სიახლეები
საქართველოს ინტერაქციული რუკა-გააერთიანე საქართველო !

გაერთიანებული საქართველო თითოეულ ოჯახში - სწორედ ეს არის გამომცემლობა „პალიტრა L-ის“ ახალი პროექტის „საქართველოს ინტერაქციული რუკის“ მთავარი იდეა. ეს არ იქნება რუკა მისი სტანდარტული გაგებით, რომელიც წიგნის თაროზე დაიკავებს ადგილს. მას სრულიად განსხვავებული სტრუქტურა და კონცეფცია აქვს.

„საქართველოს ინტერაქციული რუკა“ არის სამგანზომილებინი რუკა, რომელიც თავად უნდა ააწყოთ და მერე კედელზე  მიამაგროთ ან მაგიდაზე მოათავსოთ. ის არის ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული რუკის ანალოგი, თუმცა მისი თითოეული კუთხე პაზლია. პაზლებზე კი დატანილია ადმინისტრაციული ერთეულები, სოფლები, დაბები და კულტურული ძეგლები. ასევე, პაზლს თან ახლავს ფიგურების ნაკრები, რომლებიც შეგიძლიათ განათავსოთ ან დაამაგროთ. რუკა 12 ადმინისტრაციულ რეგიონად, შესაბამისად, 12 პაზლადაა დაყოფილი, თითოეული მათგანი ეტაპობრივად გაიყიდება.

პროექტი საქართველოს, მისი კუთხეების, ტრადიციებისა და კუტურული ძეგლების მეტად დაფასებას და შეყვარებას ისახავს მიზანად. საქართველოს თემატიკის გარშემო ოჯახის წევრები თან იმსჯელებენ და თან ერთად ააწყობენ, გააერთიანებენ ქვეყანას.

საერთო ჯამში, რუკა 12 პაზლისა და 192 ტრადიციულ-კულტურული შინაარსის რუკაზე დასამაგრებელი ფიგურისგან შედგება. ერთ პაზლს 16 სიმბოლო მოჰყვება. მაგალითად, შიდა ქართლის რეგიონის პაზლს ატენის სიონის, უფლისციხის, ყინწვისის ანგელოზისა თუ გორის ციხის მინიატიურული ფიგურებით  გააცოცხლებთ. ...და იქვე ნახავთ 5 ზოგად ფიგურას, მაგ: „დედა ენას“, რომელიც შეგიძლიათ განათავსოთ როგორც შიდა ქართლის პაზლზე, ასევე მიუჩინოთ ადგილი, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, რადგან ეს წიგნი ზოგადქართული ფასეულობაა.

პაზლს თან ახლავს ბროშურაც, სადაც წაიკითხავთ კონკრეტული მხარის მოკლე მიმოხილვას და იმ ძეგლების ისტორიას, რომლებიც რუკაზე უნდა განალაგოთ. საერთო ჯამში, თქვენ ააწყობთ საქართველოს სამგანზომილებიან რუკას და, ამავდროულად, მიიღებთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის შესახებ.

„საქართველოს ინტერაქციული რუკის“ პირველი ნაწილის - „იმერეთის“ შეძენას 23 ივლისიდან გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად შეძლებთ. რუკის სპეციალური ფასი 8.5 ლარია. გაზეთთან ერთად კი მას 10 ლარად შეიძენთ. თვეში 2 ნაწილის შეძენა იქნება შესაძლებელი და, საბოლოოდ, ნახევარ წელიწადში თქვენ მთლიანი რუკის მფლობელი გახდებით.

რუკის ნაწილების გამოსვლის თანმიმდევრობა ასეთია :

1. იმერეთი

2. რაჭა-ლეჩხუმი

3. შიდა ქართლი

4. სამცხე-ჯავახეთი

5. სამეგრელო

6. სვანეთი

7. გურია

8. ქვემო ქართლი

9. მცხეთა-მთიანეთი

10. კახეთი

11. აჭარა

12. აფხაზეთი

12 ივლისი, 2018 წ.
სრულად
"ქართველი მეფეების" ტომი დავით აღმაშენებელი 13 ივლისიდან გამოიცემა

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L"-ის მო­რი­გი უპ­რე­ცე­დენ­ტო პრო­ექ­ტის - "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" ფარ­გლებ­ში და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის მე­ფო­ბის შე­სა­ხებ მო­რი­გი ტომი გა­მო­ი­ცე­მა. შე­გახ­სე­ბეთ, პრო­ექ­ტი "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" 24 ტო­მე­ულ­ში 28 მე­ფის ის­ტო­რია გა­ცო­ცხლდე­ბა და მკი­თხველს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა ამა თუ იმ ეპო­ქის სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ში­ნაო და სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კურ ვი­თა­რე­ბას, მე­ფე­ე­ბის პი­როვ­ნულ თვი­სე­ბებ­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ვან ფაქ­ტებს გა­ეც­ნოს, რომ­ლებ­მაც სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში გარ­დამ­ტე­ხი როლი შე­ას­რუ­ლეს. წიგ­ნე­ბი, რო­მელ­ზეც ცნო­ბილ­მა მეც­ნი­ერ­თა ჯგუფ­მა იმუ­შა­ვეს, გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად თვე­ში ერთხელ იყი­დე­ბა, ამ­ჯე­რად კი, რო­გორც უკვე გი­თხა­რით, და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის პო­ლი­ტი­კურ თუ სამ­ხედ­რო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებ­ზე, მის ტაქ­ტი­კა­სა და მმარ­თვე­ლო­ბის სა­ო­ცარ უნარ­ზე მი­ი­ღებთ წიგ­ნი­დან ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მელ­საც სხვა­გან ვერ­სად ამო­ი­კი­თხავთ. დე­ტა­ლებ­ზე პრო­ექ­ტის ხელ­ძღვა­ნე­ლი ჯაბა სა­მუ­შია გვე­სა­უბ­რა:

-0:15

- "პა­ლიტ­რა L"-ის მო­რი­გი პრო­ექ­ტის - "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" მსგავ­სი სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა - ეს არის მარ­თლაც პირ­ვე­ლი მცდე­ლო­ბა, რომ მკი­თხველს ყვე­ლა ცნო­ბილ ქარ­თველ მე­ფე­ზე წარ­მოდ­გე­ნა შე­ექ­მნას და გა­ა­ა­ნა­ლი­ზოს მათი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, მმარ­თვე­ლობს ტაქ­ტი­კა და ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი, რომ­ლებ­მაც, რა თქმა უდნა, ქვეყ­ნის გან­ვთა­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნეს. ამ­ჯე­რად, წიგ­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს გა­მა­ერ­თი­ა­ნე­ბელ მე­ფეს- და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელს მი­ე­ძღვნე­ბა. და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი 16 წლის ასაკ­ში ისეთ პე­რი­ოდ­ში ავი­და მე­ფის ტახ­ტზე, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლაც უმ­ძი­მე­სი ჟამი ედგა. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, სულ მალე ქვეყ­ნის ღირ­სე­ულ მე­ფეს „აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი“ უწო­დეს. მა­შინ, რო­დე­საც და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი გა­მეფ­და, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ასე­თი ვი­თა­რე­ბა იყო: ქვე­ყა­ნა თურქ-სელ­ჩუ­კე­ბის მიერ აოხ­რე­ბუ­ლი იყო, არა­ვის ჰქონ­და იმე­დი, რომ ვინ­მე მათ ქვეყ­ნი­დან გან­დევ­ნას მო­ა­ხერ­ხებ­და. მეფე და­ვით­მა ეს შეძ­ლო და 1121 წელს დიდ­გო­რის ბრძო­ლა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­მარ­ჯვე­ბით თურქ-სელ­ჩუ­კე­ბი გან­დევ­ნა. მის მიერ არ­მი­ა­ში და მმარ­თვე­ლო­ბის სის­ტე­მა­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა რე­ფორ­მებ­მა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მის­ცა ქვე­ყა­ნა გა­ე­ერ­თი­ა­ნე­ბი­ნა და მთე­ლი კავ­კა­სი­ის მი­წე­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში შე­მო­ეყ­ვა­ნა.

- აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელს გან­სა­კუთ­რე­ბით უყ­ვარ­და კი­თხვა...

- დიახ, მეფე და­ვი­თი სა­დაც უნდა წა­სუ­ლი­ყო, ომში, სა­ნა­დი­როდ თუ სა­მოგ­ზა­უ­როდ, რჩე­უ­ლი წიგ­ნე­ბი ყო­ველ­თვის თან დაჰ­ქონ­და. რო­გორც კი და­სას­ვე­ნებ­ლად მუხლს ჩახ­რი­და, მა­შინ­ვე წიგნს მო­არ­თმევ­დნენ. თვა­ლი რომ და­ეღ­ლე­ბო­და, სხვას აკი­თხებ­და ხმა­მაღ­ლა. და­ვი­თი კი­თხუ­ლობ­და ღვთის­მე­ტყველ­თა ნაშ­რო­მებს. ასე­ვე ეც­ნო­ბო­და ან­ტი­კურ ავ­ტორ­თა ნა­წარ­მო­ე­ბებს, რო­გორც სა­ეკ­ლე­სიო და სამ­ხედ­რო, ისე ეკო­ნო­მი­კურ, არ­ქი­ტექ­ტუ­რულ, სა­მარ­თლებ­რივ სფე­რო­ში. მი­სი­ვე ის­ტო­რი­კო­სის ცნო­ბით, ერთხელ ისე გა­ერ­თო კი­თხვით, რომ ვერ გა­ი­გო, მტე­რი თავს რო­გორ წა­მო­ად­გა. ალ­ბათ, წიგ­ნი­ე­რე­ბის გა­ნუ­ზო­მელ­მა სიყ­ვა­რულ­მაც, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქ­ტო­რებ­თან ერ­თად, გა­ნა­პი­რო­ბა მის მიერ იყალ­თოს, გე­ლა­თის, გრე­მის აკა­დე­მი­ე­ბის და­არ­სე­ბა, სა­დაც ის­წავ­ლე­ბო­და ფი­ლო­სო­ფია, რი­ტო­რი­კა, არით­მე­ტი­კა, გე­ო­მეტ­რია, გრა­მა­ტი­კა, მუ­სი­კა, ას­ტრო­ნო­მია. ამ მო­ნას­ტრებ­ში სა­მოღ­ვა­წე­ოდ მან სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან ჩა­მო­იყ­ვა­ნა ქარ­თვე­ლი მწერ­ლე­ბი, მეც­ნი­ე­რე­ბი, ფი­ლო­სო­ფო­სე­ბი, მათ შო­რის, იო­ა­ნე პეტ­რი­წი და არ­სენ იყალ­თო­ე­ლი. აქ­ტი­უ­რად ეხ­მა­რე­ბო­და სა­ზღვარ­გა­რეთ არ­სე­ბულ ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის ცენ­ტრებს. და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი ხელს უწყობ­და ვაჭ­რო­ბი­სა და ხე­ლოს­ნო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. მან შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბი შე­უქ­მნა ვაჭ­რებს, ააგო ხი­დე­ბი, გზე­ბი, აა­შე­ნა ფუნ­დუ­კე­ბი, სა­დაც სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ვაჭ­რებს უფა­სოდ შე­ეძ­ლოთ ღა­მის­თე­ვა. ამის შე­დე­გად XII სა­უ­კუ­ნის I მე­ო­თხედ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ქა­ლა­ქო ცხოვ­რე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით და­წი­ნა­ურ­და. და­ვით არ­მა­შე­ნებ­ლის სა­ხელ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გე­ლა­თის ტაძ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა. მან­ვე და­ა­არ­სა ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის ერთ-ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კერა - გე­ლა­თის აკა­დე­მია. და­ვით IV-ის გან­კარ­გუ­ლე­ბით აა­გეს ღვთის­მშობ­ლის სა­ხე­ლო­ბის ეკ­ლე­სია ში­ომ­ღვი­მე­ში. დიახ, და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელ­მა თა­ვი­სი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნა ქარ­თუ­ლი ჰიმ­ნოგ­რა­ფი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­შიც. მას ეკუთ­ვნის ორი­გი­ნა­ლუ­რი პო­ე­ტუ­რი ნა­წარ­მო­ე­ბი "გა­ლო­ბა­ნი სი­ნა­ნუ­ლი­სა­ნი", რო­მე­ლიც შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის იდე­ო­ლო­გი­უ­რი და ეს­თე­ტი­კუ­რი მრწამ­სის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბაა.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ წიგ­ნის შე­ძე­ნა 16 ივ­ლი­სი­დან გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად შე­გეძ­ლე­ბათ. სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი 5.5 ლარი, გა­ზეთ­თან ერ­თად 7 ლარი. მო­ი­კი­თხეთ წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­სა და პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში.

11 ივლისი, 2018 წ.
სრულად
”გახდი ბესტსელერის ავტორი 2018-ის” გამარჯვებულები ცნობილია

ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი, გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძე, ნა­თია ჯა­გოდ­ნიშ­ვი­ლი, ვახ­ტანგ ვახ­ტან­გა­ძე და იაგო თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი - ეს ის ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან, რომ­ლე­ბიც დიდი, სა­ხალ­ხო ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის ”გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2018-ის” გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი გახ­დნენ.

კონ­კურსს გა­მომ­ცემ­ლო­ბა ”პა­ლიტ­რა L” მე­ო­რე წე­ლია ატა­რებს. გა­სუ­ლი წლის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი რო­მა­ნე­ბი უკვე რე­ა­ლუ­რი ბესტსე­ლე­რე­ბი არი­ან და მათ­მა გა­ყიდ­ვებ­მა ქარ­თულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში გა­ყიდ­ვე­ბის რე­კორ­დე­ბიც მოხ­სნა.

კონ­კურ­სის მი­ზა­ნია აღ­მო­ა­ჩი­ნოს ახა­ლი სა­ხე­ე­ბი და და­ეხ­მა­როს ქარ­თველ მწერ­ლებს წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში არამ­ხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, არა­მედ მსოფ­ლიო მას­შტა­ბით.

წელს კონ­კურ­სის ფარ­გლებ­ში 3 რჩე­უ­ლი რო­მა­ნი ხალ­ხმა გა­მო­ავ­ლი­ნა. ესე­ნია: ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლის "შვი­დი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა", გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძის "შუ­ლა­მე­ლი გო­გო­ნე­ბი" და ნა­თია ჯა­გოდ­ნიშ­ვი­ლის "ცდუ­ნე­ბა“. ჟი­უ­რის რჩე­უ­ლე­ბი კი არი­ან ვახ­ტანგ ვახ­ტან­გა­ძის "ალა­ჰი ჩემი მე­გო­ბა­რია" და იაგო თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლის "ტრან­სმუ­ტა­ცია".

-0:07

”ძა­ლი­ან და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბით ვარ დატ­ვირ­თუ­ლი. წიგ­ნის გა­მო­ცე­მის მო­ლო­დი­ნი საკ­მა­ოდ დი­დია. გარ­შე­მო ყვე­ლა მგულ­შე­მატ­კივ­რობს, რაც პო­ზი­ტი­ვით მავ­სებს. წიგ­ნი კონ­კურ­სის­თვის არ და­მი­წე­რია. რამ­დე­ნი­მე თვით ადრე და­ვას­რუ­ლე მისი წერა, რამ­დენ­ჯერ­მე გა­მო­ცე­მაც ვცა­დე, მაგ­რამ უშე­დე­გოდ. კონ­კურ­სის შე­სა­ხებ რომ გა­ვი­გე, ჩავ­თვა­ლე რომ ჩემ­თვის ძა­ლი­ან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იყო. ამ კონ­კურ­სის ერთ-ერთი დიდი უპი­რა­ტე­სო­ბა ის არის, რომ რჩე­ულს გა­მო­ავ­ლენს სწო­რედ ის, ვინც შემ­დეგ ამ წიგ­ნის რე­ა­ლუ­რი მკი­თხვე­ლი იქ­ნე­ბა. ამი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა და აშ­კა­რად სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იყო. ამ ტი­პის კონ­კურ­სი კი არის სა­უ­კეთ­სო რამ, რაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ ერთი მხრივ მწერ­ლებს და მე­ო­რე მხრივ, მკი­თხვე­ლებს შეს­თა­ვა­ზოს. რაც შე­ე­ხე­ბა ჩემს რო­მანს, ის არის დე­ტექ­ტი­უ­რი. მთა­ვა­რი გმი­რია ეან კლა­ი­ნი, რო­მე­ლიც დე­ტექ­ტი­ვე­ბის­თვის დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბის ფო­ტო­რო­ბო­ტებს ხა­ტავს. მათ ქა­ლაქ­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლად 3 მკვლე­ლო­ბა ხდე­ბა. ია­ნის მიერ და­ხა­ტუ­ლი პორ­ტრე­ტე­ბის მiხედ­ვით კი დამ­ნა­შა­ვე თა­ვად არის, ამას­ვე მი­უ­თი­თებს სხვა ნიშ­ნე­ბიც. რო­მან­ში შე­მო­დის 7 მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა: მო­ნატ­რე­ბა, მო­ლო­დი­ნი, შიში, ტკი­ვი­ლი, ბრა­ზი, მარ­ტო­ო­ბა და იმედ­გაც­რუ­ე­ბა. 7-ივეს გან­ცდის შემ­დეგ კი ჩნდე­ბა 7 ეჭ­ვმი­ტა­ნი­ლი, რომ­ლე­ბიც თი­თო­ე­ულ ამ გრძნო­ბას გა­მო­ხა­ტა­ვენ. მკი­თხვე­ლიც ხვდე­ბა რო­მელ გრძნო­ბას შე­უძ­ლია მოკ­ლას ადა­მი­ა­ნი ჯერ სუ­ლი­ე­რად და მერე - ხორ­ცი­ე­ლად,” - გან­მარ­ტავს კონ­კურ­სის ერთ-ერთი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი.

