სიახლეები
თბილისის წიგნის დღეები - წარმოდგენილი წიგნების სია
"თბილისის წიგნის დღეები 2018" ახლოვდება. 8-11 ნოემბერს გამოფენების ცენტრში, ExpoGeorgia-ში თბილისის წიგნის ფესტივალი გაიმართება. ჩვენ წელს ტრადიციულად დიდი ფასდაკლებით ვიქნებით წარმოდგენილი. გთავაზობთ წიგნების სიას შესაბამისი ფასდაკლებებით.


სიის სანახავად მიჰყევით ბმულს
: https://issuu.com/759487/docs/sia?e=0
05 ნოემბერი, 2018 წ.
სრულად
სასიამოვნო მოულოდნელობა - "კლასიკოსები ბავშვებისთვის"

თა­ნა­მედ­რო­ვე მშობ­ლე­ბის­თვის დიდი გა­მოწ­ვე­ვაა ბავ­შვებს შე­აყ­ვა­რონ წიგ­ნის კი­თხვა, მი­თუ­მე­ტეს იმ პი­რო­ბებ­ში, როცა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბის მთა­ვარ სა­შუ­ა­ლე­ბად კომ­პი­უ­ტე­რი აღიქ­მე­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უფ­რო­სე­ბის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვია გა­მო­ნა­ხონ გზა, თუ რო­გო­რი წიგ­ნე­ბი და ავ­ტო­რე­ბი შე­ურ­ჩი­ონ შვი­ლებს იმი­სათ­ვის, რომ კი­თხვის ინ­ტე­რე­სი გა­უღ­ვი­ძონ. ამ მხრივ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა პა­ლიტ­რა L მუდ­მი­ვად ანე­ბივ­რებს მკი­თხველს და მათ­თვის გა­მორ­ჩე­ულ და სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნებს გა­მოს­ცემს. ამ­ჯე­რა­დაც ბავ­შვე­ბის­თვის ახა­ლი წიგ­ნე­ბის სე­რია გა­მო­დის, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც, გა­მომ­ცემ­ლო­ბის მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი, მაია ალუ­და­უ­რი გვე­სა­უბ­რე­ბა:

ჩვენ ვამ­ზა­დებთ წიგ­ნე­ბის სე­რი­ას, რო­მელ­საც ჰქვია "კლა­სი­კო­სე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის". ამ სე­რი­ის­თვის მო­ვი­ძი­ეთ მსოფ­ლიო კლა­სი­კო­სე­ბის, მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბი­ლი მწერ­ლე­ბის ის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მათ ბავ­შვე­ბის­თვის და­წე­რეს. სე­რია გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია, რად­გან ამ შემ­თხვე­ვა­ში საქ­მე გვაქვს იმ ავ­ტო­რებ­თან, რომ­ლე­ბიც არ ით­ვლე­ბი­ან სა­ბავ­შვო მწერ­ლე­ბად, შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენ­თვი­საც და მკი­თხვე­ლის­თვი­საც ორ­მა­გად სა­ინ­ტე­რე­სოა, გა­ვეც­ნოთ მათი შე­მოქ­მე­დე­ბის იმ ნა­წილს, რო­მე­ლიც ბავ­შვებს მი­უ­ძღვნეს. სწო­რედ ასე­თი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი შევ­კრი­ბეთ და გა­ვა­ერ­თი­ა­ნეთ ერთ სე­რი­ა­ში.

- თუ შე­იძ­ლე­ბა გაგ­ვიმ­ხი­ლეთ, რო­მე­ლი მწერ­ლე­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი შევა ამ სე­რი­ა­ში

- სე­რი­ა­ში "კლა­სი­კო­სე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის" ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო და გა­მორ­ჩე­უ­ლი ავ­ტო­რე­ბი მოხ­ვდნენ, მაგ. ლევ ტოლსტოი, ვირ­ჯი­ნია ვულ­ფი, ჯეკ ლონ­დო­ნი, უა­ლი­ამ ფოლკ­ნე­რი. ამ მცი­რე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი­თაც კი ად­ვი­ლად მიხ­ვდე­ბა მკი­თხვე­ლი, თუ რო­გო­რი კა­ლიბ­რის მწერ­ლე­ბის სა­ბავ­შვო ნა­წარ­მო­ე­ბებს ვთა­ვა­ზობთ. ზო­გი­ერ­თი შემ­თხვე­ვა ნამ­დვი­ლი აღ­მო­ჩე­ნა იყო. მა­გა­ლი­თად, მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში გა­ირ­კვა, რომ ფოლკ­ნე­რის სა­ბავ­შვო ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე წარ­მოდ­გე­ნა არ ჰქონ­დათ ისეთ ადა­მი­ა­ნებ­საც კი, რომ­ლე­ბიც სხვებ­ზე უკეთ იც­ნო­ბენ მის შე­მოქ­მე­დე­ბას. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა


31 ოქტომბერი, 2018 წ.
სრულად
რატომ არ დაოჯახდა იაკობ გოგებაშვილი და რატომ არ შედიოდა ის სტამბაში, სადაც მისი წიგნები იბეჭდებოდა

ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის სი­ცო­ცხლე­ში "დედა ენა“ 33-ჯერ გა­მო­ი­ცა, გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ 25-ჯერ. გა­მო­ცე­მის­თა­ნა­ვე "დედა ენა“ ვე­ფხის­ტყა­ოს­ნის ბა­და­ლი უწო­დეს, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან მალე ხალ­ხი­სათ­ვის ყვე­ლა­ზე საყ­ვა­რე­ლი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი წიგ­ნი გახ­და. ამ ავ­ტო­რის წიგ­ნე­ბი ათი ათა­სო­ბით ვრცელ­დე­ბო­და. ყო­ველ­წლი­უ­რად 20-25 ათა­სი "დედა ენა“ და 5-6 ათა­სი "ბუ­ნე­ბის კარი“ იყი­დე­ბო­და. ხოლო ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის 100 წლის­თა­ვის იუ­ბი­ლეს­თვის, მა­სობ­რი­ვი ტი­რა­ჟით გა­მო­ვი­და გო­გე­ბაშ­ვი­ლის "დედა ენი­სა“ და "ბუ­ნე­ბის კა­რის“ აღ­დგე­ნი­ლი გა­მო­ცე­მე­ბი.

გო­რის, თბი­ლი­სის სა­სუ­ლი­ე­რო სას­წავ­ლებ­ლი­სა, აქვე სა­სუ­ლი­ე­რო სე­მი­ნა­რი­ი­სა და კი­ე­ვის სა­სუ­ლი­ე­რო სე­მი­ნა­რი­ა­ში გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი სა­ეკ­ლე­სიო ცხოვ­რე­ბის­თვის ემ­ზა­დე­ბო­და, მაგ­რამ ბო­ლოს­მა­ინც სა­ზო­გა­დებ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბა ამ­ჯო­ბი­ნა. სუს­ტი ჯან­მრთე­ლო­ბის ია­კო­ბი კი­ევ­ში ტუ­ბერ­კუ­ლი­ო­ზით და­ა­ვა­და, ექი­მე­ბის და­ჟი­ნე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნით, იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და სწავ­ლა მე­სა­მე კურ­სზე მი­ე­ტო­ვე­ბი­ნა და სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყო. რო­გორც ჩანს მისი და­ა­ვა­დე­ბა გე­ნე­ტი­კუ­რი იყო, რად­გან ია­კო­ბის მშობ­ლებ­სა და და-ძმა­საც სუს­ტი ფილ­ტვე­ბი ჰქონ­დათ.

სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ქარ­თვე­ლებს ბევ­რი ღვაწლ­მო­სი­ლი ადა­მი­ა­ნი გვყავ­და, რო­მე­ლებ­მაც ბევ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით და­ტო­ვეს სა­სი­კე­თო კვა­ლი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ა­ში. პირ­ვე­ლი ასეთ მოღ­ვა­წედ ალ­ბათ ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე გვახ­სენ­დე­ბა, მაგ­რამ აქვე არ უნდა დაგ­ვა­ვი­წყდეს ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლიც. მეც­ნი­ე­რუ­ლი პე­და­გო­გი­კის ფუ­ძემ­დე­ბე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, პუბ­ლი­ცის­ტი, სა­ბავ­შვო მწე­რა­ლი და სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი, აქ­ტი­უ­რად იყო ჩაბ­მუ­ლი ეროვ­ნულ-გან­მა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბელ მოძ­რა­ო­ბა­ში, რო­მელ­საც ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე და აკა­კი წე­რე­თე­ლი მე­თა­უ­რობ­დნენ. ამა­ვე დროს, ის სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ხალ­ხოს­კო­ლე­ბის შექ­მნა-დამ­კვიდ­რე­ბი­სათ­ვის იბ­რძო­და. გან­სა­კუთ­რე­ბით დი­დია მისი ღვაწ­ლი ქარ­თველ­თა შო­რის წერა-კი­თხვის გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის და­არ­სე­ბა­სა და მის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. გო­გე­ბაშ­ვი­ლის სას­კო­ლო სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­მა: "ქარ­თუ­ლი ენის ან­ბა­ნი და პირ­ვე­ლი სა­კი­თხა­ვი წიგ­ნი მოს­წავ­ლე­თათ­ვის“, "ბუ­ნე­ბის კარი“, "დედა ენა“, "რუს­კოე სლო­ვო“, დიდი როლი ითა­მა­შეს ახა­ლი ქარ­თუ­ლი სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ენის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და დამ­კვიდ­რე­ბა­ში.

ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი არ იშუ­რებ­და სახ­სრებს სა­ხალ­ხო გა­ნათ­ლე­ბი­სათ­ვის; იგი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად ეხ­მა­რე­ბო­და ღა­რიბ მოს­წავ­ლე­ებს, ცალ­კე­ულ სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე­ებს, პო­ე­ტებს, მწერ­ლებს. ბევ­რმა მისი შუ­ამ­დგომ­ლო­ბით სტი­პენ­დია მი­ი­ღო, მათ შო­რის იყ­ვნენ შემ­დგომ­ში გა­მო­ჩე­ნი­ლი ქარ­თვე­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რე­ბი ზა­ქა­რია ფა­ლი­აშ­ვი­ლი და დი­მიტ­რი არა­ყიშ­ვი­ლი. სის­ტე­მა­ტუ­რად უგ­ზავ­ნი­და ფულს რუ­სეთ­სა და სა­ზღვარ­გა­რეთ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში მოს­წავ­ლე ქარ­თველ სტუ­დენ­ტებს, ციმ­ბირ­ში გა­და­სახ­ლე­ბულ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ-პო­ლი­ტი­კურ მოღ­ვა­წე­ებს. ასე­ვე მო­ნა­წი­ლე­ობ­და ზე­პირ­სი­ტყვი­ე­რე­ბის შეგ­რო­ვე­ბა­ში, სა­ბავ­შვო ჟურ­ნა­ლე­ბის გა­მო­ცე­მა­ში, ხალ­ხუ­რი სიმ­ღე­რე­ბის ნო­ტებ­ზე გა­და­ტა­ნა­ში, ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის და­არ­სე­ბა­ში და ა.შ.

სიკ­ვდი­ლის წინ ია­კობ გო­გე­ბაშ­ვილ­მა მთე­ლი თა­ვი­სი ქო­ნე­ბა "ქარ­თველ­თა შო­რის წერა-კი­თხვის გა­მავ­რცე­ლე­ბელ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას“ გა­დას­ცა. ია­კო­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე­თა თქმით, "ქარ­თველ­თა შო­რის წერა-კი­თხვის გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა“ მისი ოჯა­ხი იყო. ია­კობ­მა 300 თუ­მა­ნი თა­ვის და­საფ­ლა­ვე­ბი­სა და ძეგლის და­სად­გმე­ლი ხარ­ჯე­ბის და­სა­ფა­რა­ვად გა­და­დო. და­ნარ­ჩე­ნი ქო­ნე­ბა კი ასე გაყო: გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

31 ოქტომბერი, 2018 წ.
სრულად
ბასტი და ბუბუს სათამაშოები - ყველასთვის საყვარელი გმირები ეკრანიდან სახლებში ინაცვლებენ

სულ მალე ბას­ტი და ბუბუ ტე­ლე­ეკ­რა­ნე­ბი­დან ბავ­შვე­ბის ხელ­ში გა­და­ი­ნაც­ვლებს. გა­მომ­ცემ­ლო­ბა პა­ლიტ­რა L-ისა და ბას­ტი-ბუ­ბუს თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­დე­გად მშობ­ლე­ბი­სა და შვი­ლე­ბის საყ­ვა­რე­ლი პერ­სო­ნა­ჟე­ბი ფუმ­ფუ­ლა თო­ჯი­ნე­ბად იქ­ცნენ.

ბას­ტი და ბუბუ 25 წელ­ზე მე­ტია, ყვე­ლა თა­ო­ბის საყ­ვა­რელ პერ­სო­ნა­ჟე­ბად მო­ი­აზ­რე­ბი­ან. მათი თო­ჯი­ნე­ბად ქცე­ვის პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი, ქარ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ერ­თად, პერ­სო­ნა­ჟე­ბის ახალ თა­ო­ბას­თან კი­დევ უფრო და­ახ­ლო­ვე­ბაა. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში 4 სა­ხის თო­ჯი­ნა ორი­გი­ნა­ლუ­რი ილუსტრა­ცი­ე­ბის მი­ხედ­ვით შე­იქ­მნა.

თო­ჯი­ნე­ბი „ბას­ტი-ბუ­ბუ­სა“ და გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ის“ ერ­თობ­ლი­ვი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­დე­გია. გა­მომ­ცემ­ლო­ბა­ში გვპირ­დე­ბი­ან, რომ სა­მო­მავ­ლოდ გმი­რებს პა­ტა­რე­ბი წიგ­ნებ­შიც შეხ­ვდე­ბი­ან. „ბას­ტი-ბუ­ბუს“ დი­რექ­ტო­რის თა­მარ ახვლე­დი­ა­ნის გან­მარ­ტე­ბით, ამი­ე­რი­დან ბას­ტი და ბუბუ ბავ­შვებს კი­დევ უფრო და­უ­მე­გობ­რდე­ბი­ან.

„სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ორი ბრენ­დი გა­ერ­თი­ან­და და ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­დუქ­ტი შე­იქ­მნა. ჩემ­თვის ძა­ლი­ან სა­სი­ხა­რუ­ლოა, რომ ეს გმი­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც წლე­ბია, არ­სე­ბო­ბენ და ძა­ლი­ან უყ­ვართ უკვე სხვა ფორ­მი­თაც ხელ­მიწ­ვდო­მია და ბავ­შვებს ბას­ტი და ბუ­ბუს თო­ჯი­ნე­ბი ეყო­ლე­ბათ. ჩვე­ნი გმი­რე­ბით უკვე და­ბეჭ­დი­ლია ბლოკ­ნო­ტე­ბი, სტი­კე­რე­ბი, ბა­ლი­შე­ბი. ამი­ე­რი­დან კი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა ახალ ეტაპ­ზე გა­და­დის. სა­მო­მავ­ლო­დაც ვგეგ­მავთ არა­ერ­თი სი­ახ­ლის შე­თა­ვა­ზე­ბას. იქ­ნე­ბა ინ­ტე­რაქ­ტი­უ­ლი სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი. „პა­ლიტ­რა L-თან“ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით შე­იძ­ლე­ბა დიდი შო­უ­ე­ბი და გა­და­ცე­მე­ბიც დავ­გეგ­მოთ,“ - გან­მარ­ტავს თა­მარ ახვლე­დი­ა­ნი.

palitraL

"პა­ლიტ­რა L-ის­თვის" კი ბას­ტი­სა და ბუ­ბუს შექ­მნა ქარ­თველ გმი­რებ­თან მუ­შა­ო­ბის პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა არაა. გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ თოვ­ლის გუნ­და უკვე აქ­ცია წიგ­ნის გმი­რად, მისი პაზ­ლე­ბი, სტი­კე­რე­ბი, ბა­ლი­შე­ბი, ჭი­ქე­ბი და სა­თა­მა­შო­ე­ბიც კი შექ­მნა, რა­მაც გმი­რის პო­პუ­ლა­რო­ბა ახალ თა­ო­ბა­შიც გა­ზარ­და.

