შედევრები
რეიტინგი
შედევრი
მხატვარი
შედეგი
271
დელაკრუა 1
დელაკრუა
21
272
დელაკრუა 6
დელაკრუა
21
273
ლოტრეკი 6
ლოტრეკი
21
274
გოგენი 1
პოლ გოგენი
20
275
გოია 3
გოია
20
276
ველასკესი4
ველასკესი
20
277
დელაკრუა 2
დელაკრუა
20
278
დიურერი 9
დიურერი
18
279
დელაკრუა 5
დელაკრუა
17
280
გოგენი 3
პოლ გოგენი
16
281
ელ გრეკო 4
ელ გრეკო
16
282
ლოტრეკი 2
ლოტრეკი
15
283
ელ გრეკო 3
ელ გრეკო
15
284
დეგა 7
დეგა
14
285
ელ გრეკო 9
ელ გრეკო
14
286
კარავაჯო 1
კარავაჯო
13
287
დიურერი 1
დიურერი
13
288
დიურერი 5
დიურერი
13
289
დიურერი 6
დიურერი
12
290
სეზანი 2
პოლ სეზანი
11
291
ელ გრეკო 11
ელ გრეკო
11
292
სეზანი 10
პოლ სეზანი
11
293
ველასკესი 3
ველასკესი
9
294
ველასკესი 7
ველასკესი
9
295
ელ გრეკო 5
ელ გრეკო
9
296
გოია 6
გოია
8
297
გოგენი 4
პოლ გოგენი
6
298
ელ გრეკო 6
ელ გრეკო
6
299
ელ გრეკო 7
ელ გრეკო
6
300
სეზანი 5
პოლ სეზანი
5