palitraL

”სა­ოც­რად და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბით მავ­სებს ის ფაქ­ტი, რომ სრუ­ლი­ად უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბი მეხ­მი­ა­ნე­ბი­ან და გა­მოთ­ქვა­მენ ინ­ტე­რესს ჩემი რო­მა­ნის მი­მართ, გა­მო­ხა­ტა­ვენ და­დე­ბით შე­ფა­სე­ბას, კი­თხუ­ლო­ბენ, რო­დის იქ­ნე­ბა გაგ­რძე­ლე­ბა, რო­დის და­ი­ბეჭ­დე­ბა წიგ­ნი, სად შეძ­ლე­ბენ მის შე­ძე­ნას. ვფიქ­რობ, მწერ­ლის უმ­თავ­რე­სი მო­ლო­დი­ნი ის არის, გა­ი­ზარ­დოს ასე­თი მკი­თხვე­ლე­ბის რი­ცხვი. ეს გავ­სებს და გაგ­რძნო­ბი­ნებს, რომ წერ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ადა­მი­ა­ნებ­ზე. კონ­კურ­სი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ ძა­ლი­ან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა დამ­წყე­ბი მწერ­ლე­ბის­თვის, გა­მო­ი­ჩი­ნონ გამ­ბე­და­ო­ბა და გა­დად­გან უდი­დე­სი ნა­ბი­ჯი წინ. რაც შე­ე­ხე­ბა მის მნიშ­ვნე­ლო­ბას ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი წრე­ე­ბის­თვის, არის ის, რომ აქამ­დე სრუ­ლი­ად უც­ნო­ბი, ნი­ჭი­ე­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ხდე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვე­ნი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სამ­ყა­როც უფრო ფარ­თოვ­დე­ბა. ბევრ დამ­წყებ მწე­რალს არ აქვს იმის ფუ­ფუ­ნე­ბა, თა­ვი­სი ნა­წარ­მო­ე­ბი ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­აც­ნოს, არც იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით გა­მოს­ცეს წიგ­ნი. სხვა სა­კი­თხია კი­დევ, ამ და­ბეჭ­დილ წიგნს რამ­დე­ნად მი­ი­ტანს მკი­თხვე­ლამ­დე. “პა­ლიტ­რა L-ის” კონ­კურ­სი კი ეხ­მა­რე­ბა მათ ამ ყვე­ლა­ფერ­ში. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, ხელს უწყობს დამ­წყებ მწერ­ლებს ოც­ნე­ბა აის­რუ­ლონ. ჩემი რო­მა­ნის სა­ხე­ლია „შუ­ლა­მე­ლი გო­გო­ნე­ბი“. ეს არის ნა­წარ­მო­ე­ბი ორ სხვა­დას­ხვა პე­რი­ოდ­ში მცხოვ­რებ გო­გო­ნა­ზე, ქალ­ზე. ჩვენ ვხე­დავთ მათი ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა პე­რი­ოდს. გა­მოწ­ვე­ვებს, რო­მელ­თა წი­ნა­შეც მათ ეპო­ქა აყე­ნებს. თუმ­ცა, რად­გან ტექ­სტე­ბი, იგი­ვე ამ­ბე­ბი, ძა­ლი­ან ჰგავს ერ­თმა­ნეთს, მათი ის­ტო­რი­ე­ბიც სა­ერ­თო შტრი­ხებს ავ­ლენს. მკი­თხვე­ლი ხე­დავს, რომ პრობ­ლე­მე­ბი, რო­მელ­თა წი­ნა­შეც XVI სა­უ­კუ­ნის სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვ­რე­ბი ქალი დგას, ნაც­ნო­ბია XXI სა­უ­კუ­ნე­ში მცხოვ­რე­ბის­თვი­საც. სა­ბო­ლო­ოდ, ნა­წარ­მო­ებ­ში ცხა­დად და ნათ­ლა­დაა ნაჩ­ვე­ნე­ბი ადა­მი­ა­ნის ში­ნა­გა­ნი ბრძო­ლა მო­ვა­ლე­ო­ბა­სა და სიყ­ვა­რულს შო­რის, რო­მელ­საც ფო­ნად გა­მო­უ­ვა­ლი გა­რე­მო­ე­ბა და რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია ახ­ლავს,” - გან­მარ­ტავს კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძე.

კონ­კურ­სის ჟი­უ­რის წევ­რე­ბის ვი­ნა­ო­ბა მის დას­რუ­ლე­ბამ­დე ანო­ნი­მუ­რი იყო. ახლა კი უკვე ცნო­ბი­ლია, რომ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი რო­მა­ნე­ბის შერ­ჩე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღეს: მწე­რალ­მა თე­ო­ნა დო­ლენ­ჯაშ­ვილ­მა, ლი­ტე­რა­ტუ­რის თე­ო­რე­ტი­კოს­მა რა­მაზ ჭი­ლა­ი­ამ, ლი­ტე­რა­ტორ­მა ივა­ნე ამირ­ხა­ნაშ­ვილ­მა, მწე­რალ­მა დი­ა­ნა ან­ფი­მი­ად­მა და ლი­ტე­რა­ტორ­მა ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვილ­მა.

palitraL

”ყვე­ლა კონ­კურსს ახ­ლავს სპე­ცი­ფი­კუ­რი სიძ­ნე­ლე და, კაც­მა რომ თქვას, ეს სრუ­ლი­ად ბუ­ნებ­რი­ვია, რად­გან საქ­მე გვაქვს სხვა­დას­ხვა ხა­სი­ა­თის, ზოგ­ჯერ რა­დი­კა­ლუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის შე­მოქ­მე­დე­ბას­თან, სი­ტყვას­თან, მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბას­თან, გე­მოვ­ნე­ბას­თან, ბო­ლოს და ბო­ლოს, ადა­მი­ა­ნებ­თან, ავ­ტო­რებ­თან, პი­როვ­ნე­ბებ­თან და მათ ფიქ­რებ­თან, მიზ­ნებ­თან, ამ­ბი­ცი­ებ­თან. წლე­ვან­დე­ლი კონ­კურ­სი, შარ­შან­დელ­თან შე­და­რე­ბით, მხო­ლოდ ტექ­ნი­კუ­რად იყო იოლი: შარ­შან თუ 300 ტექ­სტი გვქონ­და წა­სა­კი­თხი, წელს მხო­ლოდ 100-ის წა­კი­თხვამ მოგ­ვი­წია, რად­გან გა­მომ­ცემ­ლო­ბის რე­დაქ­ტო­რებ­მა გა­ცხრი­ლეს, ჩვე­ნამ­დე აღარ გა­მო­უშ­ვეს აშ­კა­რად სუს­ტი ტექ­სტე­ბი. სა­ერ­თო­დაც, არ­ჩე­ვა­ნი ყო­ველ­თვის ძნე­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან, რო­გორც ვაკ­ვირ­დე­ბი, დღე­ვან­დელ ქარ­თულ პრო­ზა­ში ძა­ლე­ბი მე­ტად თა­ნა­ბა­რია, მკვეთ­რად გა­მორ­ჩე­უ­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლის­ტე­ბი არ ჩა­ნან, ამი­ტომ თა­ნა­ბა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე 10-15 ავ­ტო­რი­დან გვი­წევს ხოლ­მე 2-3 ფა­ვო­რი­ტის გა­მორ­ჩე­ვა. ვინც უნდა გა­ი­მარ­ჯვოს, უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა და კა­მა­თი ყო­ველ­თვის იქ­ნე­ბა. მაგ­რამ, დაე, იყოს კა­მა­თი. კა­მათ­ში იბა­დე­ბა ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაც და სხვა, ახა­ლი კონ­კურ­სე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის იდე­აც. მთა­ვა­რია, კონ­კურ­სი წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ტარ­და და კი­დევ ერთხელ და­ვი­ნა­ხეთ, რომ „პა­ლიტ­რა-L-ის” ამ პრო­ექ­ტმაც სავ­სე­ბით გა­ა­მარ­თლა,” - აცხა­დებს ლი­ტე­რა­ტო­რი ივა­ნე ამირ­ხა­ნაშ­ვი­ლი.

”წელს არ­ჩე­ვა საკ­მა­ოდ რთუ­ლი იყო. ბევ­რი ისე­თი ნა­წე­რი იყო, რო­მელ­საც ეტყო­ბო­და, რომ წერა მა­ნამ­დე და­ი­წყეს, ვიდ­რე კი­თხვას და­ი­წყებ­დნენ. ჟი­უ­რიმ გან­სხვა­ვე­ბულ ტექ­სტებს მი­ვე­ცით შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. ისეთ ავ­ტო­რებს, რომ­ლებ­საც თა­ვი­სი ენა ჰქონ­დათ. ეს საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხია. ასე­ვე ყუ­რა­დღე­ბას ვაქ­ცევ­დით იმას, თუ ნა­წე­რე­ბი რამ­დე­ნად იყო მორ­გე­ბუ­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რულ მო­თხოვ­ნებს. შერ­ჩე­ულ ნა­წარ­მო­ე­ბებ­ში ნამ­დვი­ლად იგ­რძნო­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა. ვით­ვა­ლის­წი­ნებ­დით ავ­ტო­რე­ბის პერ­სპექ­ტი­ვა­საც. მათ ამ ტექ­სტებ­ზე კი­დევ უნდა იმუ­შა­ონ და მე ვფიქ­რობ, რომ ავ­ტო­რებს ამ პრო­ცეს­ში დიდი პო­ტენ­ცი­ა­ლი და პერ­სპექ­ტი­ვა აქვთ. ზო­გა­დად, ამ კონ­კურ­სის გან­ვი­თა­რე­ბად კი ის წარ­მო­მიდ­გე­ნია, რომ მო­ნა­წი­ლე­ებს ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სე­მი­ნა­რე­ბი ჩა­უ­ტარ­დეთ,” - გან­მარ­ტავს მწე­რა­ლი დი­ა­ნა ან­ფი­მი­ა­დი.

გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი რამ­დე­ნი­მე თვე­ში და­ი­ბეჭ­დე­ბა.

09 ივლისი, 2018 წ.
სრულად
სასკოლო სახელმძღვანელოები პალიტრა L-ისგან

სკო­ლებ­ში 2018 წლი­დან პირ­ვე­ლი­დან მე­ექ­ვსე კლა­სის ჩათ­ვლით ყვე­ლა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო შე­იც­ვლე­ბა. გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრომ წიგ­ნე­ბის შეც­ვლის სა­ჭი­რო­ე­ბა ახ­ლან­დე­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის სირ­თუ­ლით ახ­სნა. შე­სა­ბა­მი­სად, გა­ნახ­ლდა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის პრო­ცე­სიც, რო­მელ­შიც ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით სხვა­დას­ხვა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა ჩა­ერ­თო. გრი­ფი­რე­ბის­თვის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი წა­რად­გი­ნა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L"-მაც და და­დე­ბი­თი შე­ფა­სე­ბე­ბიც უკვე მი­ი­ღო. "მუ­სი­კა", "მედა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა", "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლო", "სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბა" - ეს იმ წიგ­ნე­ბის არას­რუ­ლი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რო­მე­ლიც "პა­ლიტ­რა L"-მა გა­მოც­დილ ავ­ტო­რებ­თან ერ­თად მო­ამ­ზა­და.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია,რომ "პა­ლიტ­რა L"-ი უკვე სამი წე­ლია ახა­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის შექ­მნა­ზე მუ­შა­ობს, რო­მე­ლიც თა­ნა­მედ­რო­ვე სწავ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნებ­ზეა მორ­გე­ბუ­ლი და მა­გა­ლი­თად, სა­ზე­პი­რო­ე­ბის გა­რე­შე აძ­ლევს მოს­წავ­ლეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია გა­ი­აზ­როს და მი­ი­ღოს. სწავ­ლე­ბის რა მე­თო­დი­კით შე­იქ­მნა წიგ­ნე­ბი და რამ­დე­ნად მი­სა­ღე­ბი იქ­ნე­ბა ისი­ნი მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სა და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თვის წიგნის ავტორებს ვესაუბრეთ:

-0:14

მა­რი­ნა ბე­რა­ძე, მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რი:

- მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ზე დიდ­ხანს ვმუ­შა­ობ­დით. შევ­ქმე­ნით I-VI კლა­სე­ბის მას­წავ­ლებ­ლი­სა და III-VI კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლის წიგ­ნე­ბი თან­დარ­თუ­ლი აუ­დიო-ვი­დე­ო­რე­სურ­სით. სა­ერ­თოდ, მუ­სი­კის ახა­ლი სტან­დარ­ტი მუ­სი­კის სწავ­ლე­ბი­სად­მი ახ­ლე­ბურ და თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მას ით­ვა­ლის­წი­ნებს - მუ­სი­კის სწავ­ლე­ბა ახა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ჩვე­ნი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბიც სწო­რედ ამ სტან­დარ­ტი­თაა შედ­გე­ნი­ლი, სა­დაც მი­ნი­მუ­მამ­დეა დაყ­ვა­ნი­ლი მა­სა­ლა, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლე­თა­გან და­ზე­პი­რე­ბას ან ტექ­სტე­ბის სის­ტე­მა­ტურ სწავ­ლას მო­ი­თხოვს. გაკ­ვე­თი­ლე­ბი, ძი­რი­თა­დად, შედ­გე­ბა პრაქ­ტი­კუ­ლი და სა­ხა­ლი­სო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის­გან, რაც აა­მაღ­ლებს მოს­წავ­ლე­თა მო­ტი­ვა­ცი­ას. ტექ­სტე­ბი ისეა შედ­გე­ნი­ლი, რომ მოს­წავ­ლეს არ გა­უ­ჭირ­დე­ბა მათი გაც­ნო­ბა - მო­ცე­მუ­ლია ლა­კო­ნი­უ­რად და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.

დას­მუ­ლია კი­თხვე­ბი, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლეს მსჯე­ლო­ბის სწორ გზას უჩ­ვე­ნებს, გა­უ­ად­ვი­ლებს მა­სა­ლის აღ­ქმა­სა და შეს­წავ­ლას. მას­წავ­ლებ­ლის წიგნ­ში მრავ­ლა­დაა რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი ბავ­შვის ასა­კობ­რი­ვი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის, გაკ­ვე­თი­ლის მსვლე­ლო­ბის, მოს­წავ­ლე­ე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბის შე­სა­ხებ. მი­თი­თე­ბუ­ლია მოს­წავ­ლის­თვის მი­სა­ცე­მი და­ვა­ლე­ბე­ბი და მათი შეს­რუ­ლე­ბის გზე­ბი. სა­ჭი­რო სა­კი­თხებ­ზე მო­ცე­მუ­ლია და­მა­ტე­ბი­თი ცნო­ბე­ბი და დაწ­ვრი­ლე­ბი­თაა გა­წე­რი­ლი სა­მო­დე­ლო გაკ­ვე­თი­ლე­ბის სცე­ნა­რე­ბი. დიდი ყუ­რა­დღე­ბა ეთ­მო­ბა სხვა­დას­ხვა ხერ­ხით ცოდ­ნის გან­მტკი­ცე­ბას. მო­ცე­მუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბი და აქ­ტი­ვო­ბე­ბი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია. ხში­რად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა სწავ­ლე­ბა თა­მა­შით, დაკ­ვირ­ვე­ბა, კვლე­ვა, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. გაკ­ვე­თი­ლის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლა­დაა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი მოს­მე­ნა, დაკ­ვირ­ვე­ბა, აღ­მო­ჩე­ნა, მუ­სი­კის ფონ­ზე ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, პრო­ექ­ტით სწავ­ლე­ბა, სე­ზო­ნუ­რი სპექ­ტაკ­ლე­ბის დად­გმა და სხვა. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ში სის­ტე­მა­ტუ­რად არის მო­ცე­მუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლე­თა ბუ­კე­ბი­სა და მუ­სი­კა­ლურ-კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი პროგ­რა­მა LMMS-ის სა­შუ­ა­ლე­ბით უნდა შეს­რულ­დეს. ასე­ვე მო­ცე­მუ­ლია პროგ­რა­მებ­ში მუ­შა­ო­ბის ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბი.

მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბი ხელს უწყობს ტო­ლე­რან­ტუ­ლი პი­როვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას. უქ­მნის რა პი­რო­ბებს გა­მო­ავ­ლი­ნონ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, მოს­წავ­ლე­ებს უვი­თა­რებს საგ­ნის შე­სას­წავ­ლად სა­ჭი­რო გო­ნებ­რივ და ფი­ზი­კურ უნარ-ჩვე­ვებს. მიზ­ნად ისა­ხავს იმ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და უნარ-ჩვე­ვე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას, რომ­ლე­ბიც ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის ეროვ­ნულ მიზ­ნებ­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. წი­ნას­წარ მად­ლო­ბას ვუხ­დით მუ­სი­კის მას­წავ­ლებ­ლებს, რომ­ლე­ბიც მო­ი­წო­ნე­ბენ და აირ­ჩე­ვენ ჩვენს სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებს. ავ­ტორ­თა ჯგუ­ფის სის­ტე­მა­ტუ­რი თა­ნად­გო­მით, ისი­ნი სრულ­ყო­ფი­ლად გა­ი­თა­ვი­სე­ბენ მუ­სი­კის ახა­ლი სტან­დარ­ტით შექ­მნილ წიგ­ნებს. ამ მიზ­ნით ჩა­ვუ­ტა­რებთ ტრე­ნინ­გებს, სა­დაც შე­ვას­წავ­ლით მუ­სი­კა­ლურ-კომ­პი­უ­ტე­რულ პროგ­რა­მას LMMS. და­ვეხ­მა­რე­ბით მუ­სი­კის გაკ­ვე­თი­ლებ­ზე ამ პროგ­რა­მის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ში და მი­ვა­წო­დებთ LMMS-ის სას­წავ­ლო ვი­დე­ო­ტუ­ტო­რი­ალს.