ბას­ტი­სა და ბუ­ბუს თო­ჯი­ნე­ბის წარ­დგე­ნა 31 ოქ­ტომ­ბერს 19:00 სა­ათ­ზე ჭავ­ჭა­ვა­ძის „ბიბ­ლუ­სი გა­ლე­რე­ა­ში“ გა­ი­მარ­თე­ბა. მხი­ა­რულ პრე­ზენ­ტა­ცი­ას წა­იყ­ვანს ბა­ბი­ლი­ნა, ბას­ტი, ბუბუ და ბავ­შვე­ბი. პა­ტა­რებს სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ურპრი­ზე­ბი ელით: სა­ხა­ლი­სო გა­თა­მა­შე­ბა, სა­ხის მო­ხატ­ვა და მუ­სი­კა­ლუ­რი შოუ. სა­თა­მა­შო­ე­ბი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იქ­ნე­ბა „ბიბ­ლუ­სის“ მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ბმუ­ლი

31 ოქტომბერი, 2018 წ.
სრულად
დაშიფრული ტექსტები და ახალი დეტექტიური თავსატეხები - ეს ნამდვილი დეტექტივია

და­შიფ­რუ­ლი ტექ­სტე­ბის წერა ალ­ბათ ყვე­ლა მო­ზარ­დის საყ­ვა­რე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბაა. და­შიფვ­რის სხვა­დას­ხვა სა­შუ­ა­ლე­ბაც არ­სე­ბობს. მათ­გან ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი კე­ის­რის შიფ­რის სა­ხე­ლით ცნო­ბი­ლი სის­ტე­მაა, რო­მე­ლიც თა­ვის და­სა­ხე­ლე­ბას იღებს იუ­ლი­უს კე­ის­რის­გან. მან პირ­ველ­მა გა­მო­ი­ყე­ნა და­შიფვ­რა ბი­ჯით 3 მარ­ცხნივ, სამ­ხედ­რო სა­ხის მი­მო­წე­რა­ში.

კე­ის­რის შიფ­რი და­შიფრ­ვის ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვი გზაა. მის­გან კი უფრო რთუ­ლი არა­ერ­თი სხვა სის­ტე­მა ჩა­მო­ყა­ლიბ­და.

ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში და­შიფ­რუ­ლი კოდი პირ­ველ­მა არ­თურ კო­ნან დო­ილ­მა „მო­ცეკ­ვა­ვე კა­ცუ­ნებ­ში“ გა­მო­ი­ყე­ნა. და­შიფ­რუ­ლი კოდი ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა­შიც გვხვდე­ბა, ასე­თი ნა­წარ­მო­ე­ბია თეა ინა­სა­რი­ძის "მე­ცხრე ფლი­გე­ლი", სა­დაც ფა­რუ­ლი გზავ­ნი­ლის წა­კი­თხვა ჩა­ნაც­ვლე­ბა­დი შიფ­რის დახ­მა­რე­ბით არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ამ­ჯე­რად მკი­თხველს და­შიფ­რუ­ლი კო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო თავ­სა­ტეხს გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L” სთა­ვა­ზობს. მზად­დე­ბა ახა­ლი სე­რია „ნამ­დვი­ლი დე­ტექ­ტი­ვი“, რო­მე­ლიც დე­ტექ­ტი­ურ, ყვე­ლა­ზე იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცულ და სა­ინ­ტე­რე­სო ნა­წარ­მო­ე­ბებს გა­ა­ერ­თი­ა­ნებს. წიგ­ნებს კი მოჰ­ყვე­ბა და­შიფ­რუ­ლი წე­რი­ლე­ბის სე­რია, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც მკი­თხვე­ლი დე­ტექ­ტი­უ­რი თავ­სა­ტე­ხის მო­ნა­წი­ლე გახ­დე­ბა.

„პა­ლიტ­რა L-ის” მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის თაკო ახვლე­დი­ა­ნის გან­მარ­ტე­ბით, მკი­თხვე­ლებს, რომ­ლე­ბიც და­შიფ­რუ­ლი წე­რი­ლე­ბის სე­რი­ას გა­შიფ­რა­ვენ, გა­მომ­ცემ­ლო­ბა სა­ჩუქ­რებს გა­დას­ცემს.

„დე­ტექ­ტი­ურ რო­მა­ნებს მოჰ­ყვე­ბა წე­რი­ლე­ბის სე­რია, რო­მე­ლიც შედ­გე­ბა 5 ნა­წი­ლის­გან. მკი­თხველ­მა უნდა შე­აგ­რო­ვოს ისი­ნი და წე­რი­ლებ­ში და­მა­ლუ­ლი თავ­სა­ტე­ხი გა­მო­იც­ნოს. დე­ტექ­ტი­ვე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის ეს ნამ­დვი­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­ხა­ლი­სო გა­მოწ­ვე­ვაა. ისი­ნი, ვინც წე­რი­ლის ყვე­ლა ნა­წილს შე­აგ­რო­ვე­ბენ და მას სწორ პა­სუხ­თან ერ­თად წა­რად­გე­ნენ, და­ჯილ­დოვ­დე­ბი­ან „პა­ლიტ­რა L-ის“ მიერ. ასე რომ, თავ­სა­ტე­ხე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბო, სე­რია შე­იქ­მნა თქვენ­თვის. არ გა­მო­ტო­ვოთ და იმოგ­ზა­უ­რეთ ნამ­დვილ დე­ტექ­ტი­ურ სამ­ყა­რო­ში! აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ წე­რი­ლე­ბის შე­ძე­ნას მხო­ლოდ ჟურ­ნალ "გზას­თან" ერ­თან შეძ­ლებთ, ამი­ტომ არ გა­მოგრჩეთ და შე­ი­ძი­ნეთ წიგ­ნი სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად ჟურ­ნალთნ ერ­თად“ - გან­მარ­ტავს თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

სე­რია „ნამ­დვი­ლი დე­ტექ­ტი­ვის“ ფარ­გლებ­ში გა­მო­ცე­მუ­ლი წიგ­ნე­ბი ჟურ­ნალ „გზას­თან“ ერ­თად გა­ი­ყი­დე­ბა. სპე­ცი­ა­ლუ­რად შე­ირ­ჩა ცნო­ბი­ლი მწერ­ლე­ბის წიგ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მა­ღალ­რე­ი­ტინ­გუ­ლია. ამ სე­რი­ის წიგ­ნე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ვა ლა­მა­ზი და სა­ინ­ტე­რე­სო ყდის დი­ზა­ი­ნი­თაც.

თვე­ში 2 ახა­ლი წიგ­ნი გა­მო­ვა. პირ­ვე­ლი კი, რომ­ლის გა­ყიდ­ვაც 13 სექ­ტემ­ბერს და­ი­წყე­ბა, იქ­ნე­ბა რე­ი­მონდ ჩენდლე­რის „ღრმა ძილი“. წიგ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი 5.50 ლა­რია, ჟურ­ნალ­თან ერ­თად კი - 7 ლარი.

palitraL

09 ოქტომბერი, 2018 წ.
სრულად
ახალი რომანი „წიგნის ქურდის“ ავტორისგან ქართულ ენაზე გამოიცემა

„წიგ­ნის ქურ­დი“ ავ­სტრა­ლი­ე­ლი ავ­ტო­რის, მარ­კუს ზუ­ზა­კის რო­მა­ნია, რო­მელ­მაც გა­მო­ცე­მი­დან ძა­ლი­ან მალე მი­ლი­ო­ნო­ბით მკი­თხვე­ლის გული და­ი­პყრო და მსოფ­ლიო ბესტსე­ლე­რად იქცა, 2013 წელს 20th Century Fox-მა მისი ეკ­რა­ნი­ზა­ცია შე­მოგ­ვთა­ვა­ზა, რა­მაც კი­დევ უფრო გა­ზარ­და მისი პო­პუ­ლა­რო­ბა.

