მხატვარი
ტიციანი 6025
ტიციანო ვეჩელიო, ანუ ტიციანი (1488-1576), ფერწერის ისტორიაში ცნობილი ყველა დიდი მხატვრისთვის წარმატებულობის ნიმუშია. ვენეციის მხატვრული სკოლის ეს ყველაზე სახელგანთქმული წარმომადგენელი პირველი მხატვარია, რომელმაც სიცოცხლეშივე მოიპოვა დიდება და აღიარება, მეფეებისა და პაპების აღტაცება, არისტოკრატიული ტიტულები, რომლებიც იმპერატორ კარლ V-ისგან მიიღო. ბობოქარმა ცხოვრებამ და უამრავმა დაკვეთამ, რომლებსაც მისი სახელოსნო ასრულებდა, შესაძლოა, ოდნავ შეაფერხა მისი მხატვრული შესაძლებლობების ბოლომდე გამოვლენა, მაგრამ იგი კოლორიტის შეუდარებელ ოსტატად დარჩა, თანაც შეძლო, ადვილად გაეთავისებინა თავისი მეტოქეების მიღწევები. ხანდაზმულობისას მისი პალიტრა გამუქდა და სურათებმა მეტი ექსპრესიულობა და დრამატიზმი შეიძინა, რაც ნათლად მეტყველებს მუდმივი წინსვლის ძიებით აღბეჭდილი მისი შემოქმედების მაღალ ღირსებებზე.
6025
ტიციანი 10
427
ტიციანი 9
45
ტიციანი 8
28
ტიციანი 7
25
ტიციანი 6
75
ტიციანი 5
22
ტიციანი 4
641
ტიციანი 3
61
ტიციანი 2
278
ტიციანი 1
594