ლია შა­ლვაშ­ვი­ლი, გამომცემლობა "შემეცნების" დირექტორი:

- სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტის I, II, III და IV კლა­სებ­ში მოს­წავ­ლე­ე­ბი ეც­ნო­ბი­ან სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის სა­ფუძ­ვლებს. სწავ­ლო­ბენ სახ­ვი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის სხვა­დას­ხვა დარ­გს, ეც­ნო­ბი­ან ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებს, წარ­მოდ­გე­ნა ექ­მნე­ბათ ფერ­ზე, ფორ­მა­ზე, კომ­პო­ზი­ცი­ის და სივ­რცის ელე­მენ­ტებ­ზე. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ხელს უწყობს მოს­წავ­ლე­ებ­ში ხე­ლოვ­ნე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სის გაღ­ვი­ძე­ბას და გარ­კვე­უ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტი "ხე­ლოვ­ნე­ბა და შე­მოქ­მე­დე­ბა" უვი­თა­რებს ბავ­შვებს ფან­ტა­ზი­ას, თვალ­სა­წი­ერს, მხატ­ვრულ გე­მოვ­ნე­ბა­სა და ეს­თე­ტი­კუ­რი ტკბო­ბის უნარს. აგ­რეთ­ვე ზო­გად უნა­რებს, რო­გო­რი­ცაა: დაკ­ვირ­ვე­ბა, მეხ­სი­ე­რე­ბა, წარ­მო­სახ­ვა, ყუ­რა­დღე­ბა, ნე­ბის­ყო­ფა, სა­მე­ტყვე­ლო ლექ­სი­კის გამ­დიდ­რე­ბა, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის უნა­რი. სას­წავ­ლო კურ­სი მიზ­ნად არ უნდა ისა­ხავ­დეს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მხატ­ვრის მომ­ზა­დე­ბას. უპირ­ვე­ლეს ამო­ცა­ნად მიგ­ვაჩ­ნია, გან­ვა­ვი­თა­როთ ბავ­შვის შე­მეც­ნე­ბის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­სა და მოვ­ლე­ნის არ­სის გა­გე­ბის უნა­რი. ყო­ვე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი ბავ­შვის­თვის არის სა­ხა­ლი­სო და სა­სი­ა­მოვ­ნო. იგი ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ აღიქ­ვამს, ეც­ნო­ბა, სწავ­ლობს მშვე­ნი­ე­რე­ბის აღ­ქმას რო­გორც ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში, ასე­ვე ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში. V და VI კლა­სე­ბის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ეყ­რდნო­ბა და აგ­რძე­ლებს წინა წლე­ბის (I-IVკლ) სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს პრინ­ცი­პებს, მიზ­ნებ­სა და ამო­ცა­ნებს. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო მთლი­ა­ნად ეყ­რდნო­ბა ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის პრინ­ცი­პებ­სა და მო­თხოვ­ნებს, ით­ვა­ლის­წი­ნებს ამ ასა­კის მოს­წავ­ლე­თა უნა­რებს, შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­სა და ინ­ტე­რე­სებს. მოს­წავ­ლე­ებს უმუ­შავ­დე­ბათ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მუ­შა­ო­ბის, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის, სწავ­ლის მი­მართ და­დე­ბი­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის, ინ­ტე­რე­სის, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი და ჯგუ­ფუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის, სა­კუ­თა­რი და სხვა ნა­მუ­შევ­რის შე­ფა­სე­ბის უნა­რე­ბი.

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ში ნაჩ­ვე­ნე­ბია ის გრძე­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო გზა, რო­მე­ლიც გან­ვლო ხე­ლოვ­ნე­ბამ პირ­ველ­ყო­ფი­ლი ადა­მი­ა­ნის კედ­ლის (მღვი­მე­ე­ბის) მხატ­ვრო­ბი­დან თა­ნა­მედ­რო­ვე ხე­ლოვ­ნე­ბამ­დე. ყო­ვე­ლი ეპო­ქის ხე­ლოვ­ნე­ბის შეს­წავ­ლი­სას მოს­წავ­ლე­ე­ბი ეც­ნო­ბი­ან ამ პე­რი­ო­დის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებს - მეც­ნი­ე­რე­ბის მიღ­წე­ვებს, მუ­სი­კა­ლურ და ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ნი­მუ­შებს, ვარ­ცხნი­ლო­ბას, ჩაც­მუ­ლო­ბას. აგ­რეთ­ვე, ქვეყ­ნე­ბის შე­სა­ხებ მოკ­ლე ის­ტო­რი­ულ და გე­ოგ­რა­ფი­ულ ცნო­ბებს. ავ­ტო­რე­ბის მი­ზა­ნი არ არის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მხატ­ვრის, მო­ქან­და­კის ან არ­ქი­ტექ­ტო­რის აღ­ზრდა, მაგ­რამ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვართ, რომ ყვე­ლას შე­უძ­ლია გა­ნი­ვი­თა­როს მშვე­ნი­ე­რე­ბის და­ნახ­ვის და აღ­ქმის უნა­რი. ამის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გარ­კვე­უ­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა, უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა და გე­მოვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა. სწო­რედ ამას შე­უ­წყობს ხელს ჩვე­ნი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტი "ხე­ლოვ­ნე­ბა და შე­მოქ­მე­დე­ბა". აქვე, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია გა­მომ­ცემ­ლო­ბის მიერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მი­ხედ­ვით შექ­მნი­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტე­ბი ბუ­ნე­ბის­მე­ტყვე­ლე­ბა­ში (I-IV და V-VI კლა­სე­ბი) "ჩვე­ნი გა­რე­მო". წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სა­გაკ­ვე­თი­ლო თე­მა­ტი­კა, სას­წავ­ლო მიზ­ნე­ბი, აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, პრაქ­ტი­კუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ინო­ვა­ცი­უ­რი ელექტრო­ნუ­ლი სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბი, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი თვალ­სა­ჩი­ნო­ე­ბა, დი­დაქ­ტი­კუ­რი ბა­რა­თე­ბი თუ აუ­დი­ო­მა­სა­ლა პა­სუ­ხობს თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­და­გო­გი­კი­სა და ფსი­ქო­ლო­გი­ის მო­თხოვ­ნებს, სწავ­ლე­ბა-სწავ­ლის უახ­ლეს მე­თო­დი­კას. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტე­ბის კონ­ცეფ­ცია ეფუძ­ნე­ბა ავ­ტო­რე­ბის 18-წლი­ან გა­მოც­დი­ლე­ბას. იგი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია "აღ­მო­ჩე­ნე­ბის გზით სწავ­ლე­ბა­ზე", მოს­წავ­ლე სწავ­ლობს დაკ­ვირ­ვე­ბის, ცდე­ბის, ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით, ვი­თარ­დე­ბა ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ, რად­გან თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლად ნაც­ნო­ბი­დან უც­ნობ­ზე, მარ­ტი­ვი­დან რთულ­ზე გა­დას­ვლის პრინ­ცი­პით მი­ე­წო­დე­ბა სა­გაკ­ვე­თი­ლო მა­სა­ლა; სა­კი­თხე­ბი მუ­შავ­დე­ბა მრა­ვალ­მხრი­ვად და სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად, რაც ხელს უწყობს მოს­წავ­ლის ეტა­პობ­რივ მის­ვლას სა­კი­თხის და­უფ­ლე­ბამ­დე. მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და სხვა­დას­ხვა სირ­თუ­ლის სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით მოს­წავ­ლე ამოწ­მებს სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, უჩ­ნდე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნა, სტი­მუ­ლი ეძ­ლე­ვა მის შე­მოქ­მე­დე­ბით ინი­ცი­ა­ტი­ვას, რაც უბიძ­გებს და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კვლე­ვა-ძი­ე­ბი­სა­კენ.

გი­ორ­გი გე­თი­აშ­ვი­ლი, "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს" სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რი:

- "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს" მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, მოს­წავ­ლე­ებს გა­ნუ­ვი­თა­როს ის უნა­რე­ბი და მის­ცეს ის ცოდ­ნა, რაც ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მი­თაა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი. წიგ­ნის შექ­მნის დროს ავ­ტო­რე­ბი ვცდი­ლობ­დით, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ყო­ფი­ლი­ყო მარ­ტი­ვად გა­სა­გე­ბი და მისი გაც­ნო­ბის შემ­დეგ მოს­წავ­ლეს ჰქო­ნო­და წარ­მოდ­გე­ნა იმა­ზე, თუ რო­გო­რია სამ­შობ­ლო - სა­ქარ­თვე­ლო. გვეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა ის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა, რომ­ლი­თაც გა­მორ­ჩე­უ­ლია ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა. ამ წიგ­ნით სწავ­ლა მოს­წავ­ლე­ებს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს გა­იც­ნონ ის გა­რე­მო, რო­მელ­შიც ცხოვ­რო­ბენ. რა უნდა მო­ი­მოქ­მე­დონ გა­რე­მოს და­სა­ცა­ვად, რო­გორ უნდა და­იც­ვან თა­ვი­ან­თი უფ­ლე­ბე­ბი, რითი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან სა­ქარ­თვე­ლოს კუ­თხე­ე­ბი. ვფიქ­რობთ, ეს ინ­ფორ­მა­ცია და უნა­რე­ბი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ყვე­ლა მოს­წავ­ლი­სა და ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი­სათ­ვის. ხა­თუ­ნა ხა­ჟო­მია, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო "მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის" ავ­ტო­რი:

- სხვა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, წიგ­ნი "მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა" ბავ­შვებს კონ­კრე­ტუ­ლი მა­გა­ლი­თე­ბის გან­ხილ­ვით უმუ­შა­ვებს უნა­რებს, რა­ტომ არ უნდა და­ყა­როს ნა­გა­ვი, რო­გორ მო­უფრ­თხილ­დეს კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ძეგ­ლებს, რო­გორ მარ­თოს ემო­ცი­ე­ბი და ა.შ. წიგნ­ზე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ფსი­ქო­ლო­გე­ბი, და­წყე­ბი­თი კლა­სე­ბის პე­და­გო­გე­ბი და ის­ტო­რი­კო­სე­ბი მუ­შა­ობ­დნენ, ერ­თობ­ლი­ვად ჩა­მოვ­ყა­ლიბ­დით სწავ­ლე­ბის იმ მე­თოდ­ზე, რომ­ლის მი­ზა­ნიც მა­ღა­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის, აქ­ტი­უ­რი მო­ქა­ლა­ქის აღ­ზრდაა. გვინ­დო­და ეს რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის ნაც­ნო­ბი მო­თხრო­ბე­ბის გან­ხილ­ვით მიგ­ვე­წო­დე­ბი­ნა, ანუ, მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც ვსა­უბ­რობთ კონ­ფლიქტზე, მხო­ლოდ იმის თქმა, რომ არ შე­იძ­ლე­ბა გაბ­რა­ზე­ბის დროს ძა­ლა­დობ­რი­ვი ფორ­მით პა­სუ­ხის გა­ცე­მა, არ არის საკ­მა­რი­სი, ბავ­შვი კონ­კრე­ტულ მა­გა­ლით­ზე მსჯე­ლო­ბით თა­ვად უნდა მი­ვი­დეს დას­კვნამ­დე, რო­გორ მო­იქ­ცეს რთულ ვი­თა­რე­ბა­ში. რაც მთა­ვა­რია, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო არ ით­ვა­ლის­წი­ნებს რთულ და­ვა­ლე­ბებს, დატ­ვირ­თვაა სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ზე, სა­დაც მას­წავ­ლე­ბე­ლი მსჯე­ლო­ბი­თა და კონ­კრე­ტუ­ლი სი­უ­ჟე­ტე­ბის მი­წო­დე­ბით ბავ­შვებს ძი­რი­თად მი­ზან­ზე აქ­ცენ­ტებს სთა­ვა­ზობს.


სახელმძღვანელოების ელ. ვერსიები ხელმისაწვდომია მოცემულ ბმულებზე:

ხელოვნება
https://drive.google.com/drive/folders/1hADktA6Pd2fvW2tIO-qhvc40JbW7vtKh?usp=sharing

ჩვენი საქართველო
https://drive.google.com/drive/folders/1dKt88uczajhgDCbJh67efCVb197Hd7BS?usp=sharing

მუსიკა
https://drive.google.com/open?id=1AV9IxGXXaSEqwq5B3ktrUz3M-Qte6xkl

მე და საზოგადოება
https://drive.google.com/open?id=1_XAQh0Tcm3z9FGcH7CL3fLA6W8XBP6yE06 ივლისი, 2018 წ.
სრულად
II ტურში გადასულთა ვინაობა ცნობილია!

კონკურსის „გახდი ბესტსელერის ავტორი 2018“ ფინალში 15 კონკურსანტი გადავიდა. 5 კონკურსანტთან დაკავშირებით ჟიურისა და საზოგადოების არჩევანი ერთმანეთს დაემთხვა. გთავაზობთ სიას.

ჟიურის რჩეული 10 კონკურსანტი:

ვახტანგ ვახტანგაძე
ნიკოლოზ ტოტოღაშვილი
იაგო თვალაბეიშვილი
ირმა ელერდაშვილი
გიორგი დეკანაძე
გვანცა გუბელაძე
ქეთი ელიეშვილი
ნათია ჯაგოდნიშვილი 
თამთა დემეტრაშვილი
ნუგზარ ღვალაძე

 

ხალხის რჩეული 10 კონკურსანტი:

ნიკოლოზ ტოტოღაშვილი
გიორგი დეკანაძე
ნათია ჯაგოდნიშვილი
ანა გელაშვილი
გვანცა გუბელაძე
დავით ნემსაძე
ანი როსებიშვილი
ქეთი ელიეშვილი
მარი ნედი
ირმა ხარშილაძე

შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ ავტორთა ნაწარმოებების გაგრძელებები ჩვენს ვებგვერდზე 8 ივნისს გამოქვეყნდება!

21 მაისი, 2018 წ.
სრულად
გაცვალე მაკულატურა წიგნებში
წიგნის წარმოებისთვის უამრავი ხე იჭრება, ყოველი მოჭრილი ხე კი ბუნებისთვის დიდი დანაკარგია. თუმცა, ქაღალდის წარმოება მეორეული ქაღალდითაც არის შესაძლებელი, ამიტომ ”პალიტრა მედიამ” ამ პროექტის წამოწყებით რამდენიმე მიზანი დაისახა:

• შევინარჩუნოთ გარემო - უამრავი ქაღალდი , ჟურნალი, გაზეთი, წიგნი და ა.შ. გროვდება სახლში, ბიბლიოთეკებში, რომელიც აღარ გვჭირდება. მეორეული ქაღალდი გადამუშავდება, იქცევა ისევ ქაღალდად და უბრუნდება იმ ბაზარს, რომლისთვისაც ხე უნდა მოიჭრას.
• წიგნის მოყვარულებს მიეცეთ საშუალება გაცვალონ უსარგებლო მაკულატურა მათთვის სასურველ და საინტერესო წიგნებში.

პროექტის ფარგლებში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩააბაროს მაკულატურა(ძველი წიგნები, თაბახის ფურცლები, ჟურნალ-გაზეთები) და სანაცვლოდ ახალი წიგნები მიიღოს. არ ბარდება ( მუყაო,  ცელოფნის ფაილი, ბაინდერი).


გეოგრაფია - მოსწავლის დიდი ენციკლოპედია   50კგ
Liber Kids - საძაგელი მამიდა   12 კგ
ლიბერთინს - ნაპერწკალი ფერფლში   15 კგ
თოვლის გუნდა ცას წერილს უგზავნის  5 კგ
100 ფაქტი - 2ტ - დედამიწა   5 კგ
ეს სამყაროა - სტიქიური მოვლენები  30 კგ
"სამაგიდო წიგნების ათეული" - 3ტ ყველაფერი ყველაფერზე  40 კგ
ლიდერობის ხელოვნება  15 კგ
ბიზნესი ცრურწმენების გარეშე  15 კგ
ახალ მიზანს ახალი ფორმულა სჭირდება  15 კგ
ბიზნეს გენია -მარკ ცუკერბერგი   5 კგ
50 წიგნი - 46ტ - მისის დოლოვეი   15 კგ
რწყილების სასახლე   15 კგ
აბრეშუმის ჭია   15 კგ
კოლექციონერი   15კგ
მოსწავლის არჩევანი- შარლ პეროს ზღაპრები II-III კლასიდან   10 კგ
ერთი მოთხრობა - ჩამოქვეითებული   2კგ
საფრთხე ენდჰაუსში    15 კგ
განძის კუნძული   15 კგ

სხვა წიგნების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ makuliteratura.ge-ზე
09 მარტი, 2018 წ.
სრულად
კონკურსის "გახდი ბესტსელერის ავტორი" გამარჯვებული წიგნები კომპლექტის სახით გამოიცა
დიდი ლიტერატურული კონკურსი "გახდი ბესტსელერის ავტორი 2018" იწყება, მანამდე კი კონკურსის გასული წლის რჩეულები რეალური ბესტსელერის ავტორები ხდებიან. მკითხველის მხრიდან განსაკუთრებული დაინტერესების გამო გამომცემლობა "პალიტრა L-მა" კონკურსის ფარგლებში გამოცემული 4-ვე წიგნი კომპლექტის სახით გამოუშვა. კრებულში, რომლის ფასი 45 ლარია, შედის თათული ღვინიანიძის "აღიარება ხელისგულზე", ელის დოჯსონის "რაფლეზია", შორენა ხუხუას "შემოვალ ეტლით" და ია კარგარეთელის "სხვა უდაბნოს საიდუმლო".
22 თებერვალი, 2018 წ.
სრულად
მოგზაურობა ბნელი კოშკის სამყაროში გრძელდება - სტივენ კინგის კიდევ ერთი ტომი ქართულად დღეიდან ხელმისაწვდომია
პორტალებში მოგზაურობა, ადამიანების სისასტიკე, საფრთხე, რომელიც მათ ყოველ ნაბიჯზე ელოდებათ, კეთილი და ბოროტი ძალების გადამწყვეტი ბრძოლა - ეს სტივენ კინგის ლეგენდარული რვატომეულის "ბნელი კოშკის" მეოთხე ტომი "ჯადოქარი და ბროლია". წიგნი კეთილშობილი რაინდის, როლანდის ისტორიის გაგრძელებაა, რომელმაც თავისი სამყაროს გადასარჩენად ბნელი კოშკი უნდა იპოვოს. რომანის მთავარ გმირებს უამრავი დაბრკოლების გადალახვა უწევთ. მესამე წიგნის "უნაყოფო მიწების" ბოლოს ბლეინი, კომპიუტერით მართული შეშლილი მატარებლი, როლანდსა და მის კატეტს უცხადებს, რომ თუ გამოცანების შეჯიბრებაში ვერ დაამარცხებენ, ლიანდაგებიდან გადავა. სწორედ ამ გამოცანების შეჯიბრებით იწყება "ჯადოქარი და ბროლი", რომელშიც უამრავ საინტერესო ამბავს ვიგებთ. მასში ბევრი საიდუმლოს გამჟღავნებასთან ერთად, ბევრი კითხვაც ჩნდება, რომლებიც მკითხველს ბნელი კოშკის სამყაროში უფრო ჩაითრევს. რონალდ დისკეინი ერთადერთია, რომელსაც უოლტერ ოდიმის შეჩერება შეუძლია, რომ მან ბნელი კოშკი არ დაანგრიოს. ამაში კი ეხმარებიან ერთგული თანამგზავრები, რომლებიც ფარ-ხმალს არ ყრიან, რადგან იციან, რომ ყველაფერი სწორედ მათზეა დამოკიდებული.

