მხატვარი
ტინტორეტო 1999
იაკოპო ტინტორეტო (1518-1594) იტალიური რენესანსის თვალსაჩინო წარმომადგენელია. მან მხოლოდ ნიჭისა და საოცარი შრომისმოყვარეობის წყალობით მიაღწია სრულ-ყოფილებას ფერწერაში. მას არ ჰყოლია ოსტატი, რომელიც აზიარებდა ხელოვნების საიდუმლოს. მიუხედავად ამისა, შექმნა უკვდავი ხელოვნების ნიმუშები, ერთ-ერთი სურათი კი უპრეცედენტო ზომების გამო ფერწერის ისტორიაში უდიდეს ტილოდ ითვლება. თუმცა, ტინტორეტოს შემოქმედება მაინც თავისი ფერწერული სიდიდით იზომება და ამიტომაც არის მსოფლიო ხელოვნების საგანძურში.
1999
ტინტორეტო 10
359
ტინტორეტო 9
397
ტინტორეტო 8
106
ტინტორეტო 7
51
ტინტორეტო 6
62
ტინტორეტო 5
58
ტინტორეტო 4
150
ტინტორეტო 3
198
ტინტორეტო 2
170
ტინტორეტო 1
245