მხატვარი
პოლ გოგენი 4662
პოლ გოგენი (1848-1903) _ ამ ყველაზე "ველურმა" მხატვარმა დაგვიტოვა აბსოლუტურად ინდივიდუალური შემოქმე-დება, რომელიც შეუძლებელია, რომელიმე მხატვრულ მიმდინარეობას მივაკუთვნოთ. ეს ის მიმდინარეობაა, რომელიც თავად შექმნა და სადაც უკიდურესობამდე მიიყვანა `სინთეზის~ კონცეფცია. სხვა მხატვრებივით, გოგენმაც ვერ აუწყო ფეხი ცხოვრებას. მას შემდეგ, რაც ერთხელ და სამუდამოდ აირჩია მხატვრის ხვედრი, აღარაფერი ჩამდგარა მასსა და მის შემოქმედებით მისიას შორის. ოჯახის სიყვარულიც კი უკუაგდო. გოგენი მეოცნებე გახლდათ, მისი მიზანი ფერწერის ყოველგვარი შეზღუდულობისგან გათავისუფლება იყო. ფიქრობდა, რომ ხელოვანს ისევე უნდა ეცხოვრა, როგორც ქმნიდა. ამიტომ იყო, რომ გოგენი თავისი ეპოქის შემოქმედთაგან ყველაზე თავისუფალი პიროვნება გახლდათ.
გოგენი 10
307
გოგენი 9
46
გოგენი 8
269
ტაიტელი ქალები ნაპირზე
434
გოგენი 6
92
ვან გოგის პორტრეტი
141
გოგენი 4
6
გოგენი 3
16
გოგენი 2
93
გოგენი 1
20