აღნიშნული მეოთხე წიგნი 29 იანვრიდან ქართულ ენაზეც ხელმისაწვდომია.
სერიის პირველი სამი წიგნი გამომცემლობა „დიოგენემ" გამოსცა, დარჩენი წიგნების გამოცემაზე კი „პალიტრა L" იზრუნებს. პირველი სამი წიგნის „დიოგენეს" ტირაჟის ამოწურვის შემდეგ, სრული სერიის გამოცემასაც „პალიტრა L" შეუდგება.

მეოთხე წიგნის მთარგმნელის ანტონ სინატაშვილის თქმით, წიგნზე მუშაობა ძალიან საინტერესო პროცესი იყო.
„საერთოდ, სამეცნიერო ფანტასტიკა და ფენტეზი ძალიან მიყვარს. ამიტომ "ჯადოქარსა და ბროლზე" მუშაობა ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო. მანამდეც მიმუშავია ამ ჟანრში. უშუალოდ მეოთხე წიგნის თარგმნამდე კი კინგის „11:22:63-ს" ვთარგმნიდი, რომელიც დროში მოგზაურობაზეა. ფენტეზის მოყვარულ ქართველ მკითხველს "ჯადოქრისა და ბროლის" ქართულად წაკითხვის შესაძლებლობა ნამდვილად გაახარებს," - აღნიშნავს ანტონ სინატაშვილი.

სტივენ კინგმა რომანების ციკლის "ბნელი კოშკის" გამოცემა 1982 წელს დაიწყო. იგი ფენტეზის, სამეცნიერო ფანტასტიკის, ჰორორის, ვესტერნისა და გარკვეულწილად, მელოდრამის წარმატებული ნაზავია. ცნობილია, რომ კინგისთვის შთაგონების წყაროდ იქცა რობერტ ბრაუნინგის პოემა „ჩაილდ რონალდი ბნელ კოშკს მიადგა" და ასევე ტომას ელიოტის „უნაყოფო მიწა". „ბნელი კოშკის"ციკლის მოტივებზე, ნიკოლაი არსელის რეჟისორობით, გადაღებულია ფილმიც, რომლის პრემიერა თავდაპირველად დაგეგმილი იყო 2017 წლის 17 თებერვალს, თუმცა მოგვიანებით გადავადდა იმავე წლის 28 ივლისზე, შემდეგ კი 3 აგვისტოზე.

„ბნელი კოშკის" პირველი და მესამე წიგნის მთარგმნელისა და ახლა უკვე კონსულტანტის ნიკა სამუშიას თქმით, მე-5 წიგნის თარგმნაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და ისიც წელს გამოვა. აღსანიშნავია, რომ ყდის ილუსტრაცია ქართველ მხატვარ ნათია ზარანდიას ეკუთვნის.
რაც შეეხება "ბნელის კოშკის" ავტორს, 54 რომანი და 200 მოთხრობა 350 მლნ-ზე მეტი გაყიდული ეგზემპლარით – ასე გამოიყურება ამჟამად სტივენ კინგის ბიბლიოგრაფია. მისი წიგნებით არაერთი რეჟისორი დაინტერესებულა. მისივე სცენარების მიხედვით გადაღებული ფილმები კი ყოველთვის კინოკრიტიკოსებისა და კინოს მოყვარულების დადებით შეფასებებს იმსახურებს. გარდა ამისა, მას დაწერილი აქვს არაერთი სასცენო ტექსტი, როგორც ფანტასტიკის, ისევე არაფანტასტიკის ჟანრში.
07 თებერვალი, 2018 წ.
სრულად
"კლასიკა-მოკლედ" - წიგნების ახალი სერია, რომელიც ადამიანებს კლასიკურ ლიტერატურასთან დააახლოებს
შარლოტა ბრონტეს "ჯეინ ეარი", ალექსანდრე დიუმას "სამი მუშკეტერი" და ჩარლზ დიკენსის "ოლივერ ტვისტი" - ეს არის სამეული მსოფლიო კლასიკისა, რომელთა შემოკლებული ვარიანტი ქართულ ენაზე 1-ელი თებერვლიდან იქნება ხელმისაწვდომი. მარტში კი კიდევ 2 კლასიკა-მოკლედ, ჟიულ ვერნის "ოთხმოცი დღე დედამიწის გარშემო" და ჯეინ ოსტინის "სიამაყე და ცრურწმენა" გამოვა. სერიას გამომცემლობა "პალიტრა L" გამოსცემს.

"პალიტრა L-ის" მთავარი რედაქტორის მაია ალუდაურის განმარტებით, კლასიკის შემოკლებული ვარიანტების გამოცემა მსოფლიო მასშტაბით მიღებული და ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა.

"ეს კლასიკურ ლიტერატურასთან მიახლოების მარტივი გზაა. კლასიკა-მოკლედ, უპირველეს ყოვლისა, გათვლილია მოზარდებზე, რომლებიც დიდ წიგნებთან შეხებას იწყებენ. როგორც წესი, სქელტანიანი წიგნები მათ ცოტა აფრთხობთ ხოლმე, კლასიკური ლიტერატურა კი ძირითადად ასეთი ფორმატისაა. მეორე კატეგორიაა ადამიანები, რომელთაც მოუცლელობისა თუ სხვა მიზეზების გამო ბევრი დაუგროვდა წასაკითხი და მის ასანაზღაურებლად დრო არ აქვთ.

ისინი შემოკლებული გამოცემების საშუალებით მარტივად ახერხებენ გამოტოვებული წიგნების წაკითხვას. ასევე, არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომლებსაც გაწელილი პასაჟების კითხვა არ უყვართ. კლასიკაში კი ხშირად შეხვდებით ბუნებისა და გარემოს აღწერებს, ხანგრძლივ მსჯელობებს რელიგიასა და ფილოსოფიაზე. შემოკლებული ვარიანტი მათთვის საუკეთესო გამოსავალია. ამ ყველაფრის მიუხედავად, შემოკლებული სერიის გამოცემას დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით. წინააღმდეგობებსაც ველოდებით, თუმცა აუცილებლად იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ამ სერიას წიაკითხავენ და კმაყოფილები იქნებიან," - განმარტავს მაია ალუდაური.

სერია "კლასიკა-მოკლედ"არ არის წიგნის ადაპტირებული გამოცემა, არამედ გამორჩეულია იმით, რომ ინარჩუნებს ავტორის სტილს, წერის მანერას, ორგინალური ტექსტის თავისებურებებს. ის გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ მინიმალურ დროში მაქსიმალური წარმოდგენა შეიქმნათ ამა თუ იმ კლასიკოსის შემოქმედებით მემკვიდრეობაზე, გაეცნოთ მსოფლიო ლიტერატურის შედევრებს, რომლებმაც წლებსა და საუკუნეებს გაუძლო. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა "კლასიკა-მოკლედ" - წიგნების ილუსტრირებული კოლექცია.

გამომცემლობა "პალიტრა L-ის" პროექტების მენეჯერის ანი თოდრიას განმარტებით, მათ ქართულად ნათარგმნი წიგნების შემოკლებას, უკვე შემოკლებული ვარიანტების თარგმნა ამჯობინეს.

"ჩვენ ავიღეთ მსოფლიოში აღიარებული შემოკლებული კლასიკური ლიტერატურის სერია და ის ვთარგმნეთ. ამ გამოცემაზე ნამუშევარი აქვს ადამიანების დიდ ჯგუფს, პროფესიონალებსა და ფსიქოლოგებს, რომ შემოკლებისას ავტორის მთავარი იდეა და მიზანი არ დაკარგულიყო," - განმარტავს ანი თოდრია.

კლასიკის შემოკლება მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკაა. მასზე ისეთი წამყვანი გამომცემლობები, როგორიცაა oxford, pearson, fleurus, usbourne წერენ:
სერიის "კლასიკა-მოკლედ" მთავარი მიზანია, თანამედროვე, ახალგაზრდა, პატარა მკითხველებს გავაცნოთ კლასიკა. ეს ნაწარმოებები, უფრო ხელმისაწვდომი, ადვილად წასაკითხი და მარტივად გასაგები ხდება მათთვის. ჩვენ ვეხმარებით მკითხველების ახალ თაობას, აღმოაჩიანონ მსოფლიოში აღიარებული მწერლები. ასევე, ვეხმარებით, ძველ თაობას, რომ გადაავლონ თვალი, გაიხსენონ და ხელმეორედ ისიამოვნონ.
ჩვენ კითხვას უფრო მარტივს და სასიამოვნოს ვხდით.
მთავარი მიზანია, რომ მე-19 საუკუნის კლასიკური ლიტერატურა გავაცნოთ და შევაყვაროთ თანამედროვე საზოგადოებას
ჩვენი შემოკლებული წიგნები, მიზანმიმართულია ახალგაზრდა მკითხველებისთვის, ვისაც კითხვა უყვარს. ასევე უფროსებისთვის, ვისაც ილუსტრაციები უყვარს. კლასიკა-მოკლედ ეს არის ერთგვარი შესავალი და მომზადება ღრმა კლასიკისთვის.
"პალიტრა L" ამ დროისთვის გამოსაცემად აღნიშნულ 5 ნაწარმოებს ამზადებს. თუმცა სერიაში "კლასიკა-მოკლედ" 50-მდე წიგნია და დაინტერესების შესაბამისად, გამომცემლობა სხვა კლასიკურ ნაწარმოებებსაც თარგმნის.
07 თებერვალი, 2018 წ.
სრულად
"ქართველი მეფეების" პირველი ტომი დამატებით დაიბეჭდება
წიგნების ამ სერიაზე მოთხოვნამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა

მას შემდეგ, რაც "ქართველი მეფეების" პირველი ტომის - "თამარ მეფე" - ტირაჟი სრულად გაიყიდა და ბევრმა მსურველმა წიგნის შეძენა ვერ მოასწრო, გამომცემლობა "პალიტრა L"-მა გადაწყვიტა ტირაჟი განმეორებით დაბეჭდოს და "კვირის პალიტრასა" და სერიის მეორე ტომთან - "ბაგრატ მესამესთან" ერთად მკითხველს ისევ სპეციალურ ფასად შესთავაზოს. სერიის ორივე ტომი თებერვლის ბოლოს გამოვა და თითოეული 5.5 ლარი ეღირება

ამდენიმე დღის წინ წიგნის მაღაზიათა ქსელ "ბიბლ­უსს" ვესტუმრე - მინდოდა, წიგნების ახალი სერიის, "ქართველი მეფეების" პირველი ტომი მეყიდა. ამ წიგნის ავტორის, როინ მეტრეველისგან ვიცოდი, რომ მკითხველი ამჯერად სხვაგვარად და უფრო ფართოდ დაინახავდა იმდროინდელ საქართველოსა და თამარს.

მოკლედ, ამ განწყობით ვესტუმრე "ბიბლუსს" და წიგნის თაროებზე გაფაციცებით დავიწყე "ქართველი მეფეების" პირველი ტომის ძიება. ვერაფერს გავხდი - "წიგნს ვერ მივაგენი. როგორც ჩანს, ისეთი შეწუხებული სახე მქონდა, "ბიბლუსის" კონსულტანტი მომიახლოვდა, ხომ არ დაგეხმაროთო? იმედი მომეცა - "ქართველი მეფეების" სერიის პირველ ტომს ვერ ვპოულობ-მეთქი. "თქვენც ამ წიგნს ეძებთ? - მხრები აიჩეჩა კონსულტანტმა. - წიგნი მალევე გაიყიდა და ქსელში აღარ გვაქვს." იმედს ჩავებღაუჭე და ბედი ერთხელაც ვცადე: "წიგნი "ბიბლუსის" არც ერთ მაღაზიაში არ არის?" "არა, სამწუხაროდ" - თავი გააქნია. აღმოჩნდა, რომ, არა მხოლოდ წიგნის მაღაზიებში, არამედ გაზეთების ჯიხურებშიც, სადაც "კვირის პალიტრასთან" ერთად წიგნი სპეციალურ ფასად იყიდებოდა, "ეს" ტომი აღარ არის.

დავით ჩერქეზიშვილი, პრესის გავრცელების ქსელის მენეჯერი:
- როგორც კი "ქართველი მეფეების" სერიის პირველი ტომი გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ერთად ჯიხურებში გასაყიდად დავალაგეთ, საოცრება მოხდა - არ წყდებოდა მკითხველების რიგი, რომლებსაც წიგნის ყიდვა სურდათ. არ მახსოვს, ბოლოს ასეთი მოთხოვნა რომელ წიგნზე იყო. ჩვენს ქსელში ორ დღეში ტირაჟი სრულად გაიყიდა.

"პალიტრა L"-ში ჩემი მეგობრები მუშაობენ, მაგრამ აქაც ვერაფერს გავხდი - აღარც ჩვენ გვაქვსო - მიპასუხეს. თურმე, ჩემ გარდა, ასობით ადამიანი რეკავს გამომცემლობის ცხელ ხაზზე"პრეტენზიით, რომ წიგნის ყიდვა ვერც მათ მოასწრეს.
სწორედ მკითხველთა ასეთი გამოხმაურების გამო გამომცემლობამ გადაწყვიტა, იმ ადამიანების გასახარად, ვისაც ჩემსავით არ შეხვდა პროექტის პირველი ტომი, ის გაზეთ "კვირის პალიტრასა" და სერიის მეორე ტომთან - ""ბაგრატ მესამესთან" ერთად შესთავაზოს მკითხველს. წიგნი თებერვლის ბოლოს გამოვა და ისევ 5.5 ლარი ეღირება.

ნათია მეტრეველი, "პალიტრა L"-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელი:
- ველოდით, რომ გამომცემლობის ახალ პროექტს - "ქართველი მეფეები", რომელიც 24 ტომად გამოიცემა და ყველა გამორჩეულ ქართველ მეფეზე მოგვითხრობს -" მკითხველი ინტერესით მიიღებდა, მაგრამ ასეთმა აქტიურობამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. გვიხარია, რომ მკითხველს ასე აინტერესებს საქართველოს ისტორია.
ამ სერიის წიგნებში მოთხრობილია არა მარტო ის ფაქტები, რომლებზეც ადრეც ვიცოდით, არამედ ფართოდ არის წარმოდგენილი შესაბამისი პერიოდის საქართველოს ცხოვრება, ყოფა, მონარქების პირადი ურთიერთობებიც კი...
ეს 24-ტომიანი ისტორიული სერია ჩვენი გამომცემლობის ერთ-ერთი საამაყო პროექტია, განსაკუთრებით ვამაყობთ იმით, რომ მოვახერხეთ და ამ სქელყდიანი წიგნების ფასი "კვირის პალიტრის" მკითხველისთვის 5,5 ლარში ჩავატიეთ.