წიგ­ნი ქარ­თულ ენა­ზე 2015 წელს ქარ­თვე­ლი თი­ნე­ი­ჯე­რე­ბი­სა და პრო­ექტ „ლი­ბერ­თინ­სის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით გა­მო­ი­ცა. მას შემ­დეგ გა­მო­ცე­მის ტი­რა­ჟი მკი­თხველ­თა მო­თხოვ­ნით რამ­დენ­ჯერ­მე გა­ნახ­ლდა. ახლა კი მარ­კუს ზუ­ზა­კი ახა­ლი წიგ­ნით გვიბ­რუნ­დე­ბა. ოჯა­ხუ­რი საგა, Bridge of Clay მოგ­ვი­თხრობს ამ­ბავს Clay-ის შე­სა­ხებ, ის ხუთი ურჩი ძმი­დან ერთ-ერ­თია და იცის ისე­თი სა­ი­დუმ­ლო, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია ყვე­ლაფ­რის გა­ნად­გუ­რე­ბა, რაც დე­დის სიკ­ვდი­ლი­სა და მა­მის მი­ტო­ვე­ბის შემ­დეგ შექ­მნეს. Publisher weekly-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში Zusak სა­უბ­რობს, რო­გორ წერ­და ამ წიგნს 20 წლი­ა­ნი მოგ­ზა­უ­რო­ბის პე­რი­ოდ­ში.

palitraL

მუ­შა­ობ ახალ ნო­ვე­ლა­ზე და არის რამე, რისი თქმაც შე­გიძ­ლი­ათ ამა­ზე?

დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი არ ვარ. რო­დე­საც პრობ­ლე­მე­ბი მქონ­და Bridge of Clay-ის წე­რი­სას, მე­უბ­ნე­ბოდ­ნენ, „ თუ ეს რთუ­ლია მა­შინ და­წე­რე სხვა იდე­ებ­ზე“ და მე ვფიქ­რობ­დი: „პრობ­ლე­მა ისაა, რომ არ მაქვს სხვა იდე­ე­ბი“. ახლა გა­ვა­ა­ნა­ლი­ზე, რომ მაქვს სხვა იდე­ე­ბიც, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი მო­ექ­ცა Bridge of Clay-ში. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რომ მისი რამ­დე­ნი­მე ნა­წი­ლი და­მო­უ­კი­დე­ბელ წიგ­ნა­დაც კი აღიქ­მე­ბო­დეს.

ხში­რად მე­კი­თხე­ბი­ან, ვა­პი­რებ თუ არა „წიგ­ნის ქურ­დის“ გაგ­რძე­ლე­ბას. ჩემი პა­სუ­ხია - არა. ჩემი აზ­რით, ეს წიგ­ნის ღი­რე­ბუ­ლე­ბას გა­ა­უ­ფა­სუ­რებს. მაგ­რამ ამ შემ­თხვე­ვა­ში სხვაგ­ვა­რა­დაა. ეს წიგ­ნი ჩემ­თვის „ილი­ა­და­სა“ და „ოდი­სე­ას“ მსგავ­სია, ეს დიდი ბრძო­ლა იყო, იქ­ნებ ოდეს­მე სახ­ლში დაბ­რუ­ნე­ბის შე­სა­ხებ დავ­წე­რო... ზუს­ტად არ ვიცი.

წიგ­ნი ქარ­თულ ენა­ზე გა­ზა­ფხულ­ზე იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

09 ოქტომბერი, 2018 წ.
სრულად
კომპანიებს გარემოს დაცვისა და მაკულატურის გადამუშავების მარტივი შესაძლებლობა გაუჩნდათ

გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ “პა­ლიტ­რა L” პრო­ექ­ტის „გაც­ვა­ლე მა­კუ­ლა­ტუ­რა წიგ­ნებ­ში“ ფარ­გლებ­ში და­ი­წყო ახა­ლი კამ­პა­ნია, რო­მე­ლიც კომ­პა­ნი­ე­ბის სო­ცი­ა­ლურ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ამაღ­ლე­ბას ეძღვნე­ბა.

"გაც­ვა­ლე მა­კუ­ლა­ტუ­რა წიგ­ნებ­ში" გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სოა კომ­პა­ნი­ე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღი­უ­რად უამ­რავ ქა­ღალდს იყე­ნებს. მათ უსარ­გებ­ლო მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბით ბიბ­ლი­ო­თე­კის გამ­დიდ­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც ეძ­ლე­ვათ. ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის სა­ნაც­ვლოდ ისი­ნი შე­სა­ბა­მი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის წიგ­ნებს მი­ი­ღე­ბენ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ პრო­ექ­ტის­თვის გა­მო­ყო­ფი­ლი წიგ­ნე­ბის ნუს­ხა­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ბიზ­ნეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რის არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო და თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­მო­ცე­მა. „გა­უფრ­თხილ­დით გა­რე­მოს, გა­მო­ი­ყე­ნეთ რე­სურ­სი, რო­მე­ლიც გა­გაჩ­ნი­ათ და გა­ამ­დიდ­რეთ თქვე­ნი ბიბ­ლი­ო­თე­კა“ - გან­მარ­ტავს „პა­ლიტ­რა L-ის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რი თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში, კომ­პა­ნი­ებს შე­უძ­ლი­ათ ძვე­ლი ქა­ღალ­დე­ბის, წიგ­ნე­ბი­სა და სხვა მა­კუ­ლა­ტუ­რის გაც­ვლით მი­ი­ღონ სა­ჩუქ­რად პა­ლიტ­რა L-ის წიგ­ნე­ბი. თი­თო­ე­ულ კი­ლოგ­რამ მა­კუ­ლა­ტუ­რას შე­უძ­ლია გა­და­არ­ჩი­ნოს ხე და და­იც­ვას გა­რე­მო.

თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბით ლი­დე­რი კომ­პა­ნია მი­ი­ღებს „თვის კომ­პა­ნი­ის“ სა­ხელს, ხოლო კამ­პა­ნი­ის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ კი შე­იკ­რი­ბე­ბა თი­თო­ე­უ­ლი კომ­პა­ნი­ის ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის რა­ო­დე­ნო­ბა თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი სამი კომ­პა­ნი­ის სა­ხელ­ზე და­ირ­გვე­ბა ხე­ე­ბი.

კამ­პა­ნი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა შე­უძ­ლი­ათ იუ­რი­დი­ულ პი­რებს.

მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბა ხდე­ბა თვის ნე­ბის­მი­ერ პე­რი­ოდ­ში და ყო­ვე­ლი თვის ბო­ლოს ჯამ­დე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა.

ნერ­გე­ბი სა­იტ­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია რო­გორც თვის, ასე­ვე სა­ერ­თო ჯამ­ში მი­ღე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ხედ­ვით.

რე­გის­ტრა­ცი­ის­თვის იხი­ლეთ ბმუ­ლი http://bit.do/etJDi

და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით: 577 687 945

10 სექტემბერი, 2018 წ.
სრულად
ერეკლე II - საქართველოს რეფორმატორი მეფე

მან შე­ზღუ­და თავ­ნე­ბა თა­ვა­დე­ბი და გა­ა­უქ­მა ზო­გი­ერ­თი სა­თა­ვა­დო, და­ა­სახ­ლა უცხო­ელ დამ­პყრობ­თა შე­მო­სე­ვე­ბის შე­დე­გად მო­ოხ­რე­ბუ­ლი რა­ი­ო­ნე­ბი, იღ­ვწო­და უცხო­ელ მო­ა­ხალ­შე­ნე­თა მო­ზიდ­ვი­სა და სა­მე­ფო სა­კუთ­რე­ბის გაზ­რდი­სათ­ვის, გა­მოს­ცა კა­ნო­ნი, რომ­ლის ძა­ლი­თაც ტყვე­ო­ბი­დან თა­ვი­სი სახ­სრე­ბი­თა და ინი­ცი­ა­ტი­ვით დაბ­რუ­ნე­ბულ გლეხს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ენი­ჭე­ბო­და, შექ­მნა და გა­ამ­რავ­ლა თა­ვი­სუ­ფალ მი­წათ­მფლო­ბელ-მო­ლაშ­ქრე­თა ფენა, შექ­მნა მო­რი­გე­ო­ბის პრინ­ციპ­ზე დამ­ყა­რე­ბუ­ლი მუდ­მი­ვი ჯარი, აკ­რძა­ლა ოს­მა­ლო­ბა-ყი­ზილ­ბა­შო­ბის დროს გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ყმა­თა უმა­მუ­ლოდ გა­ყიდ­ვა და ტყვე­ე­ბით ვაჭ­რო­ბა, და­რაზ­მა ხალ­ხი ტყვე­თა გა­ტა­ცე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ საბ­რძოლ­ვე­ლად, რუ­სე­თის მი­ბაძ­ვით შე­მო­ი­ღო სამ­ხედ­რო სის­ტე­მა, სცა­და მმარ­თვე­ლო­ბა ცალ­კე­უ­ლი უწყე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით და­ე­ნა­წი­ლე­ბი­ნა: „სა­გა­რეო საქ­მე­თა“, „სა­ხელ­მწი­ფო შე­მო­სავ­ლი­სა“ და „სამ­ხედ­რო საქ­მე­თა“ დარ­გე­ბად.

