მხატვარი
ელ გრეკო 1973
ელ გრეკო _ დომენიკო თეოტოკოპული (1541-1614) საბერძნეთში დაიბადა, იტალიასა და ესპანეთში კი თავისი ნიჭი სრულყო. დღეს მას ესპანელ მხატვარს უწოდებენ, რადგან ესპანური სკოლის ორგანული ნაწილია, თუმცა ელ გრეკოს არ თმობს საბერძნეთიც. ეს უდიდესი მხატვარი, რომელმაც დროს გაუსწრო, მაქსიმალური ექსპრესიით აღიქვამდა სამყაროს და საოცარი სიღრმით სწვდებოდა ადამიანის ფსიქოლოგიას. ამიტომაც XX საუკუნეში გავრცელებული ექსპრესიონიზმის წინამორბედადაც კი მოიაზრებენ. ელ გრეკოს შემოქმედებას მანიერიზმს მიაკუთვნებენ, თუმცა მხატვარი აქაც გასცდა დაწესებულ ჩარჩოებს და შექმნა ცალკე კუნძული, სახელად _ ელ გრეკოს მხატვრობა.
1973
ელ გრეკო 12
169
ელ გრეკო 11
10
ელ გრეკო 10
230
ელ გრეკო 9
14
ელ გრეკო 8
92
ელ გრეკო 7
5
ელ გრეკო 6
5
ელ გრეკო 5
8
ელ გრეკო 4
13
ელ გრეკო 3
12
ელ გრეკო 2
20
ელ გრეკო 1
170