რუსუდან შელია

07 თებერვალი, 2018 წ.
სრულად
"მსოფლიოს საუკეთესო მუზეუმები" - იმოგზაურეთ ლონდონის ეროვნულ გალერეაში
ლონდონის ეროვნული გალერეა არც ცნობილი ტილოების ნაკლებობას უჩივის და არც მნახველებისას, მაგრამ იმ უამრავ შედევრს შორის, რომლებსაც აქ დაუდიათ ბინა, მაინც არის ერთი გამორჩეული ქმნილება - ფლამანდელი ფერმწერის, იან ვან ეიკის "არნოლფინების წყვილის პორტრეტი". ბრიუგეში 1434 წელს შექმნილი ეს ტილო, პირველ რიგში, იმით გახდა განსაკუთრებული, რომ ვან ეიკმა ჩვეულ მანერას უღალატა და თემად ბიბლიური სიუჟეტი არ გამოუყენებია. "გენტის საკურთხევლისა" და "კანცლერ როლენის მადონას" ავტორმა წმინდა წერილის კარნახით შექმნილი უამრავი სურათის შემდეგ ოჯახური და იდილიური თემა შემოგვთავაზა, თუმცა ნახატის ირგვლივ დღემდე არ წყდება სპეციალისტების სხვადასხვა მოსაზრება, რომლებიც ტილოზე არსებულ სიმბოლოებზე დღემდე დავობენ. კერძოდ, ხელოვნებათმცოდნეებს შორის დავა თავდაპირველად ნახატზე გამოსახული წყვილის ვინაობის გამო გაჩაღდა. კარგა ხნის შემდეგ მკვლევართა უმეტესობა მივიდა დასკვნამდე, რომ პორტრეტი იტალიელ დიდვაჭარს – ჯოვანი დი ნიკოლაო არნოლფინის და მის მეუღლეს ეკუთვნით. ტილოზე ყველაზე საინტერესო დეტალი წყვილის ზურგს უკან, კედელზე დაკიდებული სარკეა, რომლის ჩარჩოს ქრისტეს წამების ამსახველი ათი სცენა ამკობს. ზოგიერთმა მკვლევარმა მრგვალი სარკის ფორმაში უფლის ყოვლისმცოდნე თვალი დაინახა, სარკის სიღრმიდან მომზირალი ორი ადამიანის ანარეკლიდან ერთ-ერთი კი თავად ვან ეიკის სილუეტად მიიჩნიეს. ამ მოსაზრების მხარდამჭერნი, გარეგნული მსგავსების გარდა, იმ ფაქტსაც ეყრდნობოდნენ, რომ მხატვრის ხელმოწერა ჩვეულ ადგილზე – სურათის ქვედა კუთხეში კი არა, გაცილებით თვალსაჩინოდ – ჭაღსა და სარკეს შორის იყო მოთავსებული და ნაცვლად წარწერისა - "შექმნა ვან ეიკმა", გვამცნობდა –"ვან ეიკი აქ იყო".წმინდა მარგარიტას ფიგურამ, რომელიც მშობიარე ქალების მფარველად ითვლებოდა, მკვლევარები იმ დასკვნამდე მიიყვანა, რომ ჯოვანი არნოლფინის მეუღლე ფეხმძიმედ გახლდათ, რასაც მისი მუცლის ფორმაც მოწმობს. თუმცა ზოგი იმასაც ამტკიცებდა, რომ ეს მომრგვალებული ფორმა კაბის ქვეშ ამოდებული ბალიშის ბრალი იყო, რაც იმ დროინდელი ქალბატონებისთვის სიმდიდრისა და კეთილდღეობის სიმბოლოს წარმოადგენდა. მოგვიანებით პირველი ვერსიის მომხრეებმა ახალი არგუმენტი მოიშველიეს, კერძოდ კი – ჭაღის სანთლები. ჯოვანი არნოლფინის მხარეს განლაგებული სანთლები ანთებულია და ციმციმებს, მისი მეუღლის მხარეს კი ჩამქრალია. ამ დეტალის საფუძველზე ივარაუდეს, რომ სურათი დაიწერა ქალბატონის სიკვდილის შემდეგ, რომელიც მშობიარობას გადაჰყვა, რაზეც სიმბოლურად მიგვანიშნებს მის თავზე ჩამქრალი სანთლები. გარდა ამისა, ეს ჰიპოთეზა ფანჯრის რაფასა და ტაბურეტზე დალაგებულმა ფორთოხლებმა გაამყარა, რაც ნაყოფიერების სიმბოლოდ აღიარეს. ამის შემდეგ კამათი გამოიწვია ჯოვანი არნოლფინის ხის სანდლებმა, რომლებიც იატაკზე, პატრონის ფეხებთან ყრია. ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი თვლიდა, რომ სურათზე ჯვრისწერის სცენა იყო გამოსახული და ძველ აღთქმას იშველიებდა, უფრო პრაგმატულმა სპეციალისტებმა კი აქედან პროზაული დასკვნა გამოიტანეს – არნოლფინი ვაჭარი იყო, არისტოკრატთა წრეს არ ეკუთვნოდა და ამის ნიშნად ავტორმა ტილოზე ხის უბრალო ფეხსაცმელი გამოსახა. წყვილის ფეხებთან მიხატულმა პატარა ძაღლმა კი ცოლქმრული ერთგულების სიმბოლოს დატვირთვა მიიღო.მეოცე საუკუნის ორმოცდაათიან წლებში ცნობილმა ინგლისელმა მკვლევარმა მორის ბროქუელმა ძველი ვერსიებისგან სრულიად განსხვავებული, სენსაციური დასკვნა გამოიტანა – განაცხადა, რომ არნოლფინების ნამდვილი პორტრეტი ესპანეთში, ხანძრის დროს განადგურდა, ჩვენთვის ცნობილ ტილოზე კი თავად ფერმწერია გამოსახული მეუღლესთან ერთად. ამ თეორიის განსამტკიცებლად ბროქუელი და მისი მხარდამჭერები ქალბატონი არნოლფინის მარგარიტა ვან ეიკთან – მხატვრის ცოლთან – გარეგნულ მსგავსებას იშველიებენ. მით უმეტეს, რომ მარგარიტა სწორედ ამ დროს ფეხმძიმედ იყო და მალე ვაჟიც შეეძინა, არნოლფინებს კი შვილი არ ჰყოლიათ, ყოველ შემთხვევაში, ამ ფაქტის დამადასტურებელი ცნობები მკვლევარებმა ვერსად მოიძიეს.

იან ვან ეიკის "არნოლფინების წყვილის პორტრეტის" გარშემო არსებულ ყველა ვერსიას დეტალურად "პალიტრა L"-ის მორიგი უნიკალური სერიიდან "მსოფლიოს საუკეთესო მუზეუმებიდან" შეიტყობთ, გარდა ამისა, დეტალურად გაეცნობით მსოფლიოში სახელგანთქმული ლონდონის ეროვნული გალერეის ისტორიასა და მასში დაცული ყველა შედევრის ბიოგრაფიას. ლონდონის ეროვნული გალერეის დათვალიერებისას მიღებულ შთაბეჭდილებებს კლათბურთელი ვლადიმერ ბოისა და ჟურნალისტი გიორგი ისაკაძე გვიზიარებენ:

ვლადიმერ ბოისა, კალათბურთელი: ლონდონის ეროვნული გალერეა იმდენად მასშტაბურია, ერთი დღე მის დასათვალიერებლად საკმარისი ნამდვილად არ გახლავთ . წარმოუდგენელი შთაბეჭდილება დატოვა როგორც თავად შენობამ, ასევე იქ დაცულმა შედევრებმა - მიხარია, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობა ლონდონში გაემგზავროს, ან პირიქით, გეგმავს ლონდონის გალერეის დათვალიერებას, გამომცემლობა აძლევს შანსს გაეცნოს როგორც მისი შექმნის ისტორიას, ასევე იმ ნახატებზე ინფორმაციას, რომელიც წარმოუდგენელი ემოციებით ავსებს დამთვალიერებელს.

გიორგი ისაკაძე, ჟურნალისტი: ნებისმიერ წიგნს აქვს ერთი თვისება - მან უნდა გამოგზაუროს სამყაროში, რომელსაც თავისი შინაარსითა თუ კონტენტით გადმოსცემს. "პალიტრა L"-ის ეს სერია როგორც შინაარსით, ისე ვიზუალურად და ფიქრებით გვამოგზაურებს სხვადასხვა მუზეუმში, ამიტომაც მოუთმენლად ველოდებოდი წიგნის გამოცემას ლონდონის ეროვნულ გალერეაზე, რომლის დათვალიერებისას ასევე ფიქრებითა და შინაარსით წარსულში მოგზაურობ. ახლაც, როდესაც წიგნს ვფურცლავ, მგონია, რომ იქ ვარ. "პალიტრა L"-ს ყოველთვის ნოვაციური მიდგომები აქვს სხვადასხვა საინტერესო ფაქტების გადმოსაცემად. ახლაც გამომცემლობამ შეძლო ბევრისთვის მიუწვდომელი ადგილები ხელშესახები გამხდარიყო მკითხველებისთვის - თუ არ ხართ ნამყოფი ლონდონის ეროვნულ გალერეაში, წიგნის წაკითხვისა და დათვალიერების შემდეგ, თამამად შეგიძლიათ ისაუბროთ იქ დაცულ შედევრებზე, რადგან საამისო ცოდნას "მსოფლიოს საუკეთესო მუზეუმბის" სერია გაძლევთ.

რუსუდან შელია

07 თებერვალი, 2018 წ.
სრულად
გაცვალე მაკულატურა წინებში

წიგნის წარმოებისთვის უამრავი ხე იჭრება, ყოველი მოჭრილი ხე კი ბუნებისთვის დიდი დანაკარგია. თუმცა, ქაღალდის წარმოება მეორეული ქაღალდითაც არის შესაძლებელი, ამიტომ ”პალიტრა მედიამ” ამ პროექტის წამოწყებით რამდენიმე მიზანი დაისახა:

• შევინარჩუნოთ გარემო - უამრავი ქაღალდი , ჟურნალი, გაზეთი, წიგნი და ა.შ. გროვდება სახლში, ბიბლიოთეკებში, რომელიც აღარ გვჭირდება. მეორეული ქაღალდი გადამუშავდება, იქცევა ისევ ქაღალდად და უბრუნდება იმ ბაზარს, რომლისთვისაც ხე უნდა მოიჭრას.
• წიგნის მოყვარულებს მიეცეთ საშუალება გაცვალონ უსარგებლო მაკულატურა მათთვის სასურველ და საინტერესო წიგნებში.

პროექტის ფარგლებში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩააბაროს მაკულატურა(ძველი წიგნები, თაბახის ფურცლები, ჟურნალ-გაზეთები) და სანაცვლოდ ახალი წიგნები მიიღოს. არ ბარდება ( მუყაო,  ცელოფნის ფაილი, ბაინდერი).
ახალი წიგნის მიღებისთვის საჭიროა მინიმუმ 5 კგ მაკულატურა.ცხოველების საყმაწვილო ენციკლოპედია   ცხოველების საყმაწვილო ენციკლოპედია - 6ტ          2 კგ

ცხოველების საყმაწვილო ენციკლოპედია   ცხოველების საყმაწვილო ენციკლოპედია - 7ტ          2 კგ

ცხოველების საყმაწვილო ენციკლოპედია   ცხოველების საყმაწვილო ენციკლოპედია - 8ტ          2 კგ

ცხოველების საყმაწვილო ენციკლოპედია   ცხოველების საყმაწვილო ენციკლოპედია - 9ტ          2 კგ

ჩემი პირველი ლექსები            წიგნი-ჟურნალი - ინდი-მინდი,ფერად-შინდი              2 კგ

ჩემი პირველი ლექსები            წიგნი_ჟურნალი -ღრუბლის საცერი                 2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - კოკროჭინა               2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - წიქარა         2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - სიზმარა      2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - ნახევარქათამა       2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - ნაცარქექია               2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - ხუთკუნჭულა            2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - ჭკუა მაქვს და ფული არა 2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - სამი სიბრძნე            2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - გლეხი, მოლა და ეშმაკი   2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - მეცხვარე    2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - ხელმწიფის დედა 2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - ჭკუამხიარული ცოლები   2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - ვაჭარი და გურული             2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - სოვდაგრის შვილი               2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - ნუ დაკარგავ ძველსა გზასა             2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - დათვი და მელა     2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - მელიის ოინები       2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - პატარა მურია         2 კგ

ჩემი პირველი ბიბლიოთეკა  წიგნი-ჟურნალი - მუჭანახევარი მარილი       2 კგ

----         გასაფერადებელი - ანტისტრესი 1     3 კგ

----         გასაფერადებელი - ანტისტრესი 2     3 კგ

----         გასაფერადებელი - ანტისტრესი 3     3 კგ

----         გასაფერადებელი - ანტისტრესი 5     3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              გრძნეული ფერია (ჩააცვი მოდურად თოჯინებს)      3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ყვავილების პრინცესა (ჩააცვი მოდურად თოჯინებს)              3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              გაზაფხულის პრინცესა (ჩააცვი მოდურად თოჯინებს)           3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჯადოქარი ფერია (ჩააცვი მოდურად თოჯინებს)      3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩაის წვეულება (პრინცესების მოდის შოუ)      3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              რონალდუ-ეუსებიუ (შეკრიბე მსოფლიოს საუკეთესო გუნდი)          3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              რობენი-კრუიფი (შეკრიბე მსოფლიოს საუკეთესო გუნდი) 3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პირლო-მალდინი (შეკრიბე მსოფლიოს საუკეთესო გუნდი)             3 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ნეიმარი-პელე (შეკრიბე მსოფლიოს საუკეთესო გუნდი)     3 კგ

 

დეტექტივი       გიორგი კეკელიძე - სიკვდილი პიცერიაში    4 კგ

დეტექტივი       გიორგი კეკელიძე - მურმანის სევდა 4 კგ

დეტექტივი       გიორგი კეკელიძე - ანასტასიას ზარი               4 კგ

დეტექტივი       გიორგი კეკელიძე - საყურე    4 კგ

დეტექტივი       გიორგი კეკელიძე - გოგლი-მოგლი                4 კგ

ლურჯი ოკეანე               ბიზნეს გენია - სტივ ჯობსი        4 კგ

ლურჯი ოკეანე               ბიზნეს გენია - მარკ ცუკერბერგი         4 კგ

ლურჯი ოკეანე               ბიზნეს გენია - უოლტ დისნეი 4 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              გოჭი პეპა - მაგნიტი     4 კგ

1 - მოთხრობა აკაკი წერეთელი - სამგვარი სიყვარული       5 კგ

1 - მოთხრობა ალექსანდრ კუპრინი - ძოწის სამაჯური           5 კგ

1 - მოთხრობა ალექსანდრე ყაზბეგი - ელეონორა  5 კგ

1 - მოთხრობა ართურ კონან დოილი - საზღვაო ხელშეკრულება 5 კგ

1 - მოთხრობა გიდე მოპასანი - ფუნთუშა       5 კგ

1 - მოთხრობა დავით კლდიაშვილი - მსხვერპლი    5 კგ

1 - მოთხრობა ფიოდორ დოსტოევსკი - თვინიერი  5 კგ

1 - მოთხრობა ერიკ-ემანუელ შმიტი - გამოჯანმრთელება   5 კგ

1 - მოთხრობა ერიკ-ემანუელ შმიტი - მაკულატურა 5 კგ

1 - მოთხრობა ვაჟა-ფშაველა - დიდებული საჩუქარი             5 კგ

1 - მოთხრობა ვაჟა-ფშაველა - ცრუპენტელა აღმზრდელი                5 კგ

1 - მოთხრობა თომას მანი - მარიო და ჯადოქარი    5 კგ

1 - მოთხრობა ლევ ტოლსტოი - კავკასიის ტყვე        5 კგ

1 - მოთხრობა ლევ ტოლსტოი - ჩამოქვეითებული 5 კგ

1 - მოთხრობა მიგელ დე უნამუნო - წმინდა მანუელ სათნო, წამებული        5 კგ

1 - მოთხრობა მიხაილ ბულგაკოვი - ეშმაკეულნი     5 კგ

1 - მოთხრობა მიხეილ ჯავახიშვილი - მუსუსი               5 კგ

1 - მოთხრობა ნიკო ლორთქიფანიძე  - რაინდები    5 კგ

1 - მოთხრობა ონორე დე ბალზაკი - წითელი სასტუმრო     5 კგ

1 - მოთხრობა ოსკარ უაილდი - ქანთერვილის მოჩვენება  5 კგ

1 - მოთხრობა რიუნოსკე აკუტაგავა - ჯადოქარი       5 კგ

1 - მოთხრობა სტივენ კინგი - ბალადა მოქნილ ტყვიაზე       5 კგ

1 - მოთხრობა სტივენ კინგი - მაიმუნი                5 კგ

1 - მოთხრობა სტივენ კინგი - მისის ტოდის მოკლე გზა          5 კგ

1 - მოთხრობა ფრანც კაფკა - გამასწორებელ კოლონიაში                5 კგ

1 - მოთხრობა ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი - ბენჯამინ ბატონის უცნაური ამბავი 5 კგ

1 - მოთხრობა ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი - სანაპიროს მეკობრე              5 კგ

1 - მოთხრობა შტეფან ცვაიგი - უცნობი ქალის წერილი        5 კგ

1 - მოთხრობა შტეფან ცვაიგი - ფანტასტიკური ღამე              5 კგ

1 - მოთხრობა ჩარლზ დიკენსი - წერილი უკაცრიელი კუნძულიდან             5 კგ

1 - მოთხრობა ჯეკ ლონდონი - თამაში            5 კგ

1 - მოთხრობა ჰოვარდ ლავკრაფტი - უცხო სამყაროს ფერი            5 კგ

პროზის საგანძური      ედიშერ ყიფიანი - ცაში ასროლილი ქუდები                6 კგ

პროზის საგანძური      ლავრენტი არდაზიანი - სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი               6 კგ

პროზის საგანძური      მერაბ ელიოზიშვილი - ბებერი მეზურნეები  6 კგ

პროზის საგანძური      კონდრატე თათაროშვილი - უიარაღო          6 კგ

პროზის საგანძური      დემნა შენგელაია - ბათა ქიქია              6 კგ

პროზის საგანძური      ვაჟა გიგაშვილი - ერთი ვინმე ყაფლანიშვილი           6 კგ

 

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - დინოზავრები          7 კგ

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - პლანეტა დედამიწა              7 კგ

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - ფრინველები            7 კგ

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - რეპტილიები            7 კგ

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - თევზები და ამფიბიები        7 კგ

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - მწერები და უხერხემლოები            7 კგ

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - ფლორა      7 კგ

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - ზღვები და ოკეანეები          7 კგ

შემეცნებითი    ჩემი პირველი ენციკლოპედია - ვულკანები და მიწისძვრები             7 კგ

----         არტ თერაპია 1              10 კგ

----         არტ თერაპია 2              10 კგ

----         არტ თერაპია 3              10 კგ

----         არტ თერაპია 4              10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა ცას წერილს უგზავნის            10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა ბაკურიანში  10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა, ზაზუნა და თეთრი კატა       10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა ზოოპარკში 10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა გუნდას ცხვირი დაეკარგა   10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა გუნდამ ცხვირი იპოვა            10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა დაირეკა სკოლის ზარი        10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა თოვლის გუნდა ბიბლიოთეკაში     10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა - თოვლის დედოფალი       10 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა ექსკურსიაზე                10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პირველი სიტყვების ყუთი - ცხოველები          10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პირველი სიტყვების ყუთი - საკვები    10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პირველი სიტყვების ყუთი - ფერები   10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პირველი სიტყვების ყუთი - ციფრები                10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              რიცხვები, ფერები, ფიგურები - შევისწავლოთ ხალისით     10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ანბანი და პირველი სიტყვები - შევისწავლოთ ხალისით      10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ვისწავლოთ წერა (ქართული ანბანი)              10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ვისწავლოთ წერა (ინგლისური ანბანი)           10 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ვისწავლოთ წერა (მათემატიკა)          10 კგ

