ძიების შედეგი
სალომე ბლიაძე
მკრთალი, წითელი ხაზები
3858
დავით ჩომახიძე
დეტექტივობანა
5438
ფრენს გიკო
მოასწარი თავისუფლება
20
ოთო გოგალაძე
ღვთაებრივი ტრაგედია
667
ქარდა ქარდუხი
ჰერმესის დახლიდარები
3253
ხატია თელიაშვილი
სიყვარულის სუსპენზია
749
თამარ რობაქიძე
ჩემი თვალით დანახული ცხოვრება
699
ლუკა ხატიაშვილი
ცურავენ სირინოზები შავ ზღვაში?
790
ნიკოლოზ ცისკარიშვილი
ცეცხლისწამკიდებელი
691
სალომე კალანდია
მე მქვია სალაი
74
ანაბელ შველიძე
ჩიხი
2144
მარიამ გურგენიშვილი
ხმა
55
სოფიო ბიჭიკაშვილი
ჩემი ზღვისფერი ცამეტი
1327
ლადო გელაური
სიყვარულის პრელუდია
44
გიორგი ყელბერაშვილი
სიყვარული ნათელ ფერებში
368
დარინა აბულაძე
დამიჯერე, არ დამიჯერო...
1169