-0:10

ეს ერეკ­ლე მე­ო­რის მიერ გა­ტა­რე­ბუ­ლი იმ რე­ფორ­მე­ბის ნა­წი­ლია, რომ­ლე­ბიც ხე­ლის­ფუ­ლე­ბის ცენ­ტრა­ლი­ზა­ცი­ას ეძღვნე­ბო­და. თუმ­ცა ერეკ­ლეს დიდი საქ­მე­ე­ბი მხო­ლოდ ამ რე­ფორ­მე­ბით არ შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა.

ერეკ­ლე II ენერ­გი­ულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს მი­მარ­თავ­და მრეწ­ვე­ლო­ბის და კულ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის, რის შე­დე­გა­დაც გაჩ­ნდა ფაბ­რი­კე­ბი და ქარ­ხნე­ბი: შაქ­რის, მი­ნის, სარ­კის, ბრო­ლის, შა­ლის, სან­თლის, ია­რა­ღის,საპ­ნის, აგუ­რის, თი­ხის ჭურ­ჭლის და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­წარ­მო­ე­ბი. ზეთ­სახ­დე­ლი, მა­რილ­სახ­დე­ლი, თამ­ბა­ქოს და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი,შაქ­რისმწარ­მო­ე­ბე­ლი ქარ­ხნე­ბი, სამ­ღებ­რო­ე­ბი; გან­ვი­თარ­და სამ­თა­მად­ნო წარ­მო­ე­ბა, დიდი შე­მო­სა­ვა­ლი შე­მო­დი­ო­და ახ­ტა­ლის ლი­თო­ნის მად­ნე­ბი­დან, გა­ნახ­ლდა ზა­რა­ფხა­ნა, იჭ­რე­ბო­და ვერ­ცხლი­სა და სპი­ლენ­ძის ფული, ამუ­შავ­და ია­რა­ღის, დენ­თის, ზარ­ბაზ­ნის და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი ქარ­ხნე­ბი. თბი­ლის­ში დუქ­ნე­ბის რი­ცხვი ხუ­თა­სამ­დე აღ­წევ­და. თბი­ლის­ში ყო­ველ­დღე სხვა­დას­ხვა სა­ხის სა­ქონ­ლით დატ­ვირ­თუ­ლი ქა­რავ­ნე­ბი შე­მო­დი­ო­და და აქე­და­ნაც გაჰ­ქონ­დათ ტვირ­თი ვაჭ­რებს. შენ­დე­ბო­და ახა­ლი შე­ნო­ბე­ბი და­ცი­ხე­ე­ბი, თუმ­ცა თბი­ლი­სის შიდა ციხე და­ან­გრი­ეს, რად­გან მტრის შე­მო­სე­ვის სა­შიშ­რო­ე­ბა აღარ იყო.

ქვე­ყა­ნა­ში დიდი ყუ­რა­დღე­ბა ეთ­მო­ბო­და გა­ნათ­ლე­ბას, იხ­სნე­ბო­და სა­სუ­ლი­ე­რო სე­მი­ნა­რი­ე­ბი და სკო­ლე­ბი. აღად­გი­ნეს სტამ­ბა, სა­დაც დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით იბეჭ­დე­ბო­და წიგ­ნე­ბი.

palitraL

თბი­ლი­სი ამი­ერ­კავ­კა­სი­ის პო­ლი­ტი­კურ, კულ­ტუ­რულ და სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრად იქცა. სა­ქარ­თვე­ლო­თი ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბიც და­ინ­ტე­რეს­დნენ. მრა­ვა­ლი წე­რი­ლი იბეჭ­დე­ბო­და იმ­დრო­ინ­დელ რუ­სულ და ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბის გა­ზე­თებ­სა თუ ჟურ­ნა­ლებ­ში „პრინც ერეკ­ლე­ზე“, რო­მელ­საც „აშ­ვე­ბუ­ლი ლო­მის“ სა­ხე­ლი ჰქონ­და.

სწო­რედ ასე­თი მოღ­ვა­წე­ო­ბა ჰქონ­და ერეკ­ლე მე­ო­რეს, რომ­ლის სა­ხე­ლიც ის­ტო­რი­ას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად შე­მორ­ჩა. მან სხვა მრა­ვალ სა­სი­კე­თო საქ­მეს­თან ერ­თად, ქარ­თლ-კა­ხე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბაც შეძ­ლო.

ერეკ­ლე მე­ო­რის მოღ­ვა­წე­ო­ბას ეძღვნე­ბა სე­რი­ის „ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის“ ახა­ლი ტომი, რო­მე­ლიც 10 სექ­ტემ­ბერს გა­მო­ვა. წიგ­ნი გა­ი­ყი­დე­ბა გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად - 5,50 ლა­რად, გა­ზეთ­თან ერ­თად - 7,00 ლა­რად. ხოლო ერთი კვი­რის შემ­დეგ კი წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­ში მისი შე­ძე­ნა 10 ლა­რად იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

10 სექტემბერი, 2018 წ.
სრულად
თუ თქვენ მოზარდის მშობელი ხართ - რა არის ნერდი და როგორ შევუწყოთ ხელი ბავშვების შემდგომ წარმატებას

სტივ ჯობ­სი, ბილ გე­ით­სი, მარკ ცუ­კერ­ბერ­გი, ალ­ბერტ აინშტა­ი­ნი, ალან ტი­უ­რინ­გი, ნი­კო­ლა ტეს­ლა - ამ ადა­მი­ა­ნებ­მა მსოფ­ლიო შეც­ვა­ლეს, თუმ­ცა გარ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სა, მათ კი­დევ ერთი რამ აერ­თი­ა­ნებთ - ისი­ნი ყვე­ლა ნერ­დე­ბი არი­ან. ეს არის მათი ხა­სი­ა­თის მთა­ვა­რი შტრი­ხი, რა­მაც თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის ასე­თი წარ­მა­ტე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბა, თუმ­ცა ცხოვ­რე­ბის სა­წყის ეტაპ­ზე სწო­რედ ნერ­დო­ბის გამო არა­ერ­თხელ გამ­ხდა­რან და­ცინ­ვის, ბუ­ლინ­გის, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი.

თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო­ში ხში­რად ის­მის ტერ­მი­ნე­ბი: ნერ­დი, გიკი, ბუ­ლინ­გი, თუმ­ცა მათი ზუს­ტი გან­მარ­ტე­ბა ჯერ კი­დევ ბევ­რმა არ იცის. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ თი­თო­ე­ულ ოჯახ­ში გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დეთ ამ ყვე­ლაფ­რის მნიშ­ვნე­ლო­ბა და მო­ზარ­დებს გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის სწო­რი მი­მა­თუ­ლე­ბა მის­ცენ, სწო­რად მარ­თონ მათი ხა­სი­ა­თი და ნერ­დო­ბა თუ გი­კო­ბა პო­ზი­ტი­უ­რი გა­ხა­დონ.

და მა­ინც რა არის ნერ­დი? ერთ-ერთი გან­მარ­ტე­ბით ნერ­დი არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც სკო­ლა­ში ბე­ჯი­თი მოს­წავ­ლეა, უყ­ვარს თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, კო­მიქ­სე­ბი, სა­მეც­ნი­ე­რო ფან­ტას­ტი­კუ­რი ჟან­რის წიგ­ნე­ბი და ამ ყვე­ლა­ფერ­ში კარ­გა­დაც ერ­კვე­ვა. ნერ­დე­ბი ხში­რად უყუ­რე­ბენ ტე­ლე­სე­რი­ა­ლებს. ხა­სი­ა­თის კი­დევ ერთი სა­ერ­თო, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შტრი­ხი კი ისაა, რომ ისი­ნი ნაკ­ლე­ბად სო­ცი­ა­ლუ­რე­ბი არი­ან.