სასაცილო ამბები         ნოსტრათაგვუსის მისტიკური ხელნაწერი - ულვაშიანი საიდუმლოებები - სტილტონი ჯერონიმო        10 კგ

სასაცილო ამბები         ყველისფერი ფურგონი - ექსტრათაგვური თავგადასავლები - სტილტონი ჯერონიმო     10 კგ

სასაცილო ამბები         თათები შორს ჩემგან, თვითმარქვიავ! -ექსტრათაგვური თავგადასავლები - სტილტონი ჯერონიმო        10 კგ

სასაცილო ამბები         დაკარგული განძის საიდუმლო - ულვაშიანი საიდუმლოებები - სტილტონი ჯერონიმო   10 კგ

სასაცილო ამბები         მეტროს მოჩვენება - ულვაშიანი საიდუმლოებები - სტილტონი ჯერონიმო              10 კგ

სასაცილო ამბები         ოთხი თაგვი უდაბურ ჯუნგლებში - ჯერონიმო სტილტონი  10 კგ

სასაცილო ამბები         სიყვარული თაგვფორდის სცენაზე - ტეა სტილტონი             10 კგ

სასაცილო ამბები         კოლეტის საიდუმლო დღიური - ტეა სტილტონი     10 კგ

ჩემი რჩეული   იოსებ გრიშაშვილი - ტომი 1  12 კგ

ჩემი რჩეული   იოსებ გრიშაშვილი - ტომი 2  12 კგ

ჩემი რჩეული   იოსებ გრიშაშვილი - ტომი 3  12 კგ

ჩემი რჩეული   თამაზ ჭილაძე - ტომი 1             12 კგ

ჩემი რჩეული   თამაზ ჭილაძე - ტომი 2             12 კგ

ჩემი რჩეული   თამაზ ჭილაძე - ტომი 3             12 კგ

ჩემი რჩეული   თამაზ ჭილაძე - ტომი 5             12 კგ

ჩემი რჩეული   გურამ რჩეულიშვილი - ტომი 2            12 კგ

ჩემი რჩეული   გურამ რჩეულიშვილი - ტომი 3            12 კგ

ჩემი რჩეული   გურამ რჩეულიშვილი - ტომი 4            12 კგ

ჩემი რჩეული   გურამ რჩეულიშვილი - ტომი 5            12 კგ

ჩემი რჩეული   გურამ რჩეულიშვილი - ტომი 6            12 კგ

 

თაიმი   (თაიმი) - დიდი ომიდან დიდ დეპრესიამდე  15 კგ

თაიმი   (თაიმი) - ფაშიზმი         15 კგ

თაიმი   (თაიმი) - რუსეთის რევოლუცია და სსრკ       15 კგ

თაიმი   (თაიმი) - მეორე მსოფლიო ომი          15 კგ

თაიმი   (თაიმი) - დეკოლონიზაცია     15 კგ

თაიმი   (თაიმი) - ცივი ომი        15 კგ

თაიმი   (თაიმი) - ისრაელი და აღმოსავლეთი             15 კგ

თაიმი   (თაიმი) - კონსერვატიული რევოლუცია         15 კგ

ვინქსი - მეგობრები      18 კგ

ვინქსი - ფერიის გული               18 კგ

ვინქსი - მეგობრობა მაგიაა     18 კგ

ვინქსი - შერიგება          18 კგ

ვინქსი - გული არასოდეს ცდება          18 კგ

ვინქსი - ჯადოსნური ფერიები (გასაფერადებელი)  18 კგ

ვინქსი - სუპერმოდური (გასაფერადებელი)                18 კგ

ვინქსი - სტილი და გართობა (სტიკერები და აქტივობები)  18 კგ

ვინქსი - მოდა და მაგია (სტიკერები და აქტივობები)               18 კგ

ვინქსი - ჩემი მოდური ჩანთა  18 კგ

ვინქსი - ჩემი ჯადოსნური ჩანთა           18 კგ

ვინქსი - ვინქსის თოჯინა            18 კგ

ვინქსი - თოჯინა სირენიქსი     18 კგ

მოსწავლის არჩევანი I კლასიდან - თოვლის გუნდას ამბები - ჯანაშია გულეური   18 კგ

მოსწავლის არჩევანი I კლასიდან - კიკის თავგადასავალი - თამარი ფხაკაძე         18 კგ

მოსწავლის არჩევანი I კლასიდან - ლექსები - ნოდარ დუმბაძე        18 კგ

მოსწავლის არჩევანი I კლასიდან - ქართული ხალხური ზღაპრები              18 კგ

მოსწავლის არჩევანი II-III კლასიდან - ზღაპრები - შარლ პერო      18 კგ

მოსწავლის არჩევანი II-III კლასიდან - ზღაპრები - ძმები გრიმები   18 კგ

მოსწავლის არჩევანი II-III კლასიდან - თოვლის დედოფალი და სხვა ზღაპრები  - ჰანს კრისტიან ანდერსენი   18 კგ

მოსწავლის არჩევანი II-III კლასიდან - იგავ-არაკები - ეზოპე ლაფონტენი ორბელიანი   18 კგ

მოსწავლის არჩევანი IV-V კლასიდან - მოთხრობები - გოდერძი ჩოხელი                18 კგ

მოსწავლის არჩევანი IV-V კლასიდან - პატარა ქალაქის ზღაპრები - გურამ პეტრიაშვილი             18 კგ

მოსწავლის არჩევანი IV-V კლასიდან - სათავგადასავლო ამბები   18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VIII-IX კლასიდან - ბასკერვილების ძაღლი - ართურ კონან დოილი             18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VIII-IX კლასიდან - თეთრი ბაირაღები - ნოდარ დუმბაძე      18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VIII-IX კლასიდან - თეთრი ეშვი - ჯეკ ლონდონი        18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VIII-IX კლასიდან - მოთხრობები - ო. ჰენრი  18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VI-VII კლასიდან - პატარა პრინცი - ანტუან დე სენტ ეგზიუპერი        18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VI-VII კლასიდან - 80 000 კილომეტრი წყალქვეშ - ჟიულ ვერნი        18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VI-VII კლასიდან - ბიძია ტომის ქოხი - ჰარიეტ ბიჩერ სტოუ 18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VI-VII კლასიდან - განძის კუნძული - რობერტ ლუის სტივენსონი     18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VI-VII კლასიდან - თხუთმეტი წლის კაპიტანი - ჟიულ ვერნი                18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VI-VII კლასიდან - მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი - ნოდარ დუმბაძე          18 კგ

მოსწავლის არჩევანი VI-VII კლასიდან - ტომ სოიერის თავგადასავალი - მარკ ტვენი        18 კგ

მოსწავლის არჩევანი X+ კლასიდან - კაცია-ადამიანი - ილია ჭავჭავაძე       18 კგ

მოსწავლის არჩევანი X+ კლასიდან - მერე რა, რომ სველია, სველია იასამანი - ლაშა თაბუკაშვილი       18 კგ

მოსწავლის არჩევანი X+ კლასიდან - სამანიშვილის დედინაცვალი - დავით კლდიაშვილი            18 კგ

მოსწავლის არჩევანი X+ კლასიდან - ჯაყოს ხიზნები - მიხეილ ჯავახიშვილი             18 კგ

 

მხატვრული ლიტერატურა    სიბრძნე სიცრუის - ტორესა მოსი        18 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    მე / შენ ქრისტე ხარ - ტორესა მოსი   18 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    მესამე ნაპირი - ლუკა ბაქანიძე             18 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    ლაზარე - ოთარ ჯირკვალიშვილი    18 კგ

 

საბავშვო-საყმაწვილო              პატარა წიგნების ყუთი-ცხოველები   18 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პატარა წიგნების ყუთი - ფერები          18 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პატარა წიგნების ყუთი-რიცხვები         18 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პატარა წიგნების ყუთი-სიტყვები          18 კგ

 

საბავშვო-საყმაწვილო              სახალისო წიგნები ცხოველებზე - ბოჩოლა  ბოჩო   18 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              სახალისო წიგნები ცხოველებზე - ფისუნია  კიტი       18 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              სახალისო წიგნები ცხოველებზე - ლეკვი  ხალიანა  18 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              სახალისო წიგნები ცხოველებზე -  ბაჭია  ბობი            18 კგ

 

ფაზლებიანი წიგნები  ააწყვე პაზლი - კომბლე            18 კგ

ფაზლებიანი წიგნები  ააწყვე პაზლი - წიქარა               18 კგ

ფაზლებიანი წიგნები  ააწყვე პაზლი - ნაცარქექია     18 კგ

ფაზლებიანი წიგნები  ააწყვე პაზლი - რწყილი და ჭიანჭველა           18 კგ

 

კულინარია      მსოფლიო კულინარია-3 ტომი არგენტინული სამზარეულო           18 კგ

კულინარია      მსოფლიო კულინარია-4 ტომი ჩინური სამზარეულო           18 კგ

კულინარია      მსოფლიო კულინარია-5 ტომი ფრანგული სამზარეულო  18 კგ

კულინარია      მსოფლიო კულინარია-6 ტომი იაპონური სამზარეულო     18 კგ

კულინარია      მსოფლიო კულინარია-7 ტომი ავსტრიულ-გერმანული      18 კგ

კულინარია      მსოფლიო კულინარია-9 ტომი არაბული სამზარეულო      18 კგ

 

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-1 ტომი ჯონ აპდაიკი ტომი ბაჭია გაიქეცი 20          18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-2 ტომი ჯონ აპდაიკი ბაჭია დაბრუნდა 21                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-3 ტომი ჯონ აპდაიკი ბაჭია გამდიდრდა 22            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-4 ტომი ჯონ აპდაიკი ბაჭია ისვენებს 23      18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-5 ტომი ჯონ აპდაიკი ბაჭია ისვენებს 24      18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-1 ტომი მაინ რიდი შორეულ პერიებში ტყის ბიჭები 25     18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-2 ტომი მაინ რიდი ჭაბუკი მონადირეები, ჟირაფებზე მონადირენი 26              18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-3 ტომი მაინ რიდი თეთრი ბელადი 27     18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-4 ტომი მაინ რიდი კვარტერონი ქალი, პატარა ზღვის მგელი 28           18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-1 ტომი კურტ ვონეგუტი - ჟამთაძვრა 40  18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-2 ტომი კურტ ვონეგუტი - გალაპაგოსი 41              18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-3 ტომი კურტ ვონეგუტი - სათუთუნე ბაგომბოდან 42      18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-4 ტომი კურტ ვონეგუტი - ფოკუს-პოკუსი 43          18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-1 ტომი რობერტ ლუის სტივენსონი - განძის კუნძული 44                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-2ტომი რობერტ ლუის სტივენსონი - შავი ისარი 45           18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-3 ტომი რობერტ ლუის სტივენსონი - ბატონი ბალანტრე 46                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-4 ტომი რობერტ ლუის სტივენსონი - ხომალდის საიდუმლო 47 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 1 ტომი სტივენ კინგი ნათება 63    18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 2 ტომი სტივენ კინგი ექიმი ძილი 64           18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 3 ტომი სტივენ კინგი ჩონჩხების გუნდი 65              18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 4 ტომი სტივენ კინგი ჩონჩხების გუნდი 66              18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 5 ტომი სტივენ კინგი გუმბათის ქვეშ 67    18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 6 ტომი სტივენ კინგი გუმბათის ქვეშ 68    18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 7 ტომი სტივენ კინგი გუმბათის ქვეშ 69    18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 1 ტომი ჩარლზ დიკენსი  70            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 2 ტომი ჩარლზ დიკენსი  71            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 3 ტომი ჩარლზ დიკენსი  72            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 4 ტომი ჩარლზ დიკენსი 73             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 5 ტომი ჩარლზ დიკენსი 74             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 6 ტომი ჩარლზ დიკენსი 75             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 1 ტომი მარიო პიუზო 77   18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 2 ტომი მარიო პიუზო  78  18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 3 ტომი მარიო პიუზო  79  18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 4 ტომი მარიო პიუზო  80  18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 5 ტომი მარიო პიუზო  81  18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 6 ტომი მარიო პიუზო  82  18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 1 ტომი რემარკი დასავლეთის ფრონტი უცვლელია 93                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 2 ტომი რემარკი დაბრუნება 94   18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 3 ტომი რემარკი ტრიუმფალური თაღი 95           18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 4 ტომი რემარკი ტრიუმფალური თაღი 96           18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 5 ტომი რემარკი ჟამი სიცოცხლისა და ჟამი სიკვდილის 97                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 6 ტომი რემარკი შავი ობელისკი 98          18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო- 7 ტომი რემარკი შავი ობელისკი 99          18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-1 ტ თომას მანი ლოტე ვაიმარში 107         18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-2 ტ თომას მანი ბუნდებროკები 108            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-3 ტ თომას მანი ბუნდებროკები 109            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-4 ტ თომას მანი მოთხრობები 110                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-6 ტ  ჯადოსნური მთა თომას მანი 112         18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-7 ტ ჯადოსნური მთა თომას მანი 113          18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-1 ტ ტოლკინი სილმარილიონი 129            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-2 ტ ტოლკინი ჰობიტი 130                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-3 ტ ტოლკინი ბეჭდების მბრძანებელი წიგ.1(ნაწ1) 131     18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-4 ტ ტოლკინი ბეჭდების მბრძანებელი წიგნი1 ნაწ2 132    18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-5 ტ ტოლკინი ბეჭდების მბრძანებელი წიგნი2 133              18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო-6 ტ ტოლკინი ბეჭდების მბრძანებელი წიგნი 3 134             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. ოსკარ უაილდი 150   18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. ოსკარ უაილდი 151   18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. გი დე მოპასანი 152    18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. გი დე მოპასანი 153    18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. გი დე მოპასანი 154    18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. მარკ ტვენი 155             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. მარკ ტვენი 156             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. მარკ ტვენი 157             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. მარგარეტ მიჩელი ქარწაღებულნი ნაწ.1 173             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. მარგარეტ მიჩელი ქარწაღებულნი ნაწ.2 174             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. მარგარეტ მიჩელი ქარწაღებულნი ნაწ.3 175             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 4ტ. მარგარეტ მიჩელი ქარწაღებულნი ნაწ.4 176             18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. თეოდორ დრაიზერი ჯენი გერჰარდტი 185                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. თეოდორ დრაიზერი ფინანსისტი 1ნაწ. 186                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. თეოდორ დრაიზერი ფინანსისტი 2ნაწ. 187                18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 4ტ. თეოდორ დრაიზერი და კერი 188   18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. სერვანტესი დონ კიხოტი 189               18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. სერვანტესი დონ კიხოტი 190               18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. სერვანტესი დონ კიხოტი 191               18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 4ტ. სერვანტესი სამოძღვრებო ნოველები ნაწ1 192        18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 5ტ. სერვანტესი სამოძღვრებო ნოველები ნაწ2 193        18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. კუპერი უკანასკნელი მოჰიკანი 194  18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. კუპერი პიონერები 195            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. კუპერი ნადირთმჟლეტი ნაწ1 196     18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 4ტ. კუპერი ნადირთმჟლეტი ნაწ2 197     18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 5ტ. კუპერი ჯაშუში 198      18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 6ტ. კუპერი წითელი კორსარი 199            18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. ფოლკნერი დროშები მტვერში 200 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. ფოლკნერი აბესალომ,აბესალომ! 201        18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. ფოლკნერი სოფელი 202      18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 4ტ. ფოლკნერი სოფელი  203     18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 5ტ. ფოლკნერი სასახლე 204       18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 6ტ. ფოლკნერი გამტაცებელნი 205         18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. სკოტი აივეჰო 206       18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. სკოტი რობ როი 207 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. შექსპირი 208 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. შექსპირი 209 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. შექსპირი 210 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 1ტ. სიმენონი 211 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 2ტ. სიმენონი 212 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 3ტ. სიმენონი 213 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 4ტ. სიმენონი 214 18 კგ

ჩემი რჩეული მსოფლიო         ჩემი რჩეული მსოფლიო - 5ტ. სიმენონი 215 18 კგ

დისნეი                Disney princess - გასაფერადებელი    20 კგ

დისნეი                Disney cars - გასაფერადებელი             20 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ფერიების სამკაულები (სახალისო წიგნი სტიკერებით)         20 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პრინცესების სამკაულები (სახალისო წიგნი სტიკერებით)   20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   1 ტ მსოფლიო კლასიკა - ჩარლს დიკენსი (ორენოვანი)      20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   3 ტ მსოფლიო კლასიკა - ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი (ორენოვანი)        20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   4 ტ მსოფლიო კლასიკა - ჯეიმს ჯოისი (ორენოვანი)                20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   5 ტ მსოფლიო კლასიკა - ჰერმან მელვილი (ორენოვანი)   20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   6 ტ მსოფლიო კლასიკა -ედგარ ალან პო (ორენოვანი)       20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   7 ტ მსოფლიო კლასიკა - რობერტ ლუის სტივენსონი (ორენოვანი)             20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   8 ტ მსოფლიო კლასიკა - რადიარდ კიპლინგი (ორენოვანი)            20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   9 ტ მსოფლიო კლასიკა - ბრემ სტოკერი (ორენოვანი)         20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   10 ტ მსოფლიო კლასიკა - მარკ ტვენი (ორენოვანი)               20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   11 ტ მსოფლიო კლასიკა - ოსკარ უაილდი (ორენოვანი)    20 კგ

მსოფლიო კლასიკა   12 ტ მსოფლიო კლასიკა - ვირჯინია ვულფი (ორენოვანი) 20 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    ცხოველების ფერმა - ჯორჯ ორუელი              20 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    კრეატორის დღიური 20 კგ

----         სათვალე VR (ყუთით) 25 კგ

დეტექტივი       აგატა კრისტი 1ტ (დეტექტივები)         25 კგ

დეტექტივი       აგატა კრისტი 2ტ (დეტექტივები)         25 კგ

დეტექტივი       აგატა კრისტი 3ტ (დეტექტივები)         25 კგ

დეტექტივი       აგატა კრისტი 4ტ (დეტექტივები)         25 კგ

50 პერსონა       ქრისტეფორე კოლუმბი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 1)      25 კგ

50 პერსონა       უინსტონ ჩერჩილი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 2)  25 კგ

