონაწილეობის მიღების მსურველის განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:


1.     გვარი, სახელი, ასაკი, საცხოვრებელი ადგილი, მოკლე ბიოგრაფია. გამოუქვეყნებია თუ არა ნამუშევრები კონკურსამდე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში, საჭიროა მიუთითოს წყარო: წიგნი, პერიოდული გამოცემა, საიტი და სხვ.). ინფორმაცია უნდა გამოიგზავნოს WORD დოკუმენტით;

2.     საკონკურსო ნაწარმოების დეტალური აღწერა/სინოპსისი (WORD დოკუმენტი,);

3.    ნაწარმოები წარმოდგენილი უნდა იყოს WORD დოკუმენტით, შრიფტი - Sylfaen, ზომა 11, ხაზებს შორის დაშორება - სტანდარტული (Multiple).

 

განაცხადების რეგისტრაციის პროცედურა:

 

1.     ყველა მოთხოვნილი ფაილი უნდა გამოგზავნოთ 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით შემდეგ ელ.ფოსტაზე: konkursi@palitra.ge 

2.     კონკურსზე არ განიხილება:

·        რეგისტრაციის ვადის გასვლის შემდეგ მიღებული განაცხადები

·        არასრულყოფილი განაცხადები

·        ენობრივად და სტილისტურად გაუმართავი ტექსტები;

·        ტექსტები, რომლებშიც გამოიკვეთება უკვე გამოქვეყნებული ნაშრომების გამეორება-გამოყენების მცდელობა.ნაწარმოებების შერჩევა გამარჯვებულის გამოვლენა:

 

·        ნაწარმოებებს სპეციალურად მოწვეული ჟიურის წევრები გაეცნობიან და 1 ივნისს გამოავლენენ მოკლე სიას.

·        ივნისში ასაკობრივი კატეგორიებისა (0-3 წწ., 4-6 წწ., 7-10 წწ.) და მიმართულების (პოეზია, პროზა, ინოვაციური პროექტი) მიხედვით გამოვლინდება მაქსიმუმ 6 (ექვსი)  გამარჯვებული.