ნერ­დე­ბის ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ ბოლო პე­რი­ოდ­ში არა ერთი წიგ­ნი და­ი­წე­რა და ფილ­მი შე­იქ­მნა. ფი­ლიპ ოზ­ბორ­ნის „ნერ­დის დღი­უ­რი“ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წარ­მო­ე­ბია ნერ­დე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლად ითარ­გმნე­ბა და მალე წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ის თა­რო­ებ­ზეც გა­მოჩ­ნდე­ბა. წიგ­ნი „პა­ლიტ­რა L”-ის სე­რი­ის „ლი­ბერ­ქიდსის“ ფარ­გლებ­ში გა­მო­ი­ცე­მა. სე­რია გან­კუთ­ვნი­ლია მო­ზარ­დე­ბის­თვის 8-წლი­დან.

ქარ­თულ ენა­ზე ნა­თარ­გმნ „ნერ­დის დღი­ურს“ უკვე გა­ეც­ნო ბავ­შვთა ფსი­ქო­ლო­გი ჯანა კა­ხი­ა­ნი, რო­მე­ლიც მშობ­ლებს ასე­თი რე­კო­მენ­და­ცი­ას სთა­ვა­ზობს:

„დღეს მე წა­კი­თხუ­ლი მაქვს უამ­რა­ვი წიგ­ნი და მათი ში­ნა­არ­სი არ მახ­სოვს დე­ტა­ლუ­რად, თუმ­ცა მახ­სოვს ის ემო­ცია, რო­მე­ლიც ამ წიგნ­მა და­ტო­ვა. „ნერ­დის დღი­ურ­მა“ სწო­რედ ის და­დე­ბი­თი ემო­ცია და­ტო­ვა, რო­მე­ლიც არას­დროს და­მა­ვი­წყდე­ბა. მე ვფიქ­რობ, იგი­ვე ემო­ცია ექ­ნე­ბა მის ყვე­ლა მკი­თხველს. 21-ე სა­უ­კუ­ნის თა­ო­ბას ბევ­რი ინ­ტე­რე­სი აქვს: კომ­პი­უ­ტე­რი, ფენ­ტე­ზის ჟან­რის ფილ­მე­ბი, თა­მა­შე­ბი, კო­მიქ­სე­ბი. სწო­რედ ამი­ტომ ეს წიგ­ნი ფი­ლიპ ოზ­ბორნ­მა და­ახ­ლო­ე­ბით კო­მიქ­სის სტილ­ში და­წე­რა. აქ აღ­წე­რი­ლი არი­ან ნერ­დე­ბი. აქ კარ­გად ჩანს მშობ­ლის როლი, ამი­ტომ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია რომ მშობ­ლებ­მაც წა­ი­კი­თხონ. არ არის სწო­რი, როცა მშობ­ლის ჩარ­თუ­ლო­ბა ნაკ­ლე­ბია, იმი­ტომ რომ ამ ასაკ­ში ბავ­შვებს უყ­ვართ თა­ვი­სი მშობ­ლე­ბის­თვის ამ­ბე­ბის მო­ყო­ლა. მათ სწო­რად უნდა გა­ვუ­გოთ და მათ გან­ვი­თა­რე­ბა­საც სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბა უნდა მივ­ცეთ,“ - გან­მარ­ტავს ჯანა კა­ხი­ა­ნი.

„ლი­ბერ­ქიდსის“ პრო­ექ­ტე­ბის მე­ნე­ჯე­რის გი­ორ­გი კი­კა­ბი­ძის გან­მარ­ტე­ბი­თაც, ეს არის აუ­ცი­ლებ­ლად წა­სა­კი­თხი წიგ­ნი რო­გორც 8-წლი­დან ბავ­შვე­ბის­თვის, ისე მათი მშობ­ლე­ბის­თვის, იმის­თვის, რომ ბავ­შვებ­თან სწო­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია შეძ­ლონ.

„ეს წიგ­ნი არის ადა­მი­ა­ნებ­ზე, რომ­ლე­ბიც არი­ან ძა­ლი­ან გა­ნათ­ლე­ბუ­ლე­ბი, ნაკ­ლე­ბად სო­ცი­ა­ლუ­რე­ბი და გა­აჩ­ნი­ათ გა­მოკ­ვე­თი­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი. სამ­წუ­ხა­როდ, სკო­ლებ­ში ასე­თი ბავ­შვე­ბი ხში­რად იჩაგ­რე­ბი­ან. სწო­რედ ასე­თია წიგ­ნის მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟიც. მას მე­გობ­რე­ბის ვიწ­რო წრე ჰყავს. ის ცდი­ლობს სკო­ლა­ში ყო­ველ­დღი­ურ ჩაგ­ვრას გა­ექ­ცეს და სა­კუ­თა­რი სამ­ყა­რო შექ­მნას. მთა­ვარ პერ­სო­ნაჟ­თან ერ­თად, ბავ­შვი წიგნ­ში ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­ეც­ნო­ბა ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის, თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის მიღ­წე­ვე­ბის, ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ხე­ლოვ­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. წიგნ­ში მრავ­ლა­დაა კო­მიქ­სე­ბი, ფენ­ტე­ზის და სა­მეც­ნი­ე­რო ელე­მენ­ტე­ბიც. ეს წიგ­ნი გა­ნა­ვი­თა­რებს ბავ­შვე­ბის წარ­მო­სახ­ვას და აა­მაღ­ლებს მათ ზო­გად გა­ნათ­ლე­ბას - გან­მარ­ტავს გი­ორ­გი კი­კა­ბი­ძე.

ნერ­დე­ბის შე­სა­ხებ ამ სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნის ყიდ­ვას ქარ­თველ მკი­თხვე­ლი უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში შეძ­ლებს.31 აგვისტო, 2018 წ.
სრულად
ზიგმუნდ ფროიდი - ადამიანი, რომლის ისტორია საინტერესო და გამოსადეგია

„ბი­ოგ­რაფს ყო­ველ­თვის უწევს ტყუ­ი­ლის თქმა, რა­ღა­ცის და­მავლვა, შე­ლა­მა­ზე­ბა, თვალ­თმაქ­ცო­ბა, სა­კუ­თა­რი უცო­დინ­რო­ბის შე­ნიღბვა, რად­გან სხვი­სი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ სი­მარ­თლის გა­გე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია და შე­საძ­ლე­ბე­ლიც რომ გახ­დეს, გა­მო­უ­სა­დე­გა­რია, რად­გან უკვე წარ­სუ­ლია. თა­ნაც ხალ­ხი სი­მარ­თლის ცოდ­ნას არ იმ­სა­ხუ­რებს,“ - წერ­და ზიგმუნდ ფრო­ი­დი.

„ბი­ოგ­რაფს ყო­ველ­თვის არ უწევს ტყუ­ი­ლის თქმა, რა­ღა­ცის და­მალ­ვა, შე­ლა­მა­ზე­ბა, თვალ­თმაქ­ცო­ბა, სა­კუ­თა­რი უცო­დინ­რო­ბის შე­ნიღბვა, რად­გან სხვი­სი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ სი­მარ­თლის გა­გე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მე­ტიც - სა­ინ­ტე­რე­სო და გა­მო­სა­დე­გია, თა­ნაც ადა­მი­ა­ნე­ბი, თუ ყვე­ლა არა, ნა­წი­ლი მა­ინც - იმ­სა­ხუ­რებს სი­მარ­თლის ცოდ­ნას,“ - აი, ასე, ფრო­ი­დის­გან სრუ­ლი­ად სა­პი­რის­პი­როდ კი წერ­და მისი ბი­ოგ­რა­ფი ჯორჯ თომფსო­ნი.

ზიგმუნ ფრო­ი­დიც იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის კა­ტე­გო­რი­ას ეკუთ­ვნის, რო­მელ­თა ის­ტო­რი­აც ხალ­ხის­თვის გა­მო­სა­დე­გი და სა­ინ­ტე­რე­სოა. ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­მავ­ლო­ბის ფრო­ი­დი გერ­მა­ნი­ა­ში და­ი­ბა­და და გერ­მა­ნულ გვარ­საც ატა­რებ­და, რო­მე­ლიც მის­მა ბა­ბუ­ამ მი­ი­ღო.