50 პერსონა       ალექსანდრე მაკედონელი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 3)               25 კგ

50 პერსონა       სერვანტესი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 4)  25 კგ

50 პერსონა       სტალინი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 5)       25 კგ

50 პერსონა       ელვის პრესლი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 6)         25 კგ

50 პერსონა       ჩარლი ჩაპლინი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 7)       25 კგ

50 პერსონა       ჩე გევარა - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 8)      25 კგ

50 პერსონა       ნაპოლეონი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 9)                25 კგ

50 პერსონა       რონალდ რეიგანი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 10)                25 კგ

50 პერსონა       და ვინჩი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 11)      25 კგ

50 პერსონა       იულუს კეისარი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 12)       25 კგ

50 პერსონა       ალბერტ აინშტაინი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 13)               25 კგ

50 პერსონა       რიჩარდ ლომგული - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 14)             25 კგ

50 პერსონა       უოლტ დისნეი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 15)         25 კგ

50 პერსონა       ლენინი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 16)        25 კგ

50 პერსონა       ჟანა დარკი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 17)               25 კგ

50 პერსონა       ფიდელ კასტრო - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 18)    25 კგ

50 პერსონა       კარდინალი რიშელიე - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 19)        25 კგ

50 პერსონა       ჰანიბალი - 50 პერსონა (მათ შექმნეს ისტორია 20)    25 კგ

თანამედროვე რუსული ბესტსელერი             სამი ცუკერბრინის სიყვარული - ვიკტორ პელევინი                25 კგ

თანამედროვე რუსული ბესტსელერი             აკვარიუმი - ვიკტორ სუვოროვი          25 კგ

თანამედროვე რუსული ბესტსელერი             პეტრუშკას სინდრომი - დინა რუბინა                25 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    სამი ქართული ამბავი - გიორგი კალანდია  25 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    მოსამსახურე - ქეთრინ სთოქეთი რბ.ყდა      25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 1ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 2ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 3ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 4ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 5ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 6ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 7ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 8ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 9ტ            25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 10ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 11ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 12ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 13ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 14ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 15ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 16ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 17ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 18ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 19ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 20ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 21ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 22ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 23ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 24ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 25ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 26ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 27ტ          25 კგ

თვენი-კარიბჭე               წიგნი - თვენი 28ტ          25 კგ

ლიბერკიდსი  პრინცესების აკადემია - შენონ ჰეილი              27 კგ

ლიბერკიდსი  პრინცესების აკადემია (ქვის სასახლე) - შენონ ჰეილი            27 კგ

ლიბერკიდსი  სატვირთოს გამტაცებლები - ტერი პრეტჩეტი            27 კგ

ლიბერკიდსი  მიწის მთხრელები - ტერი პრეტჩეტი 27 კგ

ლიბერკიდსი  საძაგელი მამიდა - დევიდ უოლიამსი              27 კგ

ლიბერკიდსი  ადამიანი კონტროლერი - დევიდ ბედიელი                27 კგ

ლიბერკიდსი  მფრინავი ბაბუა, ჯეკი და მათი თავგადასავალი - დევიდ უოლიამსი             27 კგ

ლიბერკიდსი  საუკეთესო პენალტი -  ბერელო & მორალი               27 კგ

ლიბერკიდსი  ოცნება თამაშგარე მდგომარეობაში -  ბერელო & მორალი             27 კგ

ლიბერკიდსი  შერლოკი, ლუპენი და მე (ოპერის ბოლო აქტი) - ირენ ადლერი   27 კგ

ლიბერკიდსი  ნანადირევი - მეგი სტივოთერი            27 კგ

ლურჯი ოკეანე               ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე & ბარბარა ფინდელი ჩენქი          27 კგ

ლურჯი ოკეანე               რეკლამა მარტივად - გერი დალი     27 კგ

ლურჯი ოკეანე               მართვა მარტივად - ბობ ნელსონი    27 კგ

ლურჯი ოკეანე               სამუშაოს ძებნა მარტივად - მაქს მესმერი       27 კგ

ლურჯი ოკეანე               პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი 27 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ფერმა მოძრავი ნახატებით    27 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ოკეანე მოძრავი ნახატებით   27 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ზოოპარკი მოძრავი ნახატებით           27 კგ

 

ნამდვილი დეტექტივი               მალტის შევარდენი - დეშილ ჰემეთი                28 კგ

ნამდვილი დეტექტივი               შიში - როს მაკდონალდი        28 კგ

ნამდვილი დეტექტივი               წყლის ფორმა-ანდრეა კამილერი    28 კგ

 

ლიბერთინს     წიგნის ქურდი - დღიური          27 კგ

ლიბერთინს     ცეცხლით გამოცდა - ჯეიმზ დაშნერი 27 კგ

ლიბერთინს     სიკვდილით განკურნება - ჯეიმზ დაშნერი      27 კგ

ლიბერთინს     განადგურების ბრძანება - ჯეიმზ დაშნერი      27 კგ

ლიბერთინს     გიკი გოგო (მოდელობისთვის შეუფერებელი) - ჰოლი სმეილი       27 კგ

ლიბერთინს     გიკი გოგო (ყველაზე ფოტოგენური) - ჰოლი სმეილი            27 კგ

ლიბერთინს     გიკი გოგო (ყველაფერი რაც ბრწყინავს) - ჰოლი სმეილი   27 კგ

ლიბერთინს     სად წავიდა - გეილ ფორმანის              27 კგ

ლიბერთინს     მე აქ ვიყავი - გეილ ფორმანი                27 კგ

ლიბერთინს     PlayList-ის საიდუმლო - მიშელ ფალკოფი     27 კგ

ლიბერთინს     გამღები - ლუის ლოური          27 კგ

ლიბერთინს     ლურჯის ძიება - ლუის ლოური             27 კგ

ლიბერთინს     წიგნი ლიბერთინს შიკრიკი - ლუის ლოური                 27 კგ

ლიბერთინს     ლეგენდა - მერი ლუ   27 კგ

ლიბერთინს     გენიოსი - მერი ლუ      27 კგ

ლიბერთინს     გამარჯვებული - მერი ლუ       27 კგ

ლიბერთინს     მე, ერლი და მომაკვდავი გოგონა - ჯესი ენდრიუსი 27 კგ

ლიბერთინს     წყლის საიდუმლო - ემი იტერანტა     27 კგ

ლიბერთინს     ნაქსოვი ქუჩების ქალაქი - ემი იტერანტა        27 კგ

ლიბერთინს     რუხ ჩრდილებს შორის - რუტა სეპეტისი        27 კგ

ლიბერთინს     ორეული - კეთი მაკფეილი    27 კგ

ლიბერთინს     გაიქეცი - ბეკა ფიცპატრიკი     27 კგ

ლიბერთინს     ბუნებრივები - ჯენიფერ ლინ ბარნსი 27 კგ

ლიბერთინს     პანდემონიუმი - ლორენ ოლივერი   27 კგ

ლიბერთინს     რეკვიემი - ლორენ ოლივერი              30 კგ

ლიბერთინს     ონლაინგოგო - ზოი საგი         27 კგ

ლიბერთინს     ონლაინგოგო (საგასტროლო ტურნე) - ზოი საგი    30 კგ

ლიბერთინს     წიგნის ქურდი - მარკუს ზუზაკის           30 კგ

ლიბერთინს     ელინორი & პარკი - რეინბოუ რაუელი           30 კგ

ლიბერთინს     პირველი მოთამაშე, მოემზადე! - ერნესტ კლაინი   30 კგ

ლიბერთინს     ფანგოგო - რეინბოუ რაუელი              30 კგ

ლიბერთინს     ჩელენჯერის უფსკრული - ნილ შუსტერმანი                30 კგ

ლიბერთინს     ნაპერწკალი ფერფლში - საბა ტაჰირი            30 კგ

ლიბერთინს     მე გაჩუქებ მზეს - ჯენდი ნელსონი        30 კგ

ლიბერთინს     სიყვარულისა და სიკვდილის თამაში - მართა ბროკენბრო               30 კგ

ლიბერთინს     ბოროტი მოდის - რეი ბრედბერი       30 კგ

ლიბერთინს     სინდერი (მთვარის ქრონიკა) - მერისა მეიერი            30 კგ

ლიბერთინს     სკარლეტი (მთვარის ქრონიკა) - მერისა მეიერი       30 კგ

ლიბერთინს     ქრესი (მთვარის ქრონიკა) - მერისა მეიერი  30 კგ

ლიბერთინს     ასეული - კეს მორგანი               30 კგ

ლიბერთინს     ასეული (21-ე დღე) - კეს მორგანი       30 კგ

ლიბერთინს     ერთადერთი - კირა კასი          30 კგ

ლიბერთინს     ელიტა - კირა კასი       30 კგ

ლიბერთინს     უსასრულო ზღვა - რიკ იანსი 30 კგ

ლიბერთინს     უკანასკნელი ვარსკვლავი - რიკ იანსი             30 კგ

ლიბერთინს     შუშის ტახტი - სარა ჯ. მაასი     30 კგ

 

დისნეი                Disney frozen - სუსხიანი ზამთრის ამბავი         30 კგ

დისნეი                Disney frozen - ყინულის სამეფოს ამბავი         30 კგ

ჩვენი ეპოქა-20 წელი  საქართველო 1991-1999 წწ  1 ტომი (ჩვენი ეპოქა-20 წელი)  30 კგ

ჩვენი ეპოქა-20 წელი  საქართველო 2000-2003 წწ  2 ტომი (ჩვენი ეპოქა-20 წელი)  30 კგ

ჩვენი ეპოქა-20 წელი  საქართველო 2004-2007 წწ  3 ტომი (ჩვენი ეპოქა-20 წელი)  30 კგ

ჩვენი ეპოქა-20 წელი  საქართველო 08.08.08 4 ტომი (ჩვენი ეპოქა-20 წელი)             30 კგ

ჩვენი ეპოქა-20 წელი  საქართველო 2009-2014 5 ტომი (ჩვენი ეპოქა-20 წელი)         30 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - ბოტიჩელი               35 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - მანე              35 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - ლოტრეკი               35 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - დიურერი 35 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - ბოსხი          35 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - პისარო      35 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - სეზანი         35 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - ველასკესი               35 კგ

დიდი მხატვრები           დიდი მხატვრები - რუბენსი     35 კგ

 

49 წიგნი              49 წიგნი - 2ტ. - ბრემ სტოკერი - დრაკულა     35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 3ტ. - უილიამ შექსპირი - ოტელო   35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 4ტ. - დანიელ დეფო - რობინზონ კრუზო 35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 5ტ. - ფიოდორ დოსტოევსკი - ეშმაკნი ნაწ.1            35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 5ტ. - ფიოდორ დოსტოევსკი - ეშმაკნი ნაწ.2            35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 7ტ. - სტივენ კინგი - უიმედოთა ქალაქი      35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 8ტ. - ალექსანდრე დიუმა - გრაფი მონტე კრისტო              35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 9ტ. - კარლოს ფუენტესი - არტემიო კრუსის სიკვდილ      35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 10ტ. -  ალფრედ დობლინი - ბერლინი ალექსანდერპლატცი     35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 11ტ. - რობერტ ლუის სტივენსონი - განძის კუნძული          35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 12ტ. - სალმან რუშდი - შუაღამის შვილები                35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 14ტ. - ფრანსუა რაბლე - გარგანტუა და პანტაგრუელი ნაწ.1        35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 14ტ. - ფრანსუა რაბლე - გარგანტუა და პანტაგრუელი ნაწ.2        35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 16ტ. -  ჯონ აპდაიკი - ისთვიქელი ალქაჯები             35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 17ტ. - იუსტაინ გორდერი - ფორთოხლის გოგონა             35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 18ტ. - ჯონათან სვიფტი - გულივერის თავგადასავალი    35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 19ტ. - დავით გურამიშვილი - დავითიანი   35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 20ტ. -  მორისონი - საყვარელი        35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 21ტ.  ჰერმან მელვილი - მობი დიკი ნაწ.1  35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 21ტ.  ჰერმან მელვილი - მობი დიკი ნაწ.2  35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 24ტ. - მერი შელი - ფრანკენშტაინი               35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 25ტ. -  ჯეიმს ფენიმორ კუპერი - უკანასკნელი მოჰიკანი    35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 26ტ. - ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი - სასტუმრო რიცისოდენა ალმასი; დიდი გეტსბი  35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 27ტ. -  თომას მანი - ლოტე ვაიმარში           35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 28ტ. -  მარკ ტვენი - ჰეკლბერ ფინის თავგადასავალი       35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 29ტ. - მიხეილ ჯავახიშვილი - ჯაყოს ხიზნები; თეთრი საყელო      35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 30ტ.  მარგარეტ მიჩელი - ქარწაღებულნი ნაწ.1    35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 31ტ. - ე.თ.ა ჰოფმანი  - კატა მურის ცხოვრებისეული ფილოსოფია          35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 32ტ. - ვლადიმერ ნაბუკოვი - ლუჟინის დაცვა        35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 34ტ. - ჟოზე სარამაგო - სიბრმავე  35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 35ტ. - ჰერბერტ უელსი - სამყაროთა ომი დროის მანქანა               35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 36ტ. - ჯეკ კერვუაკი - დიდი სური მიწისქვეშელები                35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 37ტ. - მარიო პიუზო - სიცილიელი 35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 38ტ. - ჯეიმზ ჯოისი - დუბლინელები              35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 39ტ. - ლევ ტოლსტოი - აღდგომა 35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 40ტ. ჯ.რ.რ ტოლკინი - ჰობიტი        35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 41ტ. - აგათა კრისტი - მრუდე სახლი; და აღარავინ დარჩა            35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 44ტ. - უილიამ ფოლკნერი - აბესალომ, აბესალომ!          35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 45ტ. - უოლტერ სკოტი - აივენჰო   35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 46ტ. - სელმა ლაგერლოფი - ლიოვენშოლდების ბეჭედი (ნაწ.1)               35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 46ტ. - სელმა ლაგერლოფი - ლიოვენშოლდების ბეჭედი (ნაწ.2)               35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 48ტ. - ჯოზეფ ჰელერი - ხაფანგი-22 (ნაწ.1)               35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 48ტ. - ჯოზეფ ჰელერი - ხაფანგი-22 (ნაწ.2)               35 კგ

49 წიგნი              49 წიგნი - 49ტ. - სემიუელ ბეკეტი - მერსიე და კამიე; უოთი   35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 1ტ. - ონორე დე ბალზაკი - შაგრენის ტყავი             35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 2ტ. - ჯეკ ლონდონი - მარტინ იდენი             35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 3ტ. - შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი              35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 6ტ. - ჟიულ ვერნი - 8000 კილომეტრი წყალქვეშ   35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 17ტ. - კონსტანტინე  გამსახურდია - დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენა         35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 20ტ. - შტეფან ცვაიგი - მარიამ სტიუარტი  35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 21ტ. - მარიო პიუზო - ნათლია         35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 23ტ. - ჯორჯ ორუელი - 1984              35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 26ტ. - ერნესტ ჰემინგუეი - მშვიდობით, იარაღო!  35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 30ტ. - ჰაინრიხ  ბიოლი - კლოუნის თვალთახედვა              35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 32ტ. - შარლოტა ბრონტე - ჯეინ ეარი          35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 34ტ. - ვიქტორ ჰიუგო - კაცი, რომელიც იცინის (ნაწ.1)       35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 34ტ. - ვიქტორ ჰიუგო - კაცი, რომელიც იცინის (ნაწ.2)       35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 37ტ. - ართურ კონან დოილი - შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი       35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 38ტ. - დორის ლესინგი - ოქროს რვეული (ნაწ.1) 35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 38ტ. - დორის ლესინგი - ოქროს რვეული (ნაწ.2) 35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 43ტ. - გაბრიელ გარსია მარკესი - მარტოობის 100 წელიწადი     35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 46ტ. - ვირჯინია ვულფი - მისის დოლოვეი               35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 47ტ. - ხორხე ლუის ბორხესი - მოთხრობები           35 კგ

50 წიგნი              50 წიგნი - 50ტ. - რაბინდრანათ თაგორი - დღენი ჩემი სიჭაბუკისა   35 კგ

 

ლურჯი ოკეანე               შეჭამე ბაყაყი - ბრაინ თრეისი                35 კგ

ლურჯი ოკეანე               გახდი გაყიდვების სუპერვარსკვლავი - ბრაიან თრეისი        35 კგ

ლურჯი ოკეანე               აკოცე ბაყაყს - ბრაინ თრეისი                35 კგ

ლურჯი ოკეანე               საქმესთან გამკლავების ხელოვნება - დევიდ ალენი              35 კგ

ლურჯი ოკეანე               გაი კავასაკი - იდეიდან პირველ მილიონამდე           35 კგ

ლურჯი ოკეანე               წარმატების 365 გასაღები - რამაზ გიგაური   35 კგ

ლურჯი ოკეანე               მარკეტინგული ომები - ელ რაისი & ჯეკ ტრაუტი      35 კგ

ლურჯი ოკეანე               კამპანიები რომლებმაც შეძრა მსოფლიო - დენი როჯერსი               35 კგ

ლურჯი ოკეანე               ლიდერობის ხელოვნება - TRIBAL LEADERSHIP             35 კგ

ლურჯი ოკეანე               REWORK ბიზნესი ცრურწმენების გარეშე - ფრაიდი & ჰანსონი            35 კგ

ლურჯი ოკეანე               ახალ მიზანს ახალი ფორმულა სჭირდება - გოლდსმითი & რაიტერი         35 კგ

ლურჯი ოკეანე               მიზნები - ბრაიან თრეისი          35 კგ

ლურჯი ოკეანე               ლურჯი ოკეანის სტრატეგია - ჩან კიმი & რენე მობორნი       35 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჯადოსნური ზღაპრები ყუთით              35 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              კლასიკური ზღაპრები ყუთით              35 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩემი ძილისპირული ზღაპრების ჩანთა            35 კგ

 

