წიგნი
მაკულატურა
ავტორი :
ფასი : 2 ლარი
სერია : ერთი მოთხრობა
ISBN : 9789941248238
აღწერა : მაგრამ მის ცხოვრებაში დგება მომენტი…გაქცევის საშუალებას აძლევს!..და სიყვარულს შთააგონებს, მკაცრი რეალობიდანარარსებულის არსებობას დააჯერებინებს, ოცნებასაგაბრძოლება! და შეიძულა ყველაფერი, რაც ადამიანსუპრეტენზიო დანებებით: არც წინააღმდეგობა, არცაუკრძალეს... და ისიც დანებდა, დანებდა ყველაზედა აღმაფრენა. მხოლოდ ერთხელ შეუყვარდა, მაგრამერთხელაც არ შესთავაზა მძაფრი ვნება, თავდავიწყებაპასუხები მის განვლილ ცხოვრებაშია,რომელმაცგამოხატვა?რატომ შეიძულა ხელოვნება და, საერთოდ, გრძნობებისრატომ არ ეკარება მხატვრულ ლიტერატურას სათოფეზე?რატომ განუდგა წარმოსახვით სამყაროს?უწოდებს, მაკულატურისთვის − ადგილი არ არის.ცხოვრებაში ბელეტრისტიკისთვის − როგორც თვითონსხვა ჟანრის ლიტერატურას აქ ვერ ნახავთ. მის ბინასა დატურის, ბიოგრაფიებისა და ენციკლოპედიების გარდა,გარემოცვაში ცხოვრობს, თუმცა, სამედიცინო ლიტერა-მორის პლისონი ბნელ, პირქუშ ბინაში ათასობით წიგნის
Email