მხატვარი
ბოსხი 4292
ჰიერონიმუს ბოსხმა (1450-1516) სიმბოლოებით აზროვნება და დაშიფრული ინფორმაციის გადმოცემა უმაღლეს რანგში აიყვანა. მისი საიდუმლო დღემდე ვერ ამოუხსნიათ, ამიტომაც ითვლება ხელოვნების ისტორიაში ყველაზე იდუმალ მხატვრად. ბოსხის მემკვიდრეობამ ოთხი საუკუნის შემდგომ სიურრეალისტები აღაფრთოვანა და შთააგონა.
ბოსხი 7
153
ბოსხი 6
128
ბოსხი 5
329
მიწიერი მშვენიერების ბაღი 1
115
ბოსხი 4
1350
მიწიერი მშვენიერების ბაღი
1545
შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა და ოთხი უკანასკნელი რამ
1597
ბოსხი 3
113
ბოსხი 2
109
ბოსხი 1
109