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              1ტ მეფე თამარი - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია                35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              2ტ თბილისის ისტორია - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              3ტ ომი და მეომრები - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              4ტ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              5ტ ვახტანგ VI - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია                35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              6ტ დავით აღმაშენებელი - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              7ტ ქართული თეატრი და კინო - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              8ტ ფარნავაზი - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია                35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              9ტ ქართული მხატვრობა - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              10ტ გიორგი ბრწყინვალე - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              11ტ საბჭოთა ტერორი - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              12ტ არაბობა საქართველოში - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              13ტ ძველი კოლხეთი და მითი არგონავტებზე - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              14ტ ქრისტიანობა საქართველოში - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              15ტ ლუარსაბი და სვიმონი - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              16ტ საქართველოს გაერთიანება - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              17ტ დიდი ომიანობა ეგრისში - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              18ტ გიორგი სააკაძე - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              19ტ რომი და საქართველო - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              20ტ მონღოლები და საქართველო - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              21ტ ვახტანგ გორგასალი - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              22ტ ერეკლე II - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია                35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              23ტ ტაო-კლარჯეთი - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              24ტ ილია ჭავჭავაძე - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              25ტ ბრძოლის საუკუნე - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              26ტ სამეფოებად და სამთავროებად დაშლილი საქართველო - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              27ტ ქართული ხუროთმოძღვრება - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              28ტ დასავლეთი საქართველო XV-XIX საუკუნეებში - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              29ტ ალექსანდრე I დიდი - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია           35 კგ

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია              30ტ საქართველო და რუსეთის იმპერია - საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 35 კგ

 

ხმოვანი წიგნები            ხმოვანი ლექსების კრებული-ცა, ვარსკვლავ  სავსე 35 კგ

ხმოვანი წიგნები            ხმოვანი ლექსების კრებული-ლიმონათი      35 კგ

ხმოვანი წიგნები            ხმოვანი ლექსების კრებული-მხიარული ამბები         35 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    სტამბოლელი ნაბიჭვარი - ელიფ შაფაქი      37 კგ

მსოფლიო ლიტერატურის ახალი თარგმანები         სიყვარულის ორმოცი წესი - ელიფ შაფაქი   37 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    რწყილების სასახლე - ელიფ შაფაქი                37 კგ

მსოფლიო ლიტერატურის ახალი თარგმანები         ჭამე, ილოცე, შეიყვარე - ელიზაბეტ ჯილბერტი         37 კგ

მსოფლიო ლიტერატურის ახალი თარგმანები         ლისაბონის ღამე - ერიხ მარია რემარკი         37 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    ტრიუმფალური თაღი - ერიხ მარია რემარკი             37 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    ნასესხები სიცოცხლე - ერიხ მარია რემარკი                37 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    სიცოცხლის ნაპერწკალი - ერიხ მარია რემარკი       37 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    1984 - ჯორჯ ორუელი                 37 კგ

ტოპ თრილერი             მობილური - სტივენ კინგი       37 კგ

ტოპ თრილერი             ქრისტინი - სტივენ კინგი           37 კგ

ტოპ თრილერი             სიზმართმჭერი - სტივენ კინგი               37 კგ

ტოპ თრილერი             ობობას გამოჩენა - ჯეიმზ პეტერსონი               37 კგ

ტოპ თრილერი             თავებზე მონადირე - იუ ნესბო              37 კგ

ტოპ თრილერი             უცნაური თომასი - დინ კუნცი 37 კგ

ტოპ თრილერი             გოგონა მატარებელში - პოლა ჰოპკინსი       37 კგ

ტოპ თრილერი             ბავშვი 44 - ტომ რობ სმიტი      37 კგ

ტოპ თრილერი             უკუათვლა - კენ ფოლეტი       37 კგ

ტოპ თრილერი             არავის უთხრა - ჰარლან ქობენი         37 კგ

ტოპ თრილერი             ბნელი ადგილები - გალიან ფლინი  37 კგ

ტოპ თრილერი             კონკიას მკვლელობა - მერი ჰიგინს კლარკი & ალაფეა ბერკი        37 კგ

ტოპ თრილერი             მდუმარე ცოლი - ა.ს.ა ჰარისონი        37 კგ

ტოპ თრილერი             ნურასდროს დაბრუნდები - ლი ჩაილდი       37 კგ

ტოპ თრილერი             გაუხსნელი საქმეები - ქეით ატკინსონი            37 კგ

ტოპ თრილერი             უღრან ტყეში - ტანა ფრენჩი   37 კგ

ტოპ თრილერი             ყველაზე იღბლიანი გოგონა - ჯესიკა ნოლი                37 კგ

ტოპ თრილერი             გუგულის ძახილი - რობერტ გელბრეითი     37 კგ

ტოპ თრილერი             თოვლის კაცი - იუ ნესბო          37 კგ

ტოპ თრილერი             ერთ ბნელ, ბნელ ტყეში - რუთ უეარი               37 კგ

ტოპ თრილერი             ლოს-ანჯელესის საიდუმლოებანი - ჯეიმზ ელროი  37 კგ

ტოპ თრილერი             დაკარგული პატარძალი - კლარკი & ბერკი               37 კგ

ტოპ თრილერი             სანამ დავიძინებ - ს.ჯ უოტსონი             37 კგ

ტოპ თრილერი             ღამის სკოლა - ლი ჩაილდი  37 კგ

ტოპ თრილერი             გაუჩინარებული ქალი - გილიან ფლინი        37 კგ

ტოპ თრილერი             სიკომოროთა მწკრივი - ჯონ გრიშემი              37 კგ

წლის ბესტსელერი      გზა - კორმაკ მაკარტი               37 კგ

წლის ბესტსელერი      არასოდეს გამიშვა - კაზუო იშიგურო                37 კგ

წლის ბესტსელერი      დაფლული გოლიათი -კაზუო იშიგურო        37 კგ

წლის ბესტსელერი      ვახშამი - ჰერმან კოხი                37 კგ

წლის ბესტსელერი      არჩევანი - ნიკოლას სპარქსი                37 კგ

წლის ბესტსელერი      მხოლოდ ჩვენ ორნი - ნიკოლას სპარქსი      37 კგ

წლის ბესტსელერი      ჩემი საუკეთესო ნაწილი - ნიკოლას სპარქსი               37 კგ

წლის ბესტსელერი      ამერიკელი სნაიპერი - კრის კაილი   37 კგ

წლის ბესტსელერი      სტედმანი - სინათლე ოკეანეებს შორის          37 კგ

წლის ბესტსელერი      ყველაზე ცისფერი თვალი - ტონი მორისონი              37 კგ

წლის ბესტსელერი      ნამსხვრევები - ენ მაიკლსი      37 კგ

წლის ბესტსელერი      კაცი, სახელად უვე - ფრედრიკ ბაკმანი           37 კგ

წლის ბესტსელერი      ლურჯი კოჭის ძაფი - ენ ტაილერი      37 კგ

წლის ბესტსელერი      ღირსება - ელიფ შაფაქი          37 კგ

წლის ბესტსელერი      ნათელი, რომელსაც ვერ ვხედავთ - ენტონი დოერი             37 კგ

წლის ბესტსელერი      ბულბული - კრისტინ ჰანა        37 კგ

წლის ბესტსელერი      მატყუარა - ნორა რობერტსი                37 კგ

ჩემი საქართველო      1ტ. - აჭარა        37 კგ

ჩემი საქართველო      2ტ. - გურია       37 კგ

ჩემი საქართველო      3ტ. - იმერეთი  37 კგ

ჩემი საქართველო      4ტ. - კახეთი      37 კგ

ჩემი საქართველო      5ტ. - მცხეთა-მთიანეთი              37 კგ

ჩემი საქართველო      13ტ. - თბილისი              37 კგ

პორტალი        ჯ.რ.რ ტოლკინი - ჰურინის შვილები  37 კგ

პორტალი        კლიფორდ დ.სიმაკი - ქალაქი             37 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              მოდი დავხატოთ მანქანები (ისწავლე ხატვა ნაბიჯ-ნაბიჯ)    37 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              მოდელიერი გოგონა-დიდი (ისწავლე და გახდი ტანსაც. დიზაინერი)         37 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              მზეო, დაბრუნდი, დაბრუნდი (ბალიშა)           37 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ახალი წლის ლექსები                37 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პრინცესას წიგნი-ჩანთა             37 კგ

უცხოური გამოცემა     ჩემი ბავშვობის ალბომი           37 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - პოეზია  44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ილია ჭავჭავაძე                44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ნოდარ დუმბაძე 1ტ       44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ნოდარ დუმბაძე 2ტ       44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ნოდარ დუმბაძე 1ტ (წითელი)                44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ნოდარ დუმბაძე 2ტ (წითელი)                44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - მიხეილ ჯავახიშვილი   44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - თომას მანი         44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ლევ ტოლსტოი              44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ვაჟა ფშაველა  44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ერიხ მარია რემარკი    44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ფიოდორ დოსტოევსკი             44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ალექსანდრე დიუმა      44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ილია ჭავჭავაძე (დიდი)               44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ალექსანდრე ყაზბეგი  44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - აკაკი წერეთელი            44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - ლადო ასათიანი             44 კგ

პალიტრა კლასიკა      პალიტრა კლასიკა - დავით კლდიაშვილი   44 კგ

ვინქსი  ვინქსი - ითამაშე ფერიებთან ერთად (5 ჯადოსნური პაზლი)              44 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    გურამ გეგეშიძე ტომი 1             44 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    გურამ გეგეშიძე ტომი 6             44 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    გურამ გეგეშიძე ტომი 2             44 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    გურამ გეგეშიძე ტომი 3             44 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    გურამ გეგეშიძე ტომი 4             44 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    გურამ გეგეშიძე ტომი 5             44 კგ

კულინარია      საქართველოს კულინარიული ატლასი ტომი 1        48 კგ

კულინარია      საქართველოს კულინარიული ატლასი ტომი 2        48 კგ

კულინარია      საქართველოს კულინარიული ატლასი ტომი 3        48 კგ

კულინარია      საქართველოს კულინარიული ატლასი ტომი 4        48 კგ

კულინარია      საქართველოს კულინარიული ატლასი ტომი 5        48 კგ

კულინარია      საქართველოს კულინარიული ატლასი ტომი 6        48 კგ

კულინარია      საქართველოს კულინარიული ატლასი ტომი 7        48 კგ

ჯანმრთელობის ენციკლოპედია        ჯანმრთელობის ენციკლოპედია ყველა თაობისთვის 1 ტომი           48 კგ

ჯანმრთელობის ენციკლოპედია        ჯანმრთელობის ენციკლოპედია ყველა თაობისთვის 2 ტომი           48 კგ

ჯანმრთელობის ენციკლოპედია        ჯანმრთელობის ენციკლოპედია ყველა თაობისთვის 3 ტომი           48 კგ

ჯანმრთელობის ენციკლოპედია        ჯანმრთელობის ენციკლოპედია ყველა თაობისთვის 4 ტომი           48 კგ

ჯანმრთელობის ენციკლოპედია        ჯანმრთელობის ენციკლოპედია ყველა თაობისთვის 5 ტომი           48 კგ

ჯანმრთელობის ენციკლოპედია        ჯანმრთელობის ენციკლოპედია ყველა თაობისთვის 6 ტომი           48 კგ

ჯანმრთელობის ენციკლოპედია        ჯანმრთელობის ენციკლოპედია ყველა თაობისთვის 7 ტომი           48 კგ

----         ბურთი (ჩემპიონთა ლიგა 2016-2017) 50 კგ

გუდას სერია    თოვლის გუნდა მეგობარს ეძებს         50 კგ

დისნეი                Disney princess - მზეთუნახავი და ურჩხული   50 კგ

დისნეი                Disney princess - კონკია             50 კგ

დისნეი                Disney frozen - ანასა და ელზას წიგნი-ჩანთა 50 კგ

კულინარია      ბურგერები       50 კგ

პატრიარქი       პატრიარქი 1 ტომი      50 კგ

პატრიარქი       პატრიარქი 2 ტომი      50 კგ

პატრიარქი       პატრიარქი 3 ტომი      50 კგ

პატრიარქი       პატრიარქი 4 ტომი      50 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              სვეტიცხოველი - 3დ ფაზლი ყუთით  50 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              სამახსოვრო დღიური დაბადებიდან 6 წლამდე         50 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              მოდა და გლამური     50 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ქართული ხალხური ზღაპრები           50 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ბალერინას ბრჭყვიალა წიგნი-ჩანთა                50 კგ

უცხოური გამოცემა     მსოფლიო ატლასი - პაზლებიანი წიგნი         50 კგ

 

საბავშვო-საყმაწვილო              თოვლის შვილიშვილი             55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩემი პირველი ბიბლია               55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              საშობაო ამბავი             55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პატარა ქალაქის ზღაპრები - გურამ პეტრიაშვილი 55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ვისწავლოთ თვლა, წერა, კითხვა, საათის ცნობა      55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩემი საიდუმლო წიგნაკი (გოგონებისთვის) 55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              საიდუმლო წიგნაკი (საკეტითა და გასაღებით)          55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჰანს კრისტიან ანდერსენი ზღაპრები – ოქროს კოლექცია  55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              გოდერძი ჩოხელი - მოთხრობები     55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პრინცესების წიგნი-ზურგჩანთა            55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              მონსტრების წიგნი-ზურგჩანთა            55 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              დახატე ანბანი                55 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              1ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - სიბრძნის ენციკლოპედია             60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              2 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - დიდი საოჯახო სამედიცინო ენციკლოპედია             60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              3 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - ყველაფერი ყველაფერზე 60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              4 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - ქართული ხალხური ზღაპრები   60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              5 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - ცხოველების ენციკოპედია     60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              6 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - მეურნის ენციკლოპედია             60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              7 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - საოჯახო წიგნი    60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              8 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - ქართლის ცხოვრების ქრონიკები              60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              9 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - ვეფხისტყაოსანი           60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              10 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული - მითოლოგიური ლექსიკონი                 60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              11 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - ეპისტოლენი   60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              12 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - ქართული პოეზიის საგანძური            60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              13 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - კარაბადინი                                                     60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              14 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - მსოფლიოს ხალხთა სიბრძნე               60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              15 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - მსოფლიოს ისტორია                60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              16 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი             60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              17 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - ღვთიური სიბრძნის მართლმადიდებლური ენციკლოპედია   60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              18 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - ქართველები  60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              19 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - ცოდნის წიგნი    60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              20 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - მედიცინის დიდი წიგნი 1ნაწ    60 კგ

სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული              20 ტ სამაგიდო წიგნების უნივერსალური ათეული 2 - მედიცინის დიდი წიგნი 2ნაწ    60 კგ

 

დისნეი                Disney junior - 5 წუთიანი ზღაპრები     70 კგ

დისნეი                Disney princess - 5 წუთიანი ზღაპრები                70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ცოდნის სამყარო          70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ძილისპირულის ზღაპრები (წითელი)              70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              გოგონების მეგზური   70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჯადოსნური სამყარო (საუკეთესო ზღაპრები)             70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              25 ჯადოსნური ზღაპარი           70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩემი საყვარელი ქართული ხალხური ზღაპრები      70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩემი მეკობრული წიგნი                                             70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ფერიების მუსიკალური ყუთი                70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              მსოფლიო ომები         70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ზღაპრები - მსოფლიო კლასიკის საგანძურიდან      70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩემი იისფერი ზღაპრები           70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ამბები გოგონებისთვის             70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ეზოპეს იგავები - იგავები ცხოველებზე            70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩემი პირველი კითხვებისა და პასუხების წიგნი            70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩააცვი მოდურად თოჯინებს 70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              საყმაწვილო ენციკლოპედია ა-დან ჰ-მდე     70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ბიბლია - ძველი და ახალი აღთქმა   70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              50 პრინცესას ზღაპარი              70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              100 ბიბლიური ამბავი                 70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              8000 საოცარი ფაქტი  70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ჩემი პირველი ძილისპირული ზღაპრები       70 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              პატარა უფლისწული - ეგზიუპერი      70 კგ

უცხოური გამოცემა     უფლისწული და მათხოვარი                70 კგ

უცხოური გამოცემა     ჩემი საყვარელი ძილისპირული ზღაპრები  70 კგ

უცხოური გამოცემა     ჩემი საყვარელი ხუთწუთიანი ზღაპრები        70 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    სოფლის მეურნეობა - პური ჩვენი არსობისა               70 კგ

ხმოვანი წიგნები            ჰანს კრისტიან ანდერსენი - ზღაპრები (ხმოვანი)       70 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    ვეფხისტყაოსანი           85 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    კარაბადინი - ხალხური სამკურნალო რეცეპტები    85 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              ადამიანის სხეული - ცოდნის ყუთი     85 კგ

საბავშვო-საყმაწვილო              სამყარო - ცოდნის ყუთი           85 კგ

წიგნები 3D-ში   არგონავტები 3დ          85 კგ

წიგნები 3D-ში   პრომეთე 3დ   85 კგ

წიგნები 3D-ში   თამარ მეფე 3დ              85 კგ

წიგნები 3D-ში   ვეფხისტყაოსანი 3დ    85 კგ

წიგნები 3D-ში   ერეკლე II 3დ  85 კგ

წიგნები 3D-ში   გიორგი სააკაძე - დიდი მოურავი 3დ                85 კგ

წიგნები 3D-ში   ვაჟა-ფშაველა 3დ        85 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    გრილი-გრილზე მომზადებული კერძები (200 უგემრიელესი  რეცეპტი)     85 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    ჯაზის ლეგენდები         85 კგ

 

კულინარია      დესერტების ოქროს წიგნი      95 კგ

კულინარია      შოკოლადის ოქროს წიგნი    95 კგ

ლურჯი ოკეანე               დიდი წიგნი ბიზნესზე  95 კგ

 

დიდი საოჯახო სამედიცინო ენციკლოპედია               უნივერსალური სამედიცინო ენციკოპედია   100 კგ

შემეცნებითი    ვიზუალური ლექსიკონი           100 კგ

ისტორია           საქართველოს ისტორია ოთხტომეული       200 კგ

შემეცნებითი    65 ლ დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია        200 კგ

მხატვრული ლიტერატურა    ვეფხისტყაოსანი - ქობულაძე                250 კგ

----         ღვინო - დიდი ენციკლოპედია             300 კგ

01 ნოემბერი, 2017 წ.
სრულად