მხატვარი
ტინტორეტო 2517
იაკოპო ტინტორეტო (1518-1594) იტალიური რენესანსის თვალსაჩინო წარმომადგენელია. მან მხოლოდ ნიჭისა და საოცარი შრომისმოყვარეობის წყალობით მიაღწია სრულ-ყოფილებას ფერწერაში. მას არ ჰყოლია ოსტატი, რომელიც აზიარებდა ხელოვნების საიდუმლოს. მიუხედავად ამისა, შექმნა უკვდავი ხელოვნების ნიმუშები, ერთ-ერთი სურათი კი უპრეცედენტო ზომების გამო ფერწერის ისტორიაში უდიდეს ტილოდ ითვლება. თუმცა, ტინტორეტოს შემოქმედება მაინც თავისი ფერწერული სიდიდით იზომება და ამიტომაც არის მსოფლიო ხელოვნების საგანძურში.
ტინტორეტო 10
430
ტინტორეტო 9
496
ტინტორეტო 8
117
ტინტორეტო 7
59
ტინტორეტო 6
75
ტინტორეტო 5
65
ტინტორეტო 4
163
ტინტორეტო 3
254
ტინტორეტო 2
239
ტინტორეტო 1
457