ფრო­ი­დი არის სიღ­რმის ფსი­ქო­ლო­გი­ის, რო­გორც ადა­მი­ა­ნის ახა­ლი ხედ­ვი­სა და პი­როვ­ნე­ბის პირ­ვე­ლი თე­ო­რი­ის-ფსი­ქო­ა­ნა­ლი­ზის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი. მან ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა და გა­ნა­ვი­თა­რა ფსი­ქო­დი­ნა­მი­კა, რო­გორც ახა­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი თვალ­საზ­რი­სი, რო­მელ­შიც ცენ­ტრა­ლუ­რია: არაც­ნო­ბი­ე­რი, ლტოლ­ვა, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის პრინ­ცი­პი და გა­და­ტა­ნა.

ფრო­ი­დი 83 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა ლონ­დონ­ში 1939 წლის 23 სექ­ტემ­ბერს პი­რის ღრუს კი­ბო­თი. მან და­ა­ვა­დე­ბის შე­სა­ჩე­რებ­ლად 1923 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი 33 ოპე­რა­ცია გა­და­ი­ტა­ნა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი მის­თვის ძა­ლი­ან დიდი ფი­ზი­კუ­რი ტან­ჯვა იყო. ბოლო წლე­ბი იგი ატა­რებ­და ხა­ხის პრო­ტეზს, მაგ­რამ მა­ინც არ წყვეტ­და სი­გა­რის წე­ვას. მისი მეც­ნი­ე­რუ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბა ცხოვ­რე­ბის ბო­ლომ­დე გრძელ­დე­ბო­და, თუმ­ცა ბოლო 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იგი ლექ­ცი­ებს ვე­ღარ კი­თხუ­ლობ­და და ვე­ღარც ფსი­ქო­თე­რა­პი­ას ეწე­ო­და კლი­ენ­ტებ­თან, რად­გან პი­რის ღრუს­თან და­კავ­ში­რე­ბულ­მა სიმ­სივ­ნურ­მა პრობ­ლე­მებ­მა მისი ხმა ძა­ლი­ან და­ა­სუს­ტა. მისი სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლი გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ფაქ­ტი ასე­თია: ფრო­იდ­მა თა­ვად სთხო­ვა ექიმს მორ­ფი­ნის ზედ­მე­ტი დოზა მი­ე­წო­დე­ბი­ნა მის­თვის, რად­გან ძა­ლი­ან იტან­ჯე­ბო­და და აღარც არაფ­რის იმე­დი ჰქონ­და. ფრო­ი­დი სიკ­ვდი­ლის დრო­საც შეგ­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და.

ფრო­ი­დის შე­სა­ხებ უამ­რა­ვი სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნი არ­სე­ბობს. მისი ბი­ოგ­რა­ფია არა­ერთ ენა­ზეა თარ­გმნი­ლი და ფსი­ქო­ლო­გე­ბი დღემ­დე ფრო­ი­დის აღ­მო­ჩე­ნებს იყე­ნე­ბენ. ფრო­ი­დის შე­სა­ხებ ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი გა­მო­ცე­მა „პა­ლიტ­რა L-მა“ სე­რი­ის „50 პერ­სო­ნის“ ფარ­გლებ­ში გა­მოს­ცა. მისი შე­ძე­ნა 27 აგ­ვის­ტო­დან მკი­თხველს, ჟურ­ნალ ის­ტო­რი­ან­თან ერ­თად შე­უძ­ლია.

palitraL

რაც შე­ე­ხე­ბა თა­ვად სე­რი­ას, ის გთა­ვა­ზობთ სა­ინ­ტე­რე­სო ცნო­ბებს ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რომ­ლებ­მაც ის­ტო­რია შექ­მნეს და შეც­ვა­ლეს. ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ ბევ­რი ფაქ­ტია ცნო­ბი­ლი, მაგ­რამ, ალ­ბათ, იშ­ვი­ა­თად გაც­ნო­ბი­ხართ მა­სა­ლას, სა­დაც პერ­სო­ნა­ზე სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფაქ­ტე­ბი­თა და ამ­ბე­ბით მო­გი­თხრო­ბენ. ბუ­ნებ­რი­ვია, ის­ტო­რი­ულ ფაქტს, დო­კუ­მენ­ტურ მა­სა­ლას ამ ნაშ­რო­მებ­ში უდი­დე­სი ად­გი­ლი უკა­ვია, მაგ­რამ სულ სხვაა ამ­ბა­ვი, რო­მე­ლიც ემო­ცი­ის, პი­რო­ბი­თო­ბის, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის, ადა­მი­ა­ნუ­რი სი­სუს­ტე­ე­ბის, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბი­სა და, უბ­რა­ლოდ, ცხოვ­რე­ბის ფონ­ზე ვი­თარ­დე­ბა. ამ­ბო­ბენ, რომ დიდი ადა­მი­ა­ნე­ბი ქმნი­ან ეპო­ქას, თუმ­ცა, პი­რი­ქი­თაც ხდე­ბა - ეპო­ქა, გა­რე­მო, კონ­კრე­ტუ­ლი სო­ცი­ალ‐ეკო­ნო­მი­კუ­რი თუ პო­ლი­ტი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბა ქმნის პრო­ვო­კა­ცი­ულ ფონს, რაც გამ­ჭრი­ა­ხი, გა­ბე­დუ­ლი და ამ­ბი­ცი­უ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის გა­მოწ­ვე­ვად იქ­ცე­ვა და... ის­ტო­რია უდი­დე­სი მოვ­ლე­ნის ქრო­ნი­კას ჩა­ი­ნიშ­ნავს ხოლ­მე! ამ მოვ­ლე­ნებს უმე­ტეს­წი­ლად სა­კუ­თა­რი ავ­ტო­რე­ბი ჰყავთ - პერ­სო­ნე­ბი, ვინც ხელ­საყ­რელ მო­მენტს ჩა­ე­ჭიდ­ნენ და... რო­მელ­თაც შეც­ვა­ლეს სამ­ყა­რო! ერთ-ერთი მათ­გა­ნი კი სწო­რედ ზიგმუნდ ფრო­ი­დია.

30 აგვისტო, 2018 წ.
სრულად
#გაიყოლე და იკითხე ყველგან - მცირე ფორმატის წიგნები, რომლებსაც ყველგან მოათავსებთ

ზა­ფხუ­ლის ცხელ დღე­ებ­ში სა­ცობ­ში ყოფ­ნა­ზე ცუდი არა­ფე­რია. თუმ­ცა ეს თბი­ლი­სუ­რი რე­ა­ლო­ბის გარ­და­უ­ვა­ლი ნა­წი­ლია. ამ დროს სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის თვა­ლი­ე­რე­ბა და სხვე­ბის დას­ვე­ნე­ბის ფო­ტო­ე­ბის ყუ­რე­ბა კი ადა­მი­ა­ნის ნერ­ვებ­ზე უა­რე­სად მოქ­მე­დებს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­სა­ვა­ლი კი­თხვაა. წიგ­ნი ხომ ადა­მი­ა­ნის სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რია და სწო­რედ ის და­ეხ­მა­რე­ბა ზა­ფხუ­ლის ცხე­ლი დღე­ე­ბის სირ­თუ­ლე­ე­ბის მარ­ტი­ვად გა­და­ტა­ნა­შიც.

თუმ­ცა სქელ­ტა­ნი­ა­ნი წიგ­ნე­ბის თან ტა­რე­ბა და სამ­სა­ხუ­რის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე კი­თხვა ად­ვი­ლი საქ­მე ნამ­დვი­ლად არაა. სწო­რედ ამი­ტომ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-მა“ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად იზ­რუ­ნა მკი­თხვე­ლე­ბის ინ­ტერ­სე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ზე და გა­მოს­ცა მცი­რე ფორ­მა­ტის წიგ­ნე­ბი სე­რი­ის „ერთი მო­თხრო­ბის“ ფარ­გლებ­ში.

-0:12

#გა­ი­ყო­ლე - ეს კი იმ კამ­პა­ნი­ის სა­ხელ­წო­დე­ბაა, რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ა­ნებს მო­უ­წო­დებს თან გა­ი­ყო­ლონ წიგ­ნე­ბი და იკი­თხონ ყველ­გან, სა­დაც ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია. „პა­ლიტ­რა L-ის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის თაკო ახვლე­დი­ა­ნის გან­მარ­ტე­ბით, პრო­ექ­ტი „ერთი მო­თხრო­ბა“ კი­თხვის მაქ­სი­მა­ლუ­რად ხელ­შე­წყო­ბას ისა­ხავს მიზ­ნად.

