მხატვარი
ტიციანი 5796
ტიციანო ვეჩელიო, ანუ ტიციანი (1488-1576), ფერწერის ისტორიაში ცნობილი ყველა დიდი მხატვრისთვის წარმატებულობის ნიმუშია. ვენეციის მხატვრული სკოლის ეს ყველაზე სახელგანთქმული წარმომადგენელი პირველი მხატვარია, რომელმაც სიცოცხლეშივე მოიპოვა დიდება და აღიარება, მეფეებისა და პაპების აღტაცება, არისტოკრატიული ტიტულები, რომლებიც იმპერატორ კარლ V-ისგან მიიღო. ბობოქარმა ცხოვრებამ და უამრავმა დაკვეთამ, რომლებსაც მისი სახელოსნო ასრულებდა, შესაძლოა, ოდნავ შეაფერხა მისი მხატვრული შესაძლებლობების ბოლომდე გამოვლენა, მაგრამ იგი კოლორიტის შეუდარებელ ოსტატად დარჩა, თანაც შეძლო, ადვილად გაეთავისებინა თავისი მეტოქეების მიღწევები. ხანდაზმულობისას მისი პალიტრა გამუქდა და სურათებმა მეტი ექსპრესიულობა და დრამატიზმი შეიძინა, რაც ნათლად მეტყველებს მუდმივი წინსვლის ძიებით აღბეჭდილი მისი შემოქმედების მაღალ ღირსებებზე.
5796
ტიციანი 10
386
ტიციანი 9
44
ტიციანი 8
26
ტიციანი 7
23
ტიციანი 6
72
ტიციანი 5
22
ტიციანი 4
510
ტიციანი 3
59
ტიციანი 2
182
ტიციანი 1
462