„მომ­ხმა­რე­ბელს მცი­რე ფორ­მა­ტის წიგ­ნე­ბი შევ­თა­ვა­ზეთ, რომ­ლე­თა თან წა­ღე­ბაც მარ­ტი­ვია და ადა­მი­ანს შორ თუ ახლო გზა­ზე მგზავ­რო­ბას უმარ­ტი­ვებს, უხა­ლი­სებს. ამა­ვე მიზ­ნით, წა­მო­ვი­წყეთ ახა­ლი კამ­პა­ნი­აც - #გა­ი­ყო­ლე. სე­რი­ის ფარ­გლებ­ში ქარ­თვე­ლი და უცხო­უ­რი ავ­ტო­რე­ბის 45 წიგ­ნია და­ბეჭ­დი­ლი. მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის და ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე მკი­თხველს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს, რომ მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნე­ბი შე­არ­ჩი­ოს და მგზავ­რო­ბის დამ­ღლე­ლი პრო­ცე­სი სა­სი­ა­მოვ­ნოდ აქ­ცი­ოს,“ - გან­მარ­ტავს თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

პრო­ექტ „ერთი მო­თხრო­ბის“გა­მო­ცე­მა „პა­ლიტ­რაL-მა” 2017 წელს და­ი­წყო და ამ სე­რი­ის ფარ­გლებ­ში უკვე 45 მცი­რე ზო­მის წიგ­ნი და­ი­ბეჭ­და. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გა­მო­ცე­მულ წიგ­ნებს შო­რის შეხ­ვდე­ბით რო­გორც მსოფ­ლიო კლა­სი­კოს­თა, ასე­ვე ქარ­თველ მწე­რალ­თა მო­თხრო­ბებს. გარ­და ამი­სა, „ერთი მო­თხრო­ბა“ უც­ნო­ბი ავ­ტო­რე­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ა­საც ემ­სა­ხუ­რე­ბა და მკი­თხველს ახა­ლი მწერ­ლე­ბის გაც­ნო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა­საც აძ­ლევს.

23 აგვისტო, 2018 წ.
სრულად
#აჩუქეწიგნი - როგორ ავარჩიოთ საუკეთესო საჩუქარი, ჰობისა და ინტერესების მიხედვით

რა არის უნი­ვერ­სა­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი, რომ­ლის ად­რე­სატ­საც ის აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ე­წო­ნე­ბა? ეს წიგ­ნია - სა­ჩუ­ქა­რი, რო­მე­ლიც შე­გიძ­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბი­სა და ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ანს მისი ჰო­ბის მი­ხედ­ვით შე­ურ­ჩიო და აჩუ­ქო, თან დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყო, რომ ამით მას გა­ა­ბედ­ნი­ე­რებ.

დათო ტუ­რაშ­ვი­ლი, მწე­რა­ლი:

„ბევ­რი წიგ­ნი მახ­სოვს, რო­მე­ლიც მა­ჩუ­ქეს. თუმ­ცა მე ის უფრო მიყ­ვარს, მე რომ ვჩუქ­ნი წიგნს. მთელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში სო­ფელ-სო­ფელ დავ­დი­ვარ და ყვე­ლას ვჩუქ­ნი ხოლ­მე. ძა­ლი­ან მსი­ა­მოვ­ნებს ეს პრო­ცე­სი. გან­სა­კუთ­რე­ბით და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი სა­ჩუ­ქა­რი კი ჩემ­თვის აღ­მოჩ­ნდა ას­ტრიდ ლინდგრე­ნის „მა­წან­წა­ლა რას­მუ­სი“, რო­მე­ლიც მა­მა­ჩემ­მა ჯერ კი­დევ მა­შინ მა­ჩუ­ქა, როცა კი­თხვა არ ვი­ცო­დი. ბევ­რმა წიგნ­მა იქო­ნია დიდი გავ­ლე­ნა ჩემ­ზე, მაგ­რამ ეს არის სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი. „მა­წან­წა­ლა რას­მუ­სი“ არის პირ­ვე­ლი ყვე­ლა­ზე შთამ­ბეჭ­და­ვი წიგ­ნი, რომ­ლის გა­მოც სრუ­ლი­ად სხვა სამ­ყა­რო­ში აღ­მოვ­ჩნდი. ეს არის წიგ­ნის სამ­ყა­რო, რო­მელ­საც მერე ვე­ღა­რას­დროს მოვ­წყდი. მინ­და მა­მა­ჩემს კი­დევ ერთხელ ვუ­თხრა მად­ლო­ბა ამ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჩუქ­რის­თვის.“

-0:06

დრო მი­დის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ვი­თარ­დე­ბა, ადა­მი­ა­ნე­ბი იც­ვლე­ბი­ან, თუმ­ცა უც­ვლე­ლი რჩე­ბა ერთი რამ. ადა­მი­ა­ნებს უყ­ვართ კი­თხვა, ახა­ლი სამ­ყა­როს აღ­მო­ჩე­ნა, ახა­ლი ემო­ცი­ე­ბი და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი. ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა, რო­მელ­საც წიგ­ნი­დან ვი­ღებთ ცხოვ­რე­ბას გვი­მარ­ტი­ვებს, ზოგს სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში ეხ­მა­რე­ბა, ზოგს კი პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში უწყობს ხელს. სწო­რედ ამი­ტომ არის წიგ­ნი უნი­ვერ­სა­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი. თუმ­ცა წიგ­ნის ჩუ­ქე­ბი­სას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ად­რე­სა­ტის ინ­ტე­რე­სე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ.

ჩვენ გირ­ჩევთ რამ­დე­ნი­მე ბესტსე­ლერს, რო­მე­ლიც თქვენს ახ­ლობ­ლებ­სა და მე­გობ­რებს მათი ჰო­ბის მი­ხედ­ვით შე­იძ­ლე­ბა აჩუ­ქოთ.

palitraL

შე­მეც­ნე­ბი­თი წიგ­ნე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • სა­ქარ­თვე­ლო - რა­საც არ­წი­ვე­ბი ხე­და­ვენ
 • გე­ოგ­რა­ფია - მოს­წავ­ლის დიდი ენ­ციკ­ლო­პე­დია
 • 8000 სა­ო­ცა­რი ფაქ­ტი

მათ­თვის, ვინც მუდ­მი­ვად კა­რი­ე­რულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ფიქ­რობს:

 • დიდი წიგ­ნი ბიზ­ნეს­ზე
 • დიდი წიგ­ნი ფი­ლო­სო­ფი­ა­ზე

ღვი­ნის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • ღვი­ნის დიდი ენ­ციკ­ლო­პე­დია

palitraL

ცხო­ვე­ლე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • ცხო­ვე­ლე­ბის ენ­ციკ­ლო­პე­დია

მათ­თვის, ვინც და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია ის­ტო­რი­ით:

 • სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რია (ოთხტო­მე­უ­ლი)

მათ­თვის, ვი­საც უყ­ვარს ბაღ­ში ფუს­ფუ­სი:

 • მწვა­ნე მე­ურ­ნის ენ­ციკ­ლო­პე­დია
 • ყვე­ლა­ფე­რი მე­ბა­ღე­ო­ბის შე­სა­ხებ

მათ­თვის, ვი­საც გემ­რი­ე­ლი კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბა უყ­ვარს:

 • ტა­ფა­ზე მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბი
 • ნამ­ცხვრე­ბი (50-ზე მეტი უნი­კა­ლუ­რი რე­ცეპ­ტი)
 • წიგ­ნი ბურ­გე­რე­ბი

palitraL

ბავ­შვე­ბის­თვის:

 • ცოდ­ნის ყუთი - ვი­წყებთ სწავ­ლას
 • ეზო­პეს 200 იგა­ვი
 • 100 ბიბ­ლი­უ­რი ამ­ბა­ვი ბავ­შვე­ბის­თვის

შე­გახ­სე­ნებთ, ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი წიგ­ნე­ბის შე­ძე­ნა მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ "ბიბ­ლუს­შია" შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

23 აგვისტო, 2018